Samen op weg naar Pasen

Samen op weg naar Pasen

Ontmoeting en bezinning in de 40-dagentijdOok dit jaar gaan 4 kerken gezamenlijk op weg naar Pasen met 6 bijeenkomsten in 4 kerken, waarbij iedereen welkom is op elke locatie! Deze lees meer:

februari 2023

februari 2023

Wie wil er geen priester zijn?Het was Sinead O’Connor die in een filmpje op YouTube iets zei wat me raakte. Sinead O’Connor – wie kent haar (nog)? Zij is een bijzondere zangeres uit Ierland met een lees meer:

 • Kliederkerk Epe zaterdag 11 maart

  Kliederkerk Epe zaterdag 11 maart

 • Samen op weg naar Pasen

  Samen op weg naar Pasen

  Ontmoeting en bezinning in de 40-dagentijdOok dit jaar gaan 4 kerken gezamenlijk op weg...

 • februari 2023

  februari 2023

  Wie wil er geen priester zijn?Het was Sinead O’Connor die in een filmpje op YouTube iets zei wat...

Sommige mensen hebben wel eens een bijzondere, intense spirituele ervaring gehad. Een moment van een diep gevoeld besef deel uit te maken van één groot geheel bijvoorbeeld; of ‘een stem van buiten’ die tot iemand sprak op een belangrijk moment; of een onvergelijkelijke ‘bijna dood-ervaring’. Zoiets valt buiten onze gewone kaders. Hoe beschrijf je dan iets wat niet in woorden te vangen is? En nog iets anders: zo’n ervaring gaat ook weer voorbij. Terwijl je dat gevoel zou willen vasthouden, of later weer net zo kunnen oproepen. Alleen gaat dat niet, het overkomt je immers. Je zou zo, als de beschrijving van een buitengewone ervaring, kunnen kijken naar ‘de verheerlijking op de berg’ in Matteüs 17,1-9. Áls die tekst vandaag ter sprake komt, want dat is afwachten met een gastvoorganger. En dat is vanochtend opnieuw een oud predikant: ds. Lydia van Ketel uit Ezinge. Met organist Geerd Voortman.

Diaconale collecte: Kerk in Actie: 40 dagen tijd. Zending voor Palestina
Palestijnse christenen vormen een kleine gemeenschap in het Heilige Land: minder dan 2 procent van de bevolking is christen. Kerk in Actie steunt het werk van verschillende organisaties in Palestina die lokale gemeenten ondersteunen, zowel bij Bijbelstudie als bij diaconaal werk.
Gemeenteleden krijgen meer Bijbelkennis en dat opent deuren: ze passen het toe in hun eigen leven en worden actiever in de kerk. Samen bespreken ze problemen in de samenleving en zoeken naar oplossingen.

Diensten in de Grote Kerk

Elke zondagmorgen om 10.00 uur is er een eredienst van de gemeente in de Grote Kerk.

De diensten zijn hier online te beluisteren.


- In de Grote Kerk wordt voor schriftlezingen de voorkeur gegeven aan de Nieuwe Bijbel Vertaling, maar ook andere vertalingen kunnen worden gebruikt. Er wordt gezongen uit het liedboek Zingen en bidden in huis en kerk.

- In de kerk is een ringleiding aanwezig waar men gebruik van kan maken. De ringleiding bevindt zich binnen de zes pilaren in het middenschip.

- Na afloop van de dienst is er in het kerkgebouw gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie of thee elkaar te ontmoeten.