Vervolg actie voedselbank

Vervolg actie voedselbank

Gezamenlijke kerken gem. Epe bieden hulp aan de Voedselbank Epe Vaassen HeerdeAan het begin van de corona crisis zijn we begonnen met een actie om de Voedselbank te steunen.Hier weer een update van de lees meer:

Kerkdiensten online bijwonen

Kerkdiensten online bijwonen

In verband met de richtlijnen rondom het coronavirus kunnen de kerkdiensten in de Grote Kerk voorlopig niet bijgewoond worden.Ze zijn wel thuis Live te volgen via kerdienst gemist: Klik HIER.Ook kan elke lees meer:

Telefonisch contact

Telefonisch contact

Veel mensen zijn nu aan huis gebonden, waarbij ook bezoekjes en contacten stilvallen.We kunnen ons voorstellen dat u juist nu best behoefte heeft aan even een gesprek of luisterend oor.Ook bezoeken vanuit lees meer:

 • Vervolg actie voedselbank

  Vervolg actie voedselbank

  Gezamenlijke kerken gem. Epe bieden hulp aan de Voedselbank Epe Vaassen HeerdeAan het begin van de...

 • Kerkdiensten online bijwonen

  Kerkdiensten online bijwonen

  In verband met de richtlijnen rondom het coronavirus kunnen de kerkdiensten in de Grote Kerk...

 • Telefonisch contact

  Telefonisch contact

  Veel mensen zijn nu aan huis gebonden, waarbij ook bezoekjes en contacten stilvallen.We kunnen ons...

Happy Family
Ik had in juni een familieweekend. Het was ter ere van het 50-jarig huwelijksjubileum van mijn ouders. Een bijzonder moment natuurlijk, iets om dankbaar voor te zijn. En we hadden met ouders, kinderen en kleinkinderen een mooi weekend met elkaar, in Friesland. Maar ik raakte erdoor aan het denken over familie in het algemeen. 
Familie is een groot goed. En soms ook een grote last. Elke familie kent zijn eigen gewoonten, eigenaardigheden, dynamiek en rolverdelingen. En het is waar, wat nogal eens gezegd wordt: Vrienden zijn je eigen keuze, maar je familie heb je niet voor het uitkiezen. Je familie is je familie, of je wilt of niet. Voor de één voelt dat heel warm en loopt het als vanzelf, voor een ander alles behalve dat. In hoeveel families komt het niet voor, dat er sprake is van ruzie, verkilde verhoudingen, onderlinge verwijdering? Niet elke familie is een happy family. Familie kan ook heel moeizaam, ingewikkeld, pijnlijk of ronduit onveilig zijn. Dat is dan extra pijnlijk en indringend, omdat het je familie betreft. Niet zelden heeft een mens een leven lang nodig om juist familiedingen te verwerken. 

Familie en Jezus
Jezus maakt het er wat familie betreft niet makkelijker op. Als we naar het evangelie van Lucas kijken, dan laat Jezus zijn eigen moeder en broers rustig buiten staan, als die hem willen spreken (Lucas 8:20). Op zijn minst eigenaardig. En wat moeten we er van denken, als Jezus zegt dat hij verdeeldheid komt brengen? ‘De vader zal tegenover zijn zoon staan en de zoon tegenover zijn vader, de moeder tegenover haar dochter en de dochter tegenover haar moeder, de schoonmoeder tegenover haar schoondochter en de schoondochter tegenover haar schoonmoeder.’ (12:53) Het klinkt mij niet meteen sympathiek in de oren. Maar aan de andere kant, misschien wel realistisch. Was vroeger - en is nog steeds? - niet juist het geloof een heikel punt binnen families? Dan is dit misschien soms best herkenbaar?
En dan zegt Jezus ook nog ‘Wie mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja zelfs met zijn eigen leven, kan niet mijn leerