‘Terugkijkmiddag na Corona’ 22 mei

‘Terugkijkmiddag na Corona’ 22 mei

Nu alle beperkingen van corona ondertussen eindelijk voorbij zijn, is er gelukkig weer veel meer mogelijk. Wat lang niet kon, was elkaar ontmoeten. Nu dus wel weer, en we willen daarom graag een extra lees meer:

HELPERS GEZOCHT !! Samen in actie voor Oekraïne

HELPERS GEZOCHT !! Samen in actie voor Oekraïne

HELPERS GEZOCHT voor de Oekraïense mensen in onze gemeente.Stichting Present is dringend op zoek naar helpers om Oekraïense mensen die in ons dorp zijn neergestreken wegwijs te maken, hen eventueel op lees meer:

Kliederkerk

Kliederkerk

Klik hier voor meer infrortie over de Kliederkerk op 18 juni 2022 lees meer:

 • ‘Terugkijkmiddag na Corona’ 22 mei

  ‘Terugkijkmiddag na Corona’ 22 mei

  Nu alle beperkingen van corona ondertussen eindelijk voorbij zijn, is er gelukkig weer veel meer...

 • HELPERS GEZOCHT !! Samen in actie voor Oekraïne

  HELPERS GEZOCHT !! Samen in actie voor Oekraïne

  HELPERS GEZOCHT voor de Oekraïense mensen in onze gemeente.Stichting Present is dringend op zoek...

 • Kliederkerk

  Kliederkerk

  Klik hier voor meer infrortie over de Kliederkerk op 18 juni 2022

De meest fundamentele vraag komt op, op deze zondag na Hemelvaart die in de traditie ‘wezenzondag’ is gaan heten. Die titel is naar aanleiding van Johannes 14,15-21 waar Jezus belooft dat hij zijn leerlingen na zijn afscheid ‘niet als wezen zal achterlaten’, want de Geest van de waarheid zal altijd met hen zijn. Maar ‘de wereld’ ziet en kent die niet. Is zo niet ook onze toestand? Ook wij leven ná Jezus’ afscheid op aarde, en de vraag komt op: leven we ‘verweesd’ op een eenzame planeet in een lege kosmos waarin niets van een God te zien of kennen valt? Of is er toch meer, en is het mogelijk in het spoor van Jezus in ons leven een andere waarheid te ervaren, een levenshouding die diepe zin en richting aan het leven geeft? Ds. Jelbert Versteeg is de voorganger, met Ane Mulder op het orgel.

Diaconale collecte: Bloemenzondag
Elke zondag staan er bloemen voor in de kerk. Na de dienst gaan ze met een groet van de gemeente naar iemand die iets opbeurends kan gebruiken. De mensen die deze dienst elke zondag trouw hun werk verrichten en een mooie bloemenschikking maken verdienen onze steun en waardering.
Met uw gift kunnen we, mede namens u, doorgaan met deze mooie blijken van betrokkenheid om onze diensten, op te fleuren en naderhand de bloemen bij een gemeentelid te brengen.

Diensten in de Grote Kerk

Elke zondagmorgen om 10.00 uur is er een eredienst van de gemeente in de Grote Kerk.

De diensten zijn hier online te beluisteren.


- In de Grote Kerk wordt voor schriftlezingen de voorkeur gegeven aan de Nieuwe Bijbel Vertaling, maar ook andere vertalingen kunnen worden gebruikt. Er wordt gezongen uit het liedboek Zingen en bidden in huis en kerk.

- In de kerk is een ringleiding aanwezig waar men gebruik van kan maken. De ringleiding bevindt zich binnen de zes pilaren in het middenschip.

- Na afloop van de dienst is er in het kerkgebouw gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie of thee elkaar te ontmoeten.