12 december Kerstconcert Huygens Consort

12 december Kerstconcert Huygens Consort

Huygens Consort brengt sfeervol kerstconcert in Grote kerk Epe. Op donderdag 12 december geeft het Huygens Consort een kerstconcert in de grote kerk van Epe. Het vocale kwartet neemt u mee op een lees meer:

14 december Kerstkraam gezamenlijke ZWO-commissies

14 december Kerstkraam gezamenlijke ZWO-commissies

Kerststukken ZWO  Ook dit jaar staat de kerstkraam van de gezamenlijke ZWO-commissies (Goede Herderkerk, Regenboogkerk en Grote Kerk) weer bij de ingang van de Grote Kerk aan de Hoofdstraat en lees meer:

 • Zaterdag 7 december 'Festival of Lessons and Carols'

  Zaterdag 7 december 'Festival of Lessons and Carols'

 • 12 december Kerstconcert Huygens Consort

  12 december Kerstconcert Huygens Consort

  Huygens Consort brengt sfeervol kerstconcert in Grote kerk Epe. Op donderdag 12 december...

 • 14 december Kerstkraam gezamenlijke ZWO-commissies

  14 december Kerstkraam gezamenlijke ZWO-commissies

  Kerststukken ZWO  Ook dit jaar staat de kerstkraam van de gezamenlijke ZWO-commissies...

Naam College van diakenen van de Hervormde gemeente Epe
Tel.nr. 0578-616216
RSIN nummer 002532724
website www.grotekerkepe.nl
www.goedeherderkerkepe.nl
www.sionskerk.nl
e-mail zie hiervoor de website van bovenstaande kerken
Bezoekadres zie hiervoor de website van bovenstaande kerken
Postadres Postbus 16
Plaats Epe

 


De Hervormde gemeente te Epe is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland.
In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven: “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten”. De Hervormde gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt (kerkorde artikel X lid 2). De diaconie van deze Hervormde gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit de rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11, Artikel 5, lid 2 van de kerkorde. De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op het College van Diakenen van de Hervormde gemeente Epe.
De Hervormde gemeente Epe bestaat uit vier wijkgemeenten, waarvan twee wijkgemeenten van bijzondere aard met rechtspersoonlijkheid. Deze vier wijkgemeenten zijn:

 • Grote Kerk, wijkgemeente I
 • Grote Kerk, wijkgemeente II
 • Goede Herderkerk, wijkgemeente van bijzondere aard
 • Sionskerk, wijkgemeente van bijzondere aard

De Goede Herderkerk en de Sionskerk zijn in het verleden, onder goedkeuring van de daarvoor bevoegde instanties van de toenmalige Nederlandse Hervormde Kerk, als buitengewone wijkgemeenten tot stand gekomen. In de kerkorde van de Protestante Kerk in Nederland worden deze Hervormde gemeenten nu wijkgemeenten van bijzonder aard genoemd. Dit volgens de overgangsbepaling 82 (zoals verwoord in de “Toelichting op de kerkorde van de Protestante Kerk in Nederland”, Zoetermeer 2013)
De diaconie van de Hervormde gemeente Epe bezit eigen rechtspersoonlijkheid. Dat wil zeggen dat de hierboven genoemde overgangbepaling 82 niet van toepassing is op de diaconie. De vermogensrechtelijke aangelegenheden van diaconale aard zijn, voor alle 4 wijkgemeenten, toevertrouwd aan het College van diakenen van de Hervormde gemeente Epe.