Nieuwjaarsconcert


Donderdag 12 december  
Kerstconcert, Huygens Vocaal Ensemble, aanvang 20.30 uur

Het Huygens Vocaal Ensemble werd in 1993 opgericht als kamerkoor en is sinds 2002 een vereniging. De vereniging heeft ten doel het organiseren en geven van koorconcerten die een wezenlijke bijdrage van hoge kwaliteit leveren aan de culturele variëteit. De artistieke koers wordt uitgezet door de dirigent, Hans Tijssen. Het HVE is genoemd naar Constantijn Huygens, vooral bekend als dichter, maar daarnaast een hoge diplomaat en een uitmuntende componist en musicus. Een veelzijdige man, die zelf zijn muzikale werk hoger achtte dan zijn poëtische. Geïnspireerd door deze naamgever wil het HVE klassieke vocale muziek uitvoeren in gevarieerde programma's, waarin a-capella koorwerken worden gecombineerd met andere kunstvormen. Vernieuwend en op een zo hoog mogelijk niveau, onder het motto*:
Het HVE geeft donderdagavond een kerstconcert.
Meer informatie zie: http://www.huygensmusic.nl/hve.html 

Zondag 15 december  
Zang en Vriendschap Emst Kerstconcert.  
Voor meer informatie over dit concert zie de website van het koor (www.zangenvriendschapemst.nl) en de lokale dagbladen.

Donderdag 19, vrijdag 20 en zaterdag 21 december  
Play In  

Dit jaar wordt de Play In al voor de 32ste keer georganiseerd, deze keer op drie dagen namelijk op 19, 20 en 21 december.
Op donderdagavond 19 december om 18.15 uur zullen De Veluwse Midwienterhoornbloazers de Play In traditiegetrouw weer open blazen, waarna de Play In officieel wordt geopend door Riet Fennema, namens de Ondernemersvereniging.
Het eerste optreden zal worden verzorgd door Muziekvereniging Vriendschap uit Oene en achtereenvolgens komen Vrouwenkoor 't Kump Wêh en drie koren van Zang&Vriendschap aan de beurt.
Om 21.00 uur is er de eerste samenzang.
De volgende dag is er de speciale Zonnebloemmiddag, die dit jaar al voor de negende keer wordt georganiseerd. Vrijwilligers van de Zonnebloem en begeleiders van verzorgingshuis de Boskamp zorgen ervoor dat een grote groep minder mobiele mensen een middag kan genieten van muziek, voordracht, orgelspel en van samen zingen. In de pauze is er voor iedereen wat lekkers.
Als eerste zal dan optreden het kinderkoor van Zang & Vriendschap, daarna Tinus en Martie van Huffelen en als laatste Vrouwenensemble Septtimbre, afgewisseld met fluitmuziek van het fluitduo Dubbel en Dwars.
De middag wordt om 16.00 uur afgesloten met samenzang.
Op vrijdagavond gaan we luisteren naar Symfonieorkest Serenova, de Swinging Woodnotes, Herman Nijkamp en Erik Raaijman en we sluiten af met het Martinuskoor, gevolgd door de samenzang.
Op de derde Play In-dag, zaterdag 21 december beginnen we al om 12.00 uur met een optreden van het jeugdorkest van Prins Bernhard, een mooi begin van de middag.
Er staat ons dan nog veel meer moois te wachten: Nenoni, Paula en Arno Dokman, De Lofstem, Klein Accordeonorkest, Jubilate Deo, Nos Tantum, To You, Hoge Nood/t en als afsluiting van de middag het Politiekoor.
Zaterdagavond kunt u luisteren naar de Koninklijke Harmonie, Doetmaes en het Dickenskoor.
Na een afsluitend woord door de voorzitter van de Ondernemersvereniging en de samenzang blazen de mannen met de winterhoorns de Play In weer af.
Ieder jaar opnieuw blijkt dat de samenzang, die beurtelings door Herman Dalhuisen en Ane Mulder wordt begeleid, door heel veel mensen wordt gewaardeerd en als heel sfeervol wordt ervaren. Ook dit jaar zal geluidsman Bertus Rozendaal de versterkers naar boven sjouwen en die plaatsen voor de galmgaten in de toren, zodat het geluid van de samenzang over het hele dorp zal worden verspreid.

De Play In wordt al sinds jaar en dag georganiseerd door een werkgroep onder de paraplu van de Ondernemersvereniging Epe. Dit jaar bestaat de Play In werkgroep uit drie vrouwen: Marianne Heij, Aartje Scholten en Ineke Draaijer. We zijn heel blij met de hulp van de mensen van de Grote Kerk en van de Zonnebloem. Met elkaar maken we er samen weer mooie feestelijke dagen van. We verheugen ons erop u te begroeten tijdens de inloopconcerten!