Zondag 30 mei 2021 was het dan eindelijk weer zover: We konden weer een fysieke Kerkdienst houden in de Grote Kerk. Met ongeveer 35 aanwezigen begon het alweer op een ouderwetse dienst te lijken al mocht er nog niet gezongen worden en zaten we anderhalve meter van elkaar. Ook koffiedrinken behoorde nog niet tot de mogelijkheden. Binnen het moderamen is ook besloten dat er weer doop-, trouw- en rouwdiensten gehouden kunnen worden, onder voorwaarden.
De voorwaarden zijn bekend bij Jopie van Zuuk en Jan Bibo en zij zullen deze verder gaan invullen aan de hand van de op dat moment geldende RIVM-richtlijnen.

Het koffie-uurtje, van 10.00 tot 11.00 uur op de woensdagmorgen, gaat ook weer van start. En in de zomermaanden zal de Kerkdeur aan de Hoofdstraatzijde, op die morgen, ook weer geopend zijn voor het wekelijks orgelconcert tussen 11.30 en 12.00 uur.
We hopen dat, door ons aan de basisvoorwaarden te houden, alles in de toekomst. snel weer soepeler wordt!
Opmerkingen, aanvullingen, wensen m.b.t. de diensten of ander kerkenwerk zijn altijd welkom.

Namens het Moderamen,
Alie Talsma en Rijk van Ark