Meditatie mei 2023

Meditatie mei 2023

Vele gaven, één Geest: koester verschillen(bij 1 Korintiërs 12)Wat betekent de heilige Geest eigenlijk voor ons? Waar is de Geest te vinden in ons eigen leven? Of in dat van anderen? Kunnen we daar lees meer:

Openlucht Pinksterdienst bij Zorgboerderij Oene

Openlucht Pinksterdienst bij Zorgboerderij Oene

Op zondag 28 mei 2023 wordt de Pinksterdienst gehouden bij de Zorgboerderij van Zwier van de Weerd aan de Hogestraat in Oene.Inrijden vanaf de Houtweg, bebording Zorgboerderij volgen, waarna u naar de lees meer:

Koninklijke onderscheiding

Koninklijke onderscheiding

Vanmorgen mocht Burgemeester Horn een Koninklijke onderscheiding opspelden bij twee Kosters van de Grote Kerk, zie foto.Het had Koning Willem Alexander behaagd om Daan van Apeldoorn en Tinus ten Hooven lees meer:

 • Meditatie mei 2023

  Meditatie mei 2023

  Vele gaven, één Geest: koester verschillen(bij 1 Korintiërs 12)Wat betekent de heilige Geest...

 • Openlucht Pinksterdienst bij Zorgboerderij Oene

  Openlucht Pinksterdienst bij Zorgboerderij Oene

  Op zondag 28 mei 2023 wordt de Pinksterdienst gehouden bij de Zorgboerderij van Zwier van de Weerd...

 • Koninklijke onderscheiding

  Koninklijke onderscheiding

  Vanmorgen mocht Burgemeester Horn een Koninklijke onderscheiding opspelden bij twee Kosters van de...

Wie of wat is God? Hoe leren we God kennen? Hoe ouder je wordt, hoe groter de raadsels misschien wel worden. In het christelijk geloof komt God naar voren als Vader, Zoon en heilige Geest – iets wat vandaag, op zondag Trinitatis gevierd wordt. Daarom wordt vandaag Matteüs 28,16-20 gelezen, waarin die drie-eenheid genoemd wordt als naam waarin alle volken gedoopt moeten worden. In Exodus 34,4-9 wordt beschreven hoe God zich aan Mozes bekend maakt en zijn eigen naam ‘de Heer’ invulling geeft met eigenschappen. Daarin komt als het ware het karakter van God naar voren. Maar misschien is de grote gemene deler van die twee bijzondere teksten wel de menselijke reactie tegenover de ervaring van God? Met ontzag en aanbidding. En een basisvertrouwen dat voortaan met mensen meegaat. Daarnaast mooi dat we vandaag ook weer twee nieuwe mensen kunnen voorstellen die respectievelijk de kerkrentmeesters en wijkdiaconie zijn gaan versterken: Hendrik Jan van der Valk en At Zeilstra. Onze eigen dominee Jelbert Versteeg is voorganger, Leen Kievit de organist.

Diaconale collecte: ZWO: Veilig koken en meer inkomen voor vrouwen in Bangladesh
Bangladesh is één van de meest dichtbevolkte landen ter wereld. Tegelijkertijd treffen de klimaatveranderingen het land hard. Maar liefst 20% van de kostbare landbouwgrond gaat verloren bij een stijging van de zeespiegel. Het klimaat kent veel langere perioden van droogte dan voorheen. Daarbij bedreigen perioden met extreme regenval de voedselvoorziening. Partnerorganisatie CCDB (Christelijke Commissie voor Ontwikkeling in Bangladesh) ontwikkelde een plan voor milieuvriendelijker en veiliger koken. Daarbij wordt het verstookte hout op meer wijzen benut.
Zo helpt u met uw bijdrage:
€ 30,-: training om landbouwproducten te verwerken, verpakken en verkopen
€ 50,-: maken en installeren van een akha oven
€ 85,-: gereedmaken van demonstratie-plots voor klimaat-resistente technologie
€ 350,-: training in gebruik van akha oven

Diensten in de Grote Kerk

Elke zondagmorgen om 10.00 uur is er een eredienst van de gemeente in de Grote Kerk.

De diensten zijn hier online te beluisteren.


- In de Grote Kerk wordt voor schriftlezingen de voorkeur gegeven aan de Nieuwe Bijbel Vertaling, maar ook andere vertalingen kunnen worden gebruikt. Er wordt gezongen uit het liedboek Zingen en bidden in huis en kerk.

- In de kerk is een ringleiding aanwezig waar men gebruik van kan maken. De ringleiding bevindt zich binnen de zes pilaren in het middenschip.

- Na afloop van de dienst is er in het kerkgebouw gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie of thee elkaar te ontmoeten.