16-06 KNA accordeon concert met Akkordeon Club 1933 uit Rüsselsheim

16-06 KNA accordeon concert met Akkordeon Club 1933 uit Rüsselsheim

Zaterdag 16 juni KNA accordeon concert met Akkordeon Club 1933 uit Rüsselsheim , aanvang 20.00 uurAccordeonvereniging Kunst Na Arbeid in Epe organiseert op zaterdag 16 juni a.s. een bijzonder concert lees meer:

29-05 t/m 27-07 Expositie Henk Mulder

29-05 t/m 27-07 Expositie Henk Mulder

Henk Mulder exposeert in Grote kerk Epe, van 29 mei t/m 27 juliHet was Henk Mulder (Voorst, 1948) al vroeg in zijn leven duidelijk dat hij naar de kunstacademie wilde. In het grote gezin waarin hij opgroeide lees meer:

19-05 Pleinmarkt

19-05 Pleinmarkt

Zaterdag 19 mei, PleinmarktOp zaterdag 19 mei van 9.00 tot 16.00 uur is er weer de jaarlijkse pleinmarkt.Zie ook: Inzamelen pleinmarkt lees meer:

 • 16-06 KNA accordeon concert met Akkordeon Club 1933 uit Rüsselsheim

  16-06 KNA accordeon concert met Akkordeon Club 1933 uit Rüsselsheim

  Zaterdag 16 juni KNA accordeon concert met Akkordeon Club 1933 uit Rüsselsheim , aanvang 20.00...

 • 29-05 t/m 27-07 Expositie Henk Mulder

  29-05 t/m 27-07 Expositie Henk Mulder

  Henk Mulder exposeert in Grote kerk Epe, van 29 mei t/m 27 juliHet was Henk Mulder (Voorst, 1948)...

 • 19-05 Pleinmarkt

  19-05 Pleinmarkt

  Zaterdag 19 mei, PleinmarktOp zaterdag 19 mei van 9.00 tot 16.00 uur is er weer de jaarlijkse...

Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens belast met de handhaving van de wet.

Gelden deze regels ook voor kerken?
Ook kerkgenootschappen vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
De Protestantse Kerk in Nederland wil bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de privacy van haar leden en bezoekers. Daarom is het belangrijk dat een ieder die binnen de kerk met persoonsgegevens te maken heeft zorgt dat hij/zij zich aan de geldende regelgeving houdt.

Wanneer zijn deze regels van toepassing?
Van het verwerken van persoonsgegevens is sprake wanneer je een handeling pleegt die betrekking heeft op een (te identificeren) persoon of personen. Het heeft dus niet alleen betrekking op namen en adressen, maar ook bijvoorbeeld op foto’s op de website waarop mensen herkenbaar in beeld zijn. Het heeft dus niet alleen maar te maken met het verstrekken van gegevens aan derden, het gaat ook om het handelen van ambtsdragers, functionarissen en medewerkers binnen de Grote Kerk.

Wat moeten gemeenten (en andere kerkelijke instellingen) doen onder de nieuwe wetgeving?
Privacy is van belang. Juist ook in de kerk waar mensen soms op hun kwetsbaarst zijn. Een goed privacybeleid zorgt ervoor dat de persoonsgegevens van iedereen gewaarborgd zijn, dat gegevens beveiligd worden en alleen worden gebruikt als dat in de kerk nodig is. De AVG laat alle ruimte voor kerken en organisaties om haar taak te vervullen en gebruik te maken van persoonsgegevens, zolang de waarborgen maar op zijn plaats zijn.
Iedereen die met de kerk te maken heeft moet weten wat er met zijn of haar gegevens gebeurt.

Bescherming persoonsgegevens
De leden van de gemeente hebben het recht dat er zorgvuldig en rechtmatig met hun persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarom zorgt de kerkenraad ervoor, o.m. door een privacyverklaring, dat uw privacyrechten en gegevensbescherming op orde zijn door deze standaard te beveiligen en privacyregels standaard toe te passen. De privacyverklaring beschrijft tevens de rechten die een betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon bij de kerk is.

Het delen van gegevens: alleen als het nodig is 
De kerkorde is helder: iedereen die met gegevens werkt van de kerk is gehouden tot geheimhouding. Niemand hoeft daarvoor een formulier te ondertekenen, die regel is
op iedereen van toepassing. Gegevens die u binnen de kerk deelt mogen dus niet (zomaar) doorgegeven worden. Alleen als het valt binnen de taak van de kerk en het nodig is, mag u de gegevens delen. De regels wanneer het delen van gegevens valt binnen de taak van de kerk staan in de privacyverklaring. Als de kerk de gegevens ergens anders voor wil gebruiken dan die vermeld staan in het privacyverklaring, moet de kerk expliciet toestemming vragen aan degene wiens gegevens men wil gebruiken.

Uw rechten, de procedure bij een verzoek en de contactgegevens van de kerk
De Grote kerk heeft om ervoor te zorgen dat er passende en organisatorischemaatregelen worden genomen om aan de privacy-regels te voldoen de coördinatie hiervan belegd bij de kerkenraad 
Wat heeft de kerkenraad inmiddels gedaan?
De kerkenraad heeft notie genomen van alle informatie en gegevens van de PKN over deze Privacywetgeving.
Er zal een concept Privacyverklaring gemaakt worden die na vaststelling in de kerkenraad op deze website zal verschijnen.