Meditatie Januari 2019

Meditatie Januari 2019

Goed voornemen voor een nieuw jaar leven: vruchten           (bij Lucas 3: 7-14)  Zo richting halverwege januari zijn de eerste goede voornemens voor lees meer:

Actie Kerbalans 2019

Actie Kerbalans 2019

Actie Kerkbalans voor de Grote Kerk in Epe van startVrijwilligers van de Grote Kerk in Epe zijn weer op pad voor de jaarlijkse actie Kerkbalans. De opbrengst van de Actie Kerkbalans is hard nodig om de lees meer:

ZWO-project 2018-2019

ZWO-project 2018-2019

Hulp aan straatkinderen in Medellin ColombiaDuizenden kinderen in de Colombiaanse stad Medellín leven in krottenwijken. Stichting Straatkinderen Medellín organiseert allerlei activiteiten om te voorkomen lees meer:

 • Meditatie Januari 2019

  Meditatie Januari 2019

  Goed voornemen voor een nieuw jaar leven: vruchten...

 • Actie Kerbalans 2019

  Actie Kerbalans 2019

  Actie Kerkbalans voor de Grote Kerk in Epe van startVrijwilligers van de Grote Kerk in Epe zijn...

 • ZWO-project 2018-2019

  ZWO-project 2018-2019

  Hulp aan straatkinderen in Medellin ColombiaDuizenden kinderen in de Colombiaanse stad Medellín...

Bij Johannes 1:5 Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

Advent: uitkijken naar de komst van het licht
De periode van Advent en Kerst wordt bepaald door donker en licht. Net als heel het leven zelf dus eigenlijk. Want ook daarin is er altijd de wisselwerking van donker en licht: niet alleen van dagen die volgen op nachten, maar ook in afwisseling van soms vrolijke en dan weer moeilijke omstandigheden. Daarnaast kun je ook nog eens denken aan ieders eigen binnenwereld van gedachten en gemoedstoestanden: welk mens kent ook daarin niet het verschil tussen licht en donker?

Zou het daarom zijn dat Kerst niet alleen in de kerk, maar in heel onze maatschappij altijd een belangrijk feest is? Omdat licht en donker grootheden zijn die ieder mens kent, en die zelden zo bijna tastbaar zijn als midden-in-de-winter-nacht? Het lijkt wel alsof zowel het licht als het donker de kracht en invloed die ze beiden hebben des te sterker laat voelen in deze periode toelevend naar Kerst. Treffend hoe mensen dan juist nu het licht een handje willen helpen, of dat nu is door het aansteken van een klein kaarsje in huis, of door uitbundige kerstverlichting aan de gevel of in de tuin. Licht moet er zijn!

Maar tegelijk brengt deze periode mee dat ook het donker van de Kersttijd vaak extra indringend ervaren wordt. Voor wie zich toch al eenzaam voelde, lijkt alle gezelligheid en warmte bij anderen de eigen gevoelde kilte alleen maar te vergroten. Voor wie letterlijk of figuurlijk ver van huis is, blijft alle huiselijke gezelligheid buiten bereik. En voor wie een dierbaar iemand moest verliezen, laat juist nu het verdriet en gemis zich vaak nog des te sterker voelen. Zo kan die ogenschijnlijk onverwoestbare feestelijke en gezellige kerstsfeer toch zomaar overschaduwd worden. Dan kan Kerst extra donker zijn in plaats van licht…

Voor wie zich daarin herkent: wat wens ik je dan toe dat je toch juist iets van de kracht van het Licht zult beleven. Dat Kerst inderdaad een nieuw begin mag betekenen, de inbreuk van licht op al wat donker is, een ommekeer naar een lichtere toekomst. Dat er ondanks alles weer wat licht in jouw wereld komt dat, hoe klein en kwetsbaar het misschien nog maar geboren wordt, het in zich heeft om uit te groeien tot blijvende bron van licht in je leven. Zodat het waar zal blijken te zijn: het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

Trouwens, niet alleen door het kerstverhaal, maar al vanaf het allereerste begin wordt ons in de Bijbel zo Gods bedoeling voorgesteld. Al vanaf het scheppingsverhaal gaat het erom dat licht doorbreekt in het duister. Licht moet er zijn, licht waarin nieuw leven mogelijk wordt. Zo kunnen we in elk licht, letterlijk of spreekwoordelijk, de kracht van de Eeuwige herkennen, die nooit uitdooft maar altijd zal blijven schijnen. Over elk mens. Voor elk mens. In elk mens. Daarom, al kunnen je ogen praktisch helemaal gewend zijn geraakt aan het donker – geef niet op, en laat dit de oefening en boodschap zijn van Advent: blijf uitkijken naar het licht. Het komt.

                                                                                                          Ds. Jelbert Versteeg

Eerdere meditaties uit Klankbord

Oktober 2018 Puppy-cursus met Paulus

Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient.
(Fillipenzen 4:8)

Wij hebben sinds een paar weken een puppy. Een hoogblonde Golden Retriever en ze heet Sira. Een lief en prachtig beestje. Dat is natuurlijk hartstikke leuk, maar een puppy moet je natuurlijk wel opvoeden. Beter gezegd, die moet je trainen, want eigenlijk gaat het puur om het aanleren van gedrag. (Terwijl opvoeden iets anders is, dat doe je met kinderen, die je bepaalde normen en waarden en een wereldbeeld wil bijbrengen, zo dat ze zich die innerlijk eigen maken en daarvanuit leren om eigen keuzes te maken in het leven.)  


September 2018  God in Zwitserland

Bent u in de vakantieweken God nog ergens tegen gekomen? Wij waren in Zwitserland. En ja, God was er ook.

Hoe dan?
In het imponerende natuurschoon van beken en meren, bomen en bloemen bijvoorbeeld. (Véél bloemen, en vooral ook zoveel verschillende). 
En in de grootsheid van gebergte waartegenover je eigen kleinheid des te sterker ervaart (en waarvandaan je met afstand neerkijkt op de drukke bewoonde wereld van bewegend verkeer en krioelende mensen waardoor alles dan tegelijk heel nietig maar ook vredig oogt).  


Juli / Augustus 2018 Zeg niet

Zeg niet Vader
als jij je niet als kind gedraagt.
Zeg niet Onze
als je opgesloten zit in je egoïsme.
Zeg niet Die in de hemelen zijt
als je alleen maar aan aardse dingen denkt.
Zeg niet Uw naam worde geheiligd
als je alleen maar aan je eigen eer denkt. 


Juni 2018  Het derde geslacht en het vierde
Bij Exodus 20: 5 en 6 (NBV)

De laatste keer dat we in de Grote Kerk de Tien Woorden lazen (die toen in dialect klonken), hebben we deze verzen overgeslagen: ‘Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten; maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht.
Overgeslagen ja, want zijn dit geen Bijbelverzen om je tanden op stuk te bijten? Hoe moeten we dit opvatten? Dat hangt mede af van hoe je Godsbeeld is, en hoe iemand de Bijbel leest. 


Mei 2018  Meander mee

Wandelend langs het water van de beek,
die ingekaderd rechtdoor zijn weg vervolgt,
besef ik dat vele, vele druppels water
samen zijn gevloeid tot deze stroom.
 


April 2018  Tussen Pasen en Pinksteren: hoop die doet leven
Hoop
Diep in onszelf dragen wij de hoop.
Als dat niet het geval is,
is er geen hoop meer.