18-04 The Passion in Epe

18-04 The Passion in Epe

Je bent van harte welkom om op donderdag 18 April in en rondom de Grote Kerk stil te staan bij het lijden van Jezus Christus. De Raad van Kerken zendt de EO-televisieuitzending van The Passion uit in de lees meer:

Koffiemoment woensdagmorgen

Koffiemoment woensdagmorgen

Twee - of drie keer per maand is op woensdagmorgen van 10.00 uur tot 11.00 uur de kerk open voor een kop koffie, wat lekkers en een ontmoeting.U bent van harte welkom!In 2019 is het koffiemoment op de lees meer:

Impressie van de Goed Gesprek Brunch

Impressie van de Goed Gesprek Brunch

Het was buitengewoon brunchen in de Grote Kerk op zondagochtend 17 februari. Zo'n 120 tafelgenoten waren aangeschoven! Het zag er prachtig uit, het was heerlijk, er was levendig geroezemoes van alle gesprekken, lees meer:

 • 18-04 The Passion in Epe

  18-04 The Passion in Epe

  Je bent van harte welkom om op donderdag 18 April in en rondom de Grote Kerk stil te staan bij het...

 • Koffiemoment woensdagmorgen

  Koffiemoment woensdagmorgen

  Twee - of drie keer per maand is op woensdagmorgen van 10.00 uur tot 11.00 uur de kerk open voor...

 • Impressie van de Goed Gesprek Brunch

  Impressie van de Goed Gesprek Brunch

  Het was buitengewoon brunchen in de Grote Kerk op zondagochtend 17 februari. Zo'n 120 tafelgenoten...

Bij Johannes 1:5 Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

Advent: uitkijken naar de komst van het licht
De periode van Advent en Kerst wordt bepaald door donker en licht. Net als heel het leven zelf dus eigenlijk. Want ook daarin is er altijd de wisselwerking van donker en licht: niet alleen van dagen die volgen op nachten, maar ook in afwisseling van soms vrolijke en dan weer moeilijke omstandigheden. Daarnaast kun je ook nog eens denken aan ieders eigen binnenwereld van gedachten en gemoedstoestanden: welk mens kent ook daarin niet het verschil tussen licht en donker?

Zou het daarom zijn dat Kerst niet alleen in de kerk, maar in heel onze maatschappij altijd een belangrijk feest is? Omdat licht en donker grootheden zijn die ieder mens kent, en die zelden zo bijna tastbaar zijn als midden-in-de-winter-nacht? Het lijkt wel alsof zowel het licht als het donker de kracht en invloed die ze beiden hebben des te sterker laat voelen in deze periode toelevend naar Kerst. Treffend hoe mensen dan juist nu het licht een handje willen helpen, of dat nu is door het aansteken van een klein kaarsje in huis, of door uitbundige kerstverlichting aan de gevel of in de tuin. Licht moet er zijn!

Maar tegelijk brengt deze periode mee dat ook het donker van de Kersttijd vaak extra indringend ervaren wordt. Voor wie zich toch al eenzaam voelde, lijkt alle gezelligheid en warmte bij anderen de eigen gevoelde kilte alleen maar te vergroten. Voor wie letterlijk of figuurlijk ver van huis is, blijft alle huiselijke gezelligheid buiten bereik. En voor wie een dierbaar iemand moest verliezen, laat juist nu het verdriet en gemis zich vaak nog des te sterker voelen. Zo kan die ogenschijnlijk onverwoestbare feestelijke en gezellige kerstsfeer toch zomaar overschaduwd worden. Dan kan Kerst extra donker zijn in plaats van licht…

Voor wie zich daarin herkent: wat wens ik je dan toe dat je toch juist iets van de kracht van het Licht zult beleven. Dat Kerst inderdaad een nieuw begin mag betekenen, de inbreuk van licht op al wat donker is, een ommekeer naar een lichtere toekomst. Dat er ondanks alles weer wat licht in jouw wereld komt dat, hoe klein en kwetsbaar het misschien nog maar geboren wordt, het in zich heeft om uit te groeien tot blijvende bron van licht in je leven. Zodat het waar zal blijken te zijn: het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

Trouwens, niet alleen door het kerstverhaal, maar al vanaf het allereerste begin wordt ons in de Bijbel zo Gods bedoeling voorgesteld. Al vanaf het scheppingsverhaal gaat het erom dat licht doorbreekt in het duister. Licht moet er zijn, licht waarin nieuw leven mogelijk wordt. Zo kunnen we in elk licht, letterlijk of spreekwoordelijk, de kracht van de Eeuwige herkennen, die nooit uitdooft maar altijd zal blijven schijnen. Over elk mens. Voor elk mens. In elk mens. Daarom, al kunnen je ogen praktisch helemaal gewend zijn geraakt aan het donker – geef niet op, en laat dit de oefening en boodschap zijn van Advent: blijf uitkijken naar het licht. Het komt.

                                                                                                          Ds. Jelbert Versteeg

Eerdere meditaties uit Klankbord

Januari 2019  Goed voornemen voor een nieuw jaar leven: vruchten           (bij Lucas 3: 7-14) 
Zo richting halverwege januari zijn de eerste goede voornemens voor het nieuwe jaar waarschijnlijk al weer gesneuveld. En dan toch nog iets over vruchten als een goed voornemen? Inderdaad, dan gaat dit stuk niet zomaar om een gezond ‘goed voornemen’ om in het nieuwe jaar meer fruit te eten. 
Breng vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn!’ Dat zegt Johannes de Doper tegen de mensen, als hij ze er op wijst dat hun levensstijl zo in godsnaam niet langer door kan gaan. Het moet echt anders. 


December 2018  The Advent Adventure: het leven als een avontuur

Kort geleden viel mij opeens op dat het woord Advent grote overeenkomst heeft met Adventure, het Engelse woord voor avontuur. Terwijl het twee woorden zijn die toch een heel verschillend gevoel oproepen. Zouden er dan qua betekenis toch ook overeenkomsten te vinden zijn? Valt er iets avontuurlijks te ontdekken aan advent? 


November 2018 Mens zijn zoals een boom
(bij Psalm 1: 1-3)

1Gelukkig de mens
die niet meegaat met wie kwaad doen,
die de weg van zondaars niet betreedt,
bij spotters niet aan tafel zit,


Oktober 2018 Puppy-cursus met Paulus

Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient.
(Fillipenzen 4:8)

Wij hebben sinds een paar weken een puppy. Een hoogblonde Golden Retriever en ze heet Sira. Een lief en prachtig beestje. Dat is natuurlijk hartstikke leuk, maar een puppy moet je natuurlijk wel opvoeden. Beter gezegd, die moet je trainen, want eigenlijk gaat het puur om het aanleren van gedrag. (Terwijl opvoeden iets anders is, dat doe je met kinderen, die je bepaalde normen en waarden en een wereldbeeld wil bijbrengen, zo dat ze zich die innerlijk eigen maken en daarvanuit leren om eigen keuzes te maken in het leven.)  


September 2018  God in Zwitserland

Bent u in de vakantieweken God nog ergens tegen gekomen? Wij waren in Zwitserland. En ja, God was er ook.

Hoe dan?
In het imponerende natuurschoon van beken en meren, bomen en bloemen bijvoorbeeld. (Véél bloemen, en vooral ook zoveel verschillende). 
En in de grootsheid van gebergte waartegenover je eigen kleinheid des te sterker ervaart (en waarvandaan je met afstand neerkijkt op de drukke bewoonde wereld van bewegend verkeer en krioelende mensen waardoor alles dan tegelijk heel nietig maar ook vredig oogt).  


Juli / Augustus 2018 Zeg niet

Zeg niet Vader
als jij je niet als kind gedraagt.
Zeg niet Onze
als je opgesloten zit in je egoïsme.
Zeg niet Die in de hemelen zijt
als je alleen maar aan aardse dingen denkt.
Zeg niet Uw naam worde geheiligd
als je alleen maar aan je eigen eer denkt.