12 december Kerstconcert Huygens Consort

12 december Kerstconcert Huygens Consort

Huygens Consort brengt sfeervol kerstconcert in Grote kerk Epe. Op donderdag 12 december geeft het Huygens Consort een kerstconcert in de grote kerk van Epe. Het vocale kwartet neemt u mee op een lees meer:

14 december Kerstkraam gezamenlijke ZWO-commissies

14 december Kerstkraam gezamenlijke ZWO-commissies

Kerststukken ZWO  Ook dit jaar staat de kerstkraam van de gezamenlijke ZWO-commissies (Goede Herderkerk, Regenboogkerk en Grote Kerk) weer bij de ingang van de Grote Kerk aan de Hoofdstraat en lees meer:

 • Zaterdag 7 december 'Festival of Lessons and Carols'

  Zaterdag 7 december 'Festival of Lessons and Carols'

 • 12 december Kerstconcert Huygens Consort

  12 december Kerstconcert Huygens Consort

  Huygens Consort brengt sfeervol kerstconcert in Grote kerk Epe. Op donderdag 12 december...

 • 14 december Kerstkraam gezamenlijke ZWO-commissies

  14 december Kerstkraam gezamenlijke ZWO-commissies

  Kerststukken ZWO  Ook dit jaar staat de kerstkraam van de gezamenlijke ZWO-commissies...

Puppy-cursus met Paulus

Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient.
(Fillipenzen 4:8)

Wij hebben sinds een paar weken een puppy. Een hoogblonde Golden Retriever en ze heet Sira. Een lief en prachtig beestje. Dat is natuurlijk hartstikke leuk, maar een puppy moet je natuurlijk wel opvoeden. Beter gezegd, die moet je trainen, want eigenlijk gaat het puur om het aanleren van gedrag. (Terwijl opvoeden iets anders is, dat doe je met kinderen, die je bepaalde normen en waarden en een wereldbeeld wil bijbrengen, zo dat ze zich die innerlijk eigen maken en daarvanuit leren om eigen keuzes te maken in het leven.) 
Nu heb ik zeer weinig (zeg maar geen) ervaring met honden of puppies. Toch wel goed dat mijn vrouw zich van te voren flink in de materie verdiept heeft. En van wat ik daarvan heb meegekregen is dit de grote lijn: om een hond gewenst gedrag aan te leren moet je al het gewenste gedrag enthousiast prijzen (goed zo!), benoemen (kom, zit, volg, etc., zodat ze haar gedrag gaat koppelen aan het woord dat je zegt) en belonen (met een klein hondensnoepje, zodat er een positieve, stimulerende associatie ontstaat). 
Ongewenst gedrag daarentegen kun je het beste negeren. Probeer niet (of zo weinig mogelijk) te corrigeren en zeker niet te straffen, maar de hond af te leiden naar gewenst gedrag. Waarom? Omdat juist voor een hond het adagium geldt ‘ook negatieve aandacht is aandacht’. En uiteraard moet je in alles consequent zijn.
De theorie is duidelijk, maar in de praktijk is dat allemaal nog best lastig. Als Sira iets doet wat niet mag, dan is de neiging toch heel sterk om al snel ‘nee’ of afkeurend uh-uh te zeggen. Of in te grijpen om het te doen stoppen. Zeker op minder geduldige momenten. Maar zodra je je ermee bemoeit en haar wegduwt of omlaag zet of iets bij haar weghaalt dan wordt het voor een hond al snel een spelletje. ‘Leuk!’ denkt ze, ‘ik krijg aandacht!’ En dan probeert ze dat natuurlijk nog een keer. Ongewild kun je zo gedrag dat je niet wilt, zelf versterken.
Oftewel, als het gaat om het trainen van een pup, dan moet je dat wat je niet wilt, wat je niet waardeert, zo weinig mogelijk aandacht schenken. In plaats daarvan moet je steeds kijken naar alles wat ze (toevallig of bedoeld) wel doet zoals je het wilt en dat steeds weer prijzen en belonen. Oftewel: steeds gericht zijn op het positieve en verder heel geduldig zijn.
Toen dacht ik: als we dat breder bekijken, is dat dan geen wijze levensles? Niet alleen als het gaat om honden, maar ook voor onszelf als mensen. Voor hoe ik zelf in het leven sta. Het leven gaat nooit alleen over rozen, er zijn altijd zowel positieve als negatieve dingen. Maar is de kunst dan niet vooral om steeds weer te kijken vooral naar al het positieve? Niet alleen in het groot, maar juist ook het kleine. Consequent oog hebben voor al wat mooi of goed is in het leven. Alles wat waardevol voor je is. Datgene waarvan je kunt genieten. Alles waar je dankbaar voor mag zijn. Want hoe meer je aandacht uitgaat naar het negatieve, hoe meer je dat je leven en je stemming laat bepalen. 
Maar is dat wel realistisch? Is dat niet simpelweg meer van het platte en oppervlakkige ‘positief denken’ dat we in deze tijd toch al vaak genoeg horen? Dat denk ik niet. Ik bedoel eerder een doorleefde levenshouding die bijvoorbeeld onze voorouders ook al kenden, getuige de zegswijze (en het lied) ‘tel uw zegeningen’. En ik denk aan een oude dame die me vertelde ‘Ik begin de dag met lof en ik eindig hem met prijs’. Dat is wat ik herken in wat door Paulus zo mooi wordt verwoord: schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. Kijk vooral naar al het positieve, en laat het negatieve niet de toon van je leven bepalen.
Dat is meer dan alleen iets puur persoonlijks. Misschien kunnen we ook meer zo naar elkaar kijken? Kritiek hebben op anderen is makkelijk. Iedereen heeft tenslotte mindere eigenschappen of doet weleens onhandige dingen. Maar zouden we daar niet veel vaker mild mee kunnen omgaan, in zekere zin heel veel gewoon negeren? Onderlinge sfeer en verstandhoudingen komen veel meer tot bloei als kijken vanuit dat wat je juist waardeert aan elkaar! Schenk dus ook onder elkaar vooral aandacht aan al wat goed gaat en gewaardeerd kan worden. En spreek dat uit, wees complimenteus, geef lof ‘aan alles wat deugdzaam is en lof verdient’. Want al zijn mensen geen honden, toch werkt dit denk ik voor mensen hetzelfde: prijzen stimuleert en versterkt het zelfvertrouwen. Zó ontstaat een positieve sfeer die opbouwend werkt en waarin mensen gedijen.
Met onze Sira gaat het ondertussen al heel aardig. Ze doet al ‘zit’ en is vrijwel zindelijk. Zo kom je zelf best een eind. Maar om echt te oefenen moet je natuurlijk op puppy-cursus. Waarbij je op puppy-cursus als baasje vooral ook (over je-) zelf veel schijnt te (moeten) leren. Dan maar goed dat die ook voor ons bijna gaat beginnen. 
Geldt dat niet ook als je die levenshouding van Paulus wilt leren? Zelf kom je best een eind. Maar waar kun je terecht voor meer? Dát moet de kerk zijn: de plek waar we ons met en naar elkaar en ieder ander juist daarin oefenen: aandacht schenken aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient.        
                                                                                                                                                   ds. Jelbert VersteegEerdere meditaties uit Klankbord

