Samen op weg naar Pasen

Samen op weg naar Pasen

Ontmoeting en bezinning in de 40-dagentijdOok dit jaar gaan 4 kerken gezamenlijk op weg naar Pasen met 6 bijeenkomsten in 4 kerken, waarbij iedereen welkom is op elke locatie! Deze lees meer:

februari 2023

februari 2023

Wie wil er geen priester zijn?Het was Sinead O’Connor die in een filmpje op YouTube iets zei wat me raakte. Sinead O’Connor – wie kent haar (nog)? Zij is een bijzondere zangeres uit Ierland met een lees meer:

 • Kliederkerk Epe zaterdag 11 maart

  Kliederkerk Epe zaterdag 11 maart

 • Samen op weg naar Pasen

  Samen op weg naar Pasen

  Ontmoeting en bezinning in de 40-dagentijdOok dit jaar gaan 4 kerken gezamenlijk op weg...

 • februari 2023

  februari 2023

  Wie wil er geen priester zijn?Het was Sinead O’Connor die in een filmpje op YouTube iets zei wat...

Wat een verschil is dat toch, als het gaat om geloven: sommigen zegt het helemaal niks, voor anderen is het een doorslaggevende werkelijkheid in hun leven. Waar zit hem dat nu in? In 1 Korintiërs 2,12-16 hangt dat voor Paulus samen met de Geest die mensen ontvankelijk maakt voor God in hun leven. Dat is dus iets geestelijks, heel persoonlijk daarmee ook - en het verandert heel de manier waarop je in de wereld staat. In de evangelielezing Matteüs 5,33-48 horen we als vergaande consequenties daarvan onderwijs van Jezus over interpretatie van geboden. Is dat nu waarheid of dwaasheid? Menselijk of bovenmenselijk? Voorganger is ds. Jelbert Versteeg en organist Ane Mulder.

Diaconale collecte: ZWO: Veilig koken en meer inkomen voor vrouwen in Bangladesh
Bangladesh is één van de meest dichtbevolkte landen ter wereld. Tegelijkertijd treffen de klimaatveranderingen het land hard. Maar liefst 20% van de kostbare landbouwgrond gaat verloren bij een stijging van de zeespiegel. Het klimaat kent veel langere perioden van droogte dan voorheen. Daarbij bedreigen perioden met extreme regenval de voedselvoorziening. Partnerorganisatie CCDB (Christelijke Commissie voor Ontwikkeling in Bangladesh) ontwikkelde een plan voor milieuvriendelijker en veiliger koken. Daarbij wordt het verstookte hout op meer wijzen benut.
Zo helpt u met uw bijdrage:
€ 30,-: training om landbouwproducten te verwerken, verpakken en verkopen
€ 50,-: maken en installeren van een akha oven
€ 85,-: gereedmaken van demonstratie-plots voor klimaat-resistente technologie
€ 350,-: training in gebruik van akha oven

Help slachtoffers aardbeving
De aardbeving in Turkije en Syrië Heeft het leven van honderdduizenden mensen volledig verwoest. Veel mensen zijn dakloos en ontredderd.
Er is dringend behoefte aan medische zorg, dekens, voedsel en onderdak.
De gezamenlijke kerken in Epe houden een speciaal ingelaste collecte voor hulp aan de slachtoffers van deze natuurramp. Deze collecte wordt gehouden op zondag 19 februari.
De opbrengst van de collecte zal door het College van Diakenen worden verdubbeld en op Giro 555 worden gestort.

Diensten in de Grote Kerk

Elke zondagmorgen om 10.00 uur is er een eredienst van de gemeente in de Grote Kerk.

De diensten zijn hier online te beluisteren.


- In de Grote Kerk wordt voor schriftlezingen de voorkeur gegeven aan de Nieuwe Bijbel Vertaling, maar ook andere vertalingen kunnen worden gebruikt. Er wordt gezongen uit het liedboek Zingen en bidden in huis en kerk.

- In de kerk is een ringleiding aanwezig waar men gebruik van kan maken. De ringleiding bevindt zich binnen de zes pilaren in het middenschip.

- Na afloop van de dienst is er in het kerkgebouw gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie of thee elkaar te ontmoeten.