Beste gemeenteleden,

In het vorige Klankbord (nr. 9) heb ik geschreven dat Anke op 29 augustus afscheid gaat nemen van de Grote Kerk. Ze is dan 25 jaar kerkelijk werker geweest, eerst 13 jaar in Drachten, binnen die tijd ook nog 3 jaar in Haulerwijk en daarna 12 jaar bij ons in de Grote Kerk. Ze gaat per 1 september met pensioen.
Door haar oprechte interesse in de ander heeft ze veel voor ons betekend. We zijn blij en dankbaar dat ze deze gave in onze gemeente heeft ingezet. Haar liefde en toewijding voor ons als gemeente zullen we missen. We wensen dat ze lang mag genieten van haar welverdiende pensioen.
Op 29 augustus zullen Anke en Jelbert samen voorgaan. De dienst begint om 10.30 uur. Voorafgaande aan de dienst is er vanaf 10.00 uur koffie en de mogelijkheid om afscheid te nemen van Anke. Dat mag ook na de dienst. Om 12.30 uur is er een lunch voor genodigden. Als u in de ochtend niet aanwezig kunt zijn, bent u ook van harte welkom tussen 14.00 uur en 15 uur om Anke nog even te spreken. Om iedereen de mogelijkheid te geven om Anke kort te spreken, vragen we u een persoonlijk aan haar geschreven kaart mee te nemen. Zo kan ze alles later nog eens rustig teruglezen en kunnen we de ochtend vlot laten verlopen.
Als gemeente willen we Anke als dank, graag een cadeau geven. Ze heeft aangegeven te willen sparen voor een nieuwe radio en eventueel ook voor een nieuwe lamp in huis. Daarom hebben we een rekeningnummer geopend, waarop u, als u Anke iets wilt geven, geld kunt storten. Dat nummer is: NL11RABO0373745125, t.n.v. CvK Grote Kerk Epe inz. Afscheid Anke Schaafsma.

We hopen velen van u op 29 augustus te ontmoeten

Namens de kerkenraad,
Alie Talsma