Afscheid Anke Schaafsma

Afscheid Anke Schaafsma

Beste gemeenteleden,In het vorige Klankbord (nr. 9) heb ik geschreven dat Anke op 29 augustus afscheid gaat nemen van de Grote Kerk. Ze is dan 25 jaar kerkelijk werker geweest, eerst 13 jaar in Drachten, lees meer:

Goed nieuws

Goed nieuws

Nadat sinds vorige maand eindelijk de kerkdiensten in de Grote Kerk weer bijgewoond kunnen worden, is sinds juli eindelijk ook de samenzang weer toegestaan! Bijna terug naar normaal dus, alleen de anderhalve lees meer:

Foutief RSIN voor belastingteruggave

Foutief RSIN voor belastingteruggave

Gebleken is dat op website van de Grote Kerk een verkeerd RSIN was vermeld.Het juiste nummer is 824 092 156 onder de volgende naamsvermelding; Hervormde Gemeente te Epe.Deze fout is hersteld.Namens het lees meer:

 • Afscheid Anke Schaafsma

  Afscheid Anke Schaafsma

  Beste gemeenteleden,In het vorige Klankbord (nr. 9) heb ik geschreven dat Anke op 29 augustus...

 • Goed nieuws

  Goed nieuws

  Nadat sinds vorige maand eindelijk de kerkdiensten in de Grote Kerk weer bijgewoond kunnen worden,...

 • Foutief RSIN voor belastingteruggave

  Foutief RSIN voor belastingteruggave

  Gebleken is dat op website van de Grote Kerk een verkeerd RSIN was vermeld.Het juiste nummer is...

Scholen, sport en verenigingen – na de zomervakantie is het meeste allemaal weer begonnen. Met Startzondag markeren we ook in de kerk weer de start van een nieuw seizoen. Na bijna anderhalf jaar waarin we ook als kerk lange tijd flink beperkt waren, hopen we nu eindelijk weer met nieuwe moed en inspiratie actief te kunnen zijn en ook weer vooruit te kijken. Hoe kijken we daarbij naar de toekomst? Als maatschappij, in je persoonlijke leven, en ook als Grote Kerk in Epe? Met hoop en optimisme, of meer met zorgen of zelfs angst? En in hoeverre hebben we de toekomst in eigen hand? Het Startzondag-thema van de Protestantse Kerk is ‘Van U is de toekomst’ en bepaalt ons des te meer bij de toekomst. Die titel is trouwens een zinsnede uit een lied van Huub Oosterhuis, geïnspireerd op het Onze Vader, met als laatste regels ‘Van U is de toekomst, kome wat komt’. Voorganger is onze eigen predikant Jelbert Versteeg, organist Herman Dalhuisen.

Diaconale collecte: Kerk in Actie, Zending (Syrië) 2021
Uitzichtloos en rampzalig. Dat is nog altijd hoe je de situatie op veel plekken in Syrië kunt omschrijven. En nog steeds probeert de kerk mensen zo goed en zo kwaad als dat lukt te helpen. Ze deelt maaltijden en medicijnen uit en zoekt onderdak voor mensen zonder huis. Kerk in Actie steunt dit belangrijke werk en helpt de kerk moed te houden. Zodat ze, ook in deze zwarte tijden, een plek van hoop en herstel kan blijven.

Kinderkerk
Waarom zoek je Jezus? Jezus is in Jeruzalem, waar het Loofhuttenfeest gevierd wordt. Bij de tempel verkondigt hij het evangelie. De Farizeeën en hogepriesters sturen dienaren om hem te arresteren, de toehoorders zijn in verwarring. Wat bedoelt Jezus toch met zijn woorden?

Diensten in de Grote Kerk

Elke zondagmorgen om 10.00 uur is er een eredienst van de gemeente in de Grote Kerk.

De diensten zijn hier online te beluisteren.


- In de Grote Kerk wordt voor schriftlezingen de voorkeur gegeven aan de Nieuwe Bijbel Vertaling, maar ook andere vertalingen kunnen worden gebruikt. Er wordt gezongen uit het liedboek Zingen en bidden in huis en kerk.

- In de kerk is een ringleiding aanwezig waar men gebruik van kan maken. De ringleiding bevindt zich binnen de zes pilaren in het middenschip.

- Na afloop van de dienst is er in het kerkgebouw gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie of thee elkaar te ontmoeten.