Januari 2019  Goed voornemen voor een nieuw jaar leven: vruchten           (bij Lucas 3: 7-14) 
Zo richting halverwege januari zijn de eerste goede voornemens voor het nieuwe jaar waarschijnlijk al weer gesneuveld. En dan toch nog iets over vruchten als een goed voornemen? Inderdaad, dan gaat dit stuk niet zomaar om een gezond ‘goed voornemen’ om in het nieuwe jaar meer fruit te eten. 
Breng vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn!’ Dat zegt Johannes de Doper tegen de mensen, als hij ze er op wijst dat hun levensstijl zo in godsnaam niet langer door kan gaan. Het moet echt anders. 


December 2018  The Advent Adventure: het leven als een avontuur

Kort geleden viel mij opeens op dat het woord Advent grote overeenkomst heeft met Adventure, het Engelse woord voor avontuur. Terwijl het twee woorden zijn die toch een heel verschillend gevoel oproepen. Zouden er dan qua betekenis toch ook overeenkomsten te vinden zijn? Valt er iets avontuurlijks te ontdekken aan advent? 


November 2018 Mens zijn zoals een boom
(bij Psalm 1: 1-3)

1Gelukkig de mens
die niet meegaat met wie kwaad doen,
die de weg van zondaars niet betreedt,
bij spotters niet aan tafel zit,


Oktober 2018 Puppy-cursus met Paulus

Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient.
(Fillipenzen 4:8)

Wij hebben sinds een paar weken een puppy. Een hoogblonde Golden Retriever en ze heet Sira. Een lief en prachtig beestje. Dat is natuurlijk hartstikke leuk, maar een puppy moet je natuurlijk wel opvoeden. Beter gezegd, die moet je trainen, want eigenlijk gaat het puur om het aanleren van gedrag. (Terwijl opvoeden iets anders is, dat doe je met kinderen, die je bepaalde normen en waarden en een wereldbeeld wil bijbrengen, zo dat ze zich die innerlijk eigen maken en daarvanuit leren om eigen keuzes te maken in het leven.)  


September 2018  God in Zwitserland

Bent u in de vakantieweken God nog ergens tegen gekomen? Wij waren in Zwitserland. En ja, God was er ook.

Hoe dan?
In het imponerende natuurschoon van beken en meren, bomen en bloemen bijvoorbeeld. (Véél bloemen, en vooral ook zoveel verschillende). 
En in de grootsheid van gebergte waartegenover je eigen kleinheid des te sterker ervaart (en waarvandaan je met afstand neerkijkt op de drukke bewoonde wereld van bewegend verkeer en krioelende mensen waardoor alles dan tegelijk heel nietig maar ook vredig oogt).  


Juli / Augustus 2018 Zeg niet

Zeg niet Vader
als jij je niet als kind gedraagt.
Zeg niet Onze
als je opgesloten zit in je egoïsme.
Zeg niet Die in de hemelen zijt
als je alleen maar aan aardse dingen denkt.
Zeg niet Uw naam worde geheiligd
als je alleen maar aan je eigen eer denkt.