N.a.v. de persconferentie omtrent de Coronapandemie, willen we met ingang van zondag 20 februari 2021 de volgende versoepelingen door voeren.

• U hoeft bij binnenkomst en verplaatsing in de Kerk geen mondkapje meer te dragen;
• Bezoekersbriefjes behoeven niet meer ingevuld te worden.
• De zitplaatsen blijven wel op de gebruikelijke 1,5 meter staan.
• We mogen weer met elkaar zingen!
• Thee of koffie te drinken blijft nog zoals het was; dus nuttigen op de eigen zitplaats. Afhalen met maximaal 2 personen op het uitgiftepunt. Drinken bij de lange tafels mag, op gepaste afstand ook.

Alle diensten blijven uitgezonden worden op www.kerkdienstgemist.nl.  
U bent van harte uitgenodigd om de diensten te volgen.
Wilt u dit bericht zoveel mogelijk verspreiden.
Het Moderamen blijft zich op de hoogte stellen van de ontwikkelingen en zal aan de hand daarvan nieuwe besluiten nemen.

Namens het Moderamen,
Met vriendelijke groet,

Alie Talsma en Rijk van Ark