Meditatie Januari 2019

Meditatie Januari 2019

Goed voornemen voor een nieuw jaar leven: vruchten           (bij Lucas 3: 7-14)  Zo richting halverwege januari zijn de eerste goede voornemens voor lees meer:

Actie Kerbalans 2019

Actie Kerbalans 2019

Actie Kerkbalans voor de Grote Kerk in Epe van startVrijwilligers van de Grote Kerk in Epe zijn weer op pad voor de jaarlijkse actie Kerkbalans. De opbrengst van de Actie Kerkbalans is hard nodig om de lees meer:

ZWO-project 2018-2019

ZWO-project 2018-2019

Hulp aan straatkinderen in Medellin ColombiaDuizenden kinderen in de Colombiaanse stad Medellín leven in krottenwijken. Stichting Straatkinderen Medellín organiseert allerlei activiteiten om te voorkomen lees meer:

 • Meditatie Januari 2019

  Meditatie Januari 2019

  Goed voornemen voor een nieuw jaar leven: vruchten...

 • Actie Kerbalans 2019

  Actie Kerbalans 2019

  Actie Kerkbalans voor de Grote Kerk in Epe van startVrijwilligers van de Grote Kerk in Epe zijn...

 • ZWO-project 2018-2019

  ZWO-project 2018-2019

  Hulp aan straatkinderen in Medellin ColombiaDuizenden kinderen in de Colombiaanse stad Medellín...

Het derde geslacht en het vierde
Bij Exodus 20: 5 en 6 (NBV)

De laatste keer dat we in de Grote Kerk de Tien Woorden lazen (die toen in dialect klonken), hebben we deze verzen overgeslagen: ‘Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten; maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht.
Overgeslagen ja, want zijn dit geen Bijbelverzen om je tanden op stuk te bijten? Hoe moeten we dit opvatten? Dat hangt mede af van hoe je Godsbeeld is, en hoe iemand de Bijbel leest. Vooral omdat de Bijbel bepaald niet altijd eensluidend is, maar eerder een meerstemmige bibliotheek vormt. Zo kan er op andere plaatsen net zo goed ook in benadrukt worden dat bijvoorbeeld een zoon niet hoeft te boeten voor wat zijn vader heeft misdaan. 
Maar wat moeten we dan aan met die woorden uit (onder meer) Exodus 20, over dat latere generaties moeten boeten voor wat hun (voor-)ouders hebben misdaan?

Nuchter bekeken zijn er wel degelijk genoeg dingen waarbij het zo klaar als een klontje is dat volgende generaties zullen moeten boeten voor de handelswijze van hun voorgeslacht. Denk aan het in enkele tientallen jaren opsouperen van een enorme hoeveelheid eeuwenoude natuurlijke hulpbronnen (en in het geval van Nederland ook van de opbrengsten ervan (gas)…). Denk aan de klimaatverandering en de stijgende zeespiegel. De gigantische plastic soep in de oceanen, waardoor plastic langzamerhand in de voedselketen en lichaamsweefsel terechtkomt. Kernafval. De uitputting van landbouwgrond door te intensief gebruik. Denk aan maar doorgaande vernietiging van tropisch oerwoud. Het jarenlange gebruik van asbest. Enzovoort….
Talloze voorbeelden waarbij de leefwijze en keuzes van eerdere generaties langdurig nadelige gevolgen hebben voor hun eigen kinderen en drie of vier (of nog veel meer?) nog volgende generaties. De schuld van de ouders, waarvoor de kinderen zullen moeten boeten, om zo te zeggen. En scherper gezegd: ook de schuld van ons als ‘ouders’, want wij zijn het die nu leven en nu keuzes maken (waarbij niet kiezen ook kiezen is…).

Geen één van deze dingen staat letterlijk in de Bijbel genoemd. Hoe kan dat ook, in een boek (of bibliotheek) uit zo’n andere tijd en cultuur. Toch hebben we hier dankzij de Bijbel wel een woord voor: zonde. En hoe hard die woorden ‘wanneer ze mij haten’ ons misschien ook in de oren klinken - lijkt het zo bekeken inderdaad niet alsof we God en zijn goede schepping haten?

Terwijl als we werkelijk God als Schepper zouden liefhebben en zouden doen zoals God gebiedt, of anders gezegd het ons aanreikt – verantwoordelijkheid en zorg dragen voor die schepping, ons eigen belang (of hebzucht) daaraan ondergeschikt maken – dan zou die goede aarde nog tot in het duizendste geslacht van Gods liefde kunnen getuigen! Was het niet vanaf ‘in den beginne’ zó bedoeld?

In de christelijke geloofstraditie vraagt zonde altijd om bekering, vaak vooral vanwege de schuld die op ons zelf drukt. Maar ik zou nu eerder zeggen dat bekering ook vooral wordt gevraagd heel concreet vanwege onze kinderen en volgende generaties. Zouden dan niet juist christenen hoognodig echt (uit hun comfortzone) moeten opstaan en voorop gaan om alles op alles zetten voor verandering? Zowel in hun persoonlijke leefwijze, als in onze maatschappij als geheel. 
Niet uit duurzaamheids-drammerigheid, milieu-morele superioriteit of groene bekeringsdrang, maar… uit liefde voor de schepper en de naaste - tot in het duizendste geslacht. 
(en was zoiets ook niet Jezus’ samenvatting van de wet?) 
                                                                                                                                                                Ds. Jelbert Versteeg

Eerdere meditaties uit Klankbord

Oktober 2018 Puppy-cursus met Paulus

Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient.
(Fillipenzen 4:8)

Wij hebben sinds een paar weken een puppy. Een hoogblonde Golden Retriever en ze heet Sira. Een lief en prachtig beestje. Dat is natuurlijk hartstikke leuk, maar een puppy moet je natuurlijk wel opvoeden. Beter gezegd, die moet je trainen, want eigenlijk gaat het puur om het aanleren van gedrag. (Terwijl opvoeden iets anders is, dat doe je met kinderen, die je bepaalde normen en waarden en een wereldbeeld wil bijbrengen, zo dat ze zich die innerlijk eigen maken en daarvanuit leren om eigen keuzes te maken in het leven.)  


September 2018  God in Zwitserland

Bent u in de vakantieweken God nog ergens tegen gekomen? Wij waren in Zwitserland. En ja, God was er ook.

Hoe dan?
In het imponerende natuurschoon van beken en meren, bomen en bloemen bijvoorbeeld. (Véél bloemen, en vooral ook zoveel verschillende). 
En in de grootsheid van gebergte waartegenover je eigen kleinheid des te sterker ervaart (en waarvandaan je met afstand neerkijkt op de drukke bewoonde wereld van bewegend verkeer en krioelende mensen waardoor alles dan tegelijk heel nietig maar ook vredig oogt).  


Juli / Augustus 2018 Zeg niet

Zeg niet Vader
als jij je niet als kind gedraagt.
Zeg niet Onze
als je opgesloten zit in je egoïsme.
Zeg niet Die in de hemelen zijt
als je alleen maar aan aardse dingen denkt.
Zeg niet Uw naam worde geheiligd
als je alleen maar aan je eigen eer denkt. 


Juni 2018  Het derde geslacht en het vierde
Bij Exodus 20: 5 en 6 (NBV)

De laatste keer dat we in de Grote Kerk de Tien Woorden lazen (die toen in dialect klonken), hebben we deze verzen overgeslagen: ‘Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten; maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht.
Overgeslagen ja, want zijn dit geen Bijbelverzen om je tanden op stuk te bijten? Hoe moeten we dit opvatten? Dat hangt mede af van hoe je Godsbeeld is, en hoe iemand de Bijbel leest. 


Mei 2018  Meander mee

Wandelend langs het water van de beek,
die ingekaderd rechtdoor zijn weg vervolgt,
besef ik dat vele, vele druppels water
samen zijn gevloeid tot deze stroom.
 


April 2018  Tussen Pasen en Pinksteren: hoop die doet leven
Hoop
Diep in onszelf dragen wij de hoop.
Als dat niet het geval is,
is er geen hoop meer.