Dames en Heren,

Het Moderamen van de Grote Kerk heeft, n.a.v. de persconferentie omtrent de Coronapandemie, maandagavond 17 januari 2022 besloten nog geen fysieke kerkdiensten te houden, doch enkel digitaal.
En wel via deze link www.grotekerkepe.nl 
U bent van harte uitgenodigd om de diensten te volgen.
Aan de hand van de eerst volgende persconferentie, op 25 januari 2022 wordt daarna dit besluit heroverwogen.
Er zijn dus in elk geval geen fysieke diensten op 23 en 30 januari 2022.

Namens het Moderamen,
Met vriendelijke groet,

Alie Talsma en Rijk van Ark