Gezamenlijke kerken gem. Epe bieden hulp aan de Voedselbank Epe Vaassen Heerde

Aan het begin van de corona crisis zijn we begonnen met een actie om de Voedselbank te steunen.
Hier weer een update van de actie. Langzaam beginnen we te wennen aan het nieuwe normaal.
Helaas hoort daar ook bij dat het aantal mensen dat een beroep doet op de voedselbank toeneemt. In het voorgaande bericht gaven we al aan dat de toevoer van de producten richting de voedselbank gelukkig ook weer op gang komt. Maar dat er toch nog steeds producten zijn waar ze niet veel van binnen krijgen.

Het is dan ook mooi om te melden dat dankzij uw donaties in overleg met de voedselbank weer boodschappen hebben kunnen leveren. Het ging deze keer om houdbare producten.

De actie heeft tot dit moment €3700.- opgebracht. Dit geld is met het doen van de laatste boodschappen ook besteed. Dit wil niet zeggen dat het nu stopt. Gelukkig komen er nog steeds bijdragen binnen. In de kerkbladen en via de website zullen we u op de hoogte houden van het verdere verloop.

Mocht u dit doel nog steeds willen steunen, dan kunt u een gift overmaken naar rek.nr NL69RABO 0317560905 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Epe o.v.v. Hulp voedselbank

Dit draagt er allemaal toe bij dat de voedselbank de mogelijkheid heeft om degenen die afhankelijk zijn van de verstrekking van voedselpakketten te blijven helpen.