Laten wij de mensen in Beiroet de helpende hand toesteken.
Op 4 augustus heeft een verwoestende explosie in de haven van Beiroet een groot deel van de stad weggevaagd. De ramp heeft meer dan honderd mensen het leven gekost, duizenden mensen zijn gewond en driehonderdduizend mensen zijn in één klap dakloos. Huizen en bezittingen zijn weggevaagd. Mensen hebben niets meer. Naast de vele slachtoffers en materiële schade doemt er een nieuw probleem op. Ook graansilo´s in de haven zijn zwaar beschadigd. Er dreigen dan ook voedseltekorten te ontstaan.

De verwoesting is van ongekende omvang en treft zo veel mensen in een al zo zwaar geteisterd land. Burgeroorlog, een economische crisis, de gevolgen van de coronacrisis, een enorme toevloed aan Syrische vluchtelingen die nauwelijks te herbergen zijn en een door politieke verdeeldheid en corruptie moeilijk bestuurbaar land maken de toch al lastige leefsituatie in één klap nog veel erger.

Beiroet, zo historierijk is één van de oudste steden en al rond 4.000 voor Christus genoemd in de overleveringen als een van de nederzettingen aan de kust. Er werd veel handel gedreven. Het met de Libanese ceders dicht beboste achterland was ooit befaamd om haar schoonheid. Deze explosie mag toch niet haar genadeklap zijn !

Uw hulp is nu dus heel hard nodig. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk netwerk en via de eigen partners ter plekke.

Onze kerkelijke gemeenten in Epe willen graag bijdragen aan deze actie om de bevolking te helpen en daarvoor vragen we ook om uw financiële steun, via de Diaconie.

Met uw bijdrage én de extra bijdrage uit de middelen van de Diaconie aan Kerk in Actie wordt noodhulp geboden in de vorm van voedsel, water, kleding etc. en wordt geholpen met wederopbouw.

Stort u een bijdrage op de rekening van de Diaconie van de Hervormde Gemeente Epe ?
Het rekeningnummer is NL69RABO 0317 5609 05 ovv “Hulp Beiroet”

Heel veel dank.