Passiemuziek in de stille week – online uit de Grote Kerk Epe

Passiemuziek in de stille week – online uit de Grote Kerk Epe

De paaswakes in de stille week kunnen dit jaar niet door gaan.Toch is er passiemuziek vanuit de Grote Kerk in Epe.Organist Toon Hagen speelt passiemuziek op het Meere-orgelDinsdagavond 30 maart om 20:00 lees meer:

Foutief RSIN voor belastingteruggave

Foutief RSIN voor belastingteruggave

Gebleken is dat op website van de Grote Kerk een verkeerd RSIN was vermeld.Het juiste nummer is 824 092 156 onder de volgende naamsvermelding; Hervormde Gemeente te Epe.Deze fout is hersteld.Namens het lees meer:

Nieuwe organist Wiger Levering

Nieuwe organist Wiger Levering

Zondag 7 maart speelt onze nieuwe organist Wiger Levering zijn eerste kerkdienst. Zaterdag 27 februari is er een kennismakings interview met hem opgenomen.  De video hiervan kunt u hier beki lees meer:

 • Passiemuziek in de stille week – online uit de Grote Kerk Epe

  Passiemuziek in de stille week – online uit de Grote Kerk Epe

  De paaswakes in de stille week kunnen dit jaar niet door gaan.Toch is er passiemuziek vanuit de...

 • Foutief RSIN voor belastingteruggave

  Foutief RSIN voor belastingteruggave

  Gebleken is dat op website van de Grote Kerk een verkeerd RSIN was vermeld.Het juiste nummer is...

 • Nieuwe organist Wiger Levering

  Nieuwe organist Wiger Levering

  Zondag 7 maart speelt onze nieuwe organist Wiger Levering zijn eerste kerkdienst. Zaterdag 27...Ontmoeting en bezinning 

bij vier sobere maaltijden op vier vrijdagen tijdens de vastentijd
in vier kerken in Epe.

De Raad van Kerken Epe nodigt iedereen (volwassenen en kinderen)
hierbij van harte uit.

U / Jij bent welkom!*

*op alle vier locaties. U kunt dus ook in een van de andere kerken aanschuiven!

De veertigdagentijd is van oudsher een tijd van onthouding en bezinning. Jaarlijks bereiden wereldwijd christenen zich voor op het Paasfeest
om gelouterd het lijden en sterven van Christus te gedenken én de verrijzenis van Christus met Pasen te vieren.

Het klinkt wel tegenstrijdig: een maaltijd, vasten en toch eten?!
Bij de maaltijden die de Raad van Kerken Epe organiseert gaat het vooral om soberheid en het samen optrekken als Christenen op weg naar Pasen.
Wij hopen op inspirerende ontmoetingen!

Tijdens de maaltijd staan we stil bij het (jaar)thema voor 2020:

“ Leven met overgave”

De deur van de locatie gaat om 18.00 uur open. De maaltijd start om 18.30 uur

Waar en wanneer:
- op 13 maart in de Goede Herderkerk aan de Enkweg.
- op 20 maart in de RK Martinuslocatie aan de V.d. Hulststraat 1. <gaat niet door i.v.m. de corona maatregelen>
- op 27 maart in de Grote Kerk aan de Beekstraat. <gaat niet door i.v.m. de corona maatregelen>
- op 3 april in de Regenboogkerk/Antenne aan de Van Voorthuysenstraat. <gaat niet door i.v.m. de corona maatregelen>

In verband met de organisatie is het wenselijk dat u zich uiterlijk woensdag voorafgaand aan de desbetreffende maaltijd telefonisch opgeeft.

 • Voor 13 maart bij:
  Ammy van de Velde, tel.: 0578 – 61 50 56

 • Voor 20 maart bij:
  Plony Epping, tel.: 0578 – 61 19 07/611 722

 • Voor 27 maart bij:
  Hermien Makaske, tel.: 0578 – 61 27 00

 • Voor 3 april bij:
  Lee de Kool, tel.: 0578 – 62 10 37

Op iedere locatie kunnen per maaltijd ca. 30 gasten deelnemen. Wij hopen u/jou op een van de locaties te mogen begroeten.
Er wordt een bijdrage in de kosten gevraagd. De meeropbrengst hiervan is voor de plaatselijke voedselbank.