Expositie houtsneden, klei en glas

Expositie houtsneden, klei en glas

expositie Eline Brontsema houtsneden Jan Warnaar klei, glas 26 juni - 16 augustus 2019 Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 13.30 - 16.00 uur Ingang kerk Hoofdstraatzijde Navigatie: Grote Kerk, lees meer:

Koffiemoment woensdagmorgen

Koffiemoment woensdagmorgen

Twee - of drie keer per maand is op woensdagmorgen van 10.00 uur tot 11.00 uur de kerk open voor een kop koffie, wat lekkers en een ontmoeting.U bent van harte welkom!In 2019 is het koffiemoment op de lees meer:

Foto's vrijwilligersmiddag

Foto's vrijwilligersmiddag

Klik in menubalk op 'Fotoalbum'    Hier zijn nieuwe foto's te bekijken. lees meer:

 • Expositie houtsneden, klei en glas

  Expositie houtsneden, klei en glas

  expositie Eline Brontsema houtsneden Jan Warnaar klei, glas 26 juni - 16 augustus 2019...

 • Koffiemoment woensdagmorgen

  Koffiemoment woensdagmorgen

  Twee - of drie keer per maand is op woensdagmorgen van 10.00 uur tot 11.00 uur de kerk open voor...

 • Foto's vrijwilligersmiddag

  Foto's vrijwilligersmiddag

  Klik in menubalk op 'Fotoalbum'    Hier zijn nieuwe foto's te bekijken.

Het derde geslacht en het vierde
Bij Exodus 20: 5 en 6 (NBV)

De laatste keer dat we in de Grote Kerk de Tien Woorden lazen (die toen in dialect klonken), hebben we deze verzen overgeslagen: ‘Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten; maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht.
Overgeslagen ja, want zijn dit geen Bijbelverzen om je tanden op stuk te bijten? Hoe moeten we dit opvatten? Dat hangt mede af van hoe je Godsbeeld is, en hoe iemand de Bijbel leest. Vooral omdat de Bijbel bepaald niet altijd eensluidend is, maar eerder een meerstemmige bibliotheek vormt. Zo kan er op andere plaatsen net zo goed ook in benadrukt worden dat bijvoorbeeld een zoon niet hoeft te boeten voor wat zijn vader heeft misdaan. 
Maar wat moeten we dan aan met die woorden uit (onder meer) Exodus 20, over dat latere generaties moeten boeten voor wat hun (voor-)ouders hebben misdaan?

Nuchter bekeken zijn er wel degelijk genoeg dingen waarbij het zo klaar als een klontje is dat volgende generaties zullen moeten boeten voor de handelswijze van hun voorgeslacht. Denk aan het in enkele tientallen jaren opsouperen van een enorme hoeveelheid eeuwenoude natuurlijke hulpbronnen (en in het geval van Nederland ook van de opbrengsten ervan (gas)…). Denk aan de klimaatverandering en de stijgende zeespiegel. De gigantische plastic soep in de oceanen, waardoor plastic langzamerhand in de voedselketen en lichaamsweefsel terechtkomt. Kernafval. De uitputting van landbouwgrond door te intensief gebruik. Denk aan maar doorgaande vernietiging van tropisch oerwoud. Het jarenlange gebruik van asbest. Enzovoort….
Talloze voorbeelden waarbij de leefwijze en keuzes van eerdere generaties langdurig nadelige gevolgen hebben voor hun eigen kinderen en drie of vier (of nog veel meer?) nog volgende generaties. De schuld van de ouders, waarvoor de kinderen zullen moeten boeten, om zo te zeggen. En scherper gezegd: ook de schuld van ons als ‘ouders’, want wij zijn het die nu leven en nu keuzes maken (waarbij niet kiezen ook kiezen is…).

Geen één van deze dingen staat letterlijk in de Bijbel genoemd. Hoe kan dat ook, in een boek (of bibliotheek) uit zo’n andere tijd en cultuur. Toch hebben we hier dankzij de Bijbel wel een woord voor: zonde. En hoe hard die woorden ‘wanneer ze mij haten’ ons misschien ook in de oren klinken - lijkt het zo bekeken inderdaad niet alsof we God en zijn goede schepping haten?

Terwijl als we werkelijk God als Schepper zouden liefhebben en zouden doen zoals God gebiedt, of anders gezegd het ons aanreikt – verantwoordelijkheid en zorg dragen voor die schepping, ons eigen belang (of hebzucht) daaraan ondergeschikt maken – dan zou die goede aarde nog tot in het duizendste geslacht van Gods liefde kunnen getuigen! Was het niet vanaf ‘in den beginne’ zó bedoeld?

In de christelijke geloofstraditie vraagt zonde altijd om bekering, vaak vooral vanwege de schuld die op ons zelf drukt. Maar ik zou nu eerder zeggen dat bekering ook vooral wordt gevraagd heel concreet vanwege onze kinderen en volgende generaties. Zouden dan niet juist christenen hoognodig echt (uit hun comfortzone) moeten opstaan en voorop gaan om alles op alles zetten voor verandering? Zowel in hun persoonlijke leefwijze, als in onze maatschappij als geheel. 
Niet uit duurzaamheids-drammerigheid, milieu-morele superioriteit of groene bekeringsdrang, maar… uit liefde voor de schepper en de naaste - tot in het duizendste geslacht. 
(en was zoiets ook niet Jezus’ samenvatting van de wet?) 
                                                                                                                                                                Ds. Jelbert Versteeg

Eerdere meditaties uit Klankbord

Januari 2019  Goed voornemen voor een nieuw jaar leven: vruchten           (bij Lucas 3: 7-14) 
Zo richting halverwege januari zijn de eerste goede voornemens voor het nieuwe jaar waarschijnlijk al weer gesneuveld. En dan toch nog iets over vruchten als een goed voornemen? Inderdaad, dan gaat dit stuk niet zomaar om een gezond ‘goed voornemen’ om in het nieuwe jaar meer fruit te eten. 
Breng vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn!’ Dat zegt Johannes de Doper tegen de mensen, als hij ze er op wijst dat hun levensstijl zo in godsnaam niet langer door kan gaan. Het moet echt anders. 


December 2018  The Advent Adventure: het leven als een avontuur

Kort geleden viel mij opeens op dat het woord Advent grote overeenkomst heeft met Adventure, het Engelse woord voor avontuur. Terwijl het twee woorden zijn die toch een heel verschillend gevoel oproepen. Zouden er dan qua betekenis toch ook overeenkomsten te vinden zijn? Valt er iets avontuurlijks te ontdekken aan advent? 


November 2018 Mens zijn zoals een boom
(bij Psalm 1: 1-3)

1Gelukkig de mens
die niet meegaat met wie kwaad doen,
die de weg van zondaars niet betreedt,
bij spotters niet aan tafel zit,


Oktober 2018 Puppy-cursus met Paulus

Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient.
(Fillipenzen 4:8)

Wij hebben sinds een paar weken een puppy. Een hoogblonde Golden Retriever en ze heet Sira. Een lief en prachtig beestje. Dat is natuurlijk hartstikke leuk, maar een puppy moet je natuurlijk wel opvoeden. Beter gezegd, die moet je trainen, want eigenlijk gaat het puur om het aanleren van gedrag. (Terwijl opvoeden iets anders is, dat doe je met kinderen, die je bepaalde normen en waarden en een wereldbeeld wil bijbrengen, zo dat ze zich die innerlijk eigen maken en daarvanuit leren om eigen keuzes te maken in het leven.)  


September 2018  God in Zwitserland

Bent u in de vakantieweken God nog ergens tegen gekomen? Wij waren in Zwitserland. En ja, God was er ook.

Hoe dan?
In het imponerende natuurschoon van beken en meren, bomen en bloemen bijvoorbeeld. (Véél bloemen, en vooral ook zoveel verschillende). 
En in de grootsheid van gebergte waartegenover je eigen kleinheid des te sterker ervaart (en waarvandaan je met afstand neerkijkt op de drukke bewoonde wereld van bewegend verkeer en krioelende mensen waardoor alles dan tegelijk heel nietig maar ook vredig oogt).  


Juli / Augustus 2018 Zeg niet

Zeg niet Vader
als jij je niet als kind gedraagt.
Zeg niet Onze
als je opgesloten zit in je egoïsme.
Zeg niet Die in de hemelen zijt
als je alleen maar aan aardse dingen denkt.
Zeg niet Uw naam worde geheiligd
als je alleen maar aan je eigen eer denkt.