Jam/honing/wijnactie 2022

Jam/honing/wijnactie 2022

T.b.v. vakantieweek in het Nieuw Hydepark te DoornHet is weer najaar, tijd voor onze jaarlijkse jam/honing/wijnactie ten behoeve van de vakantieweek in het Nieuw Hydepark.De planning is om de eerstvolgende lees meer:

 • 23-12 Kerstconcert Hollands Mannen Ensemble

  23-12 Kerstconcert Hollands Mannen Ensemble

 • Kerstviering kinderkerk

  Kerstviering kinderkerk "Een beeld op stand" 24-12 19:00 uur

 • Jam/honing/wijnactie 2022

  Jam/honing/wijnactie 2022

  T.b.v. vakantieweek in het Nieuw Hydepark te DoornHet is weer najaar, tijd voor onze jaarlijkse...

Twee bijzondere citaten van Paulus uit 1 Korintiërs 2,6-11: ‘Waar wij over spreken is Gods verborgen en geheime wijsheid’. En: ‘Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie Hem liefheeft.’ Twee heel mooie zinnen, zou ik zeggen. En nieuwsgierig makend misschien, want het wordt nu niet meteen één, twee, drie duidelijk wat ermee bedoeld wordt! We gaan zien of we daar vanochtend verder mee komen... Met voorganger ds. Jelbert Versteeg en organist Wiger Levering.

Diaconale collecte: Open Doors
Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt Bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp.
Open Doors wil vervolgde en bedreigde christenen wereldwijd versterken, toerusten en aanmoedigen tot wereldevangelisatie door gebed en het verspreiden van Bijbels, Bijbelstudiematerialen en andere communicatiemiddelen.
Open Doors doet dit vanuit het geloof dat wanneer één lid lijdt, alle andere meelijden (1 Kor.12:26) en in Jezus’ opdracht om alle volken tot Zijn leerlingen te maken (Matt. 28:19).
Open Doors is een interkerkelijke stichting en steunt vervolgde christenen ongeacht hun kerkelijke gezindte.

Kinderkerk
Zo doen we dat! Jezus vertelt aan zijn leerlingen dat hij niet gekomen is om de Wet of de Profeten af te schaffen, maar om ze te vervullen. De regels van de Wet zijn nog steeds geldig; Jezus gaat zelfs een stap verder.

Diensten in de Grote Kerk

Elke zondagmorgen om 10.00 uur is er een eredienst van de gemeente in de Grote Kerk.

De diensten zijn hier online te beluisteren.


- In de Grote Kerk wordt voor schriftlezingen de voorkeur gegeven aan de Nieuwe Bijbel Vertaling, maar ook andere vertalingen kunnen worden gebruikt. Er wordt gezongen uit het liedboek Zingen en bidden in huis en kerk.

- In de kerk is een ringleiding aanwezig waar men gebruik van kan maken. De ringleiding bevindt zich binnen de zes pilaren in het middenschip.

- Na afloop van de dienst is er in het kerkgebouw gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie of thee elkaar te ontmoeten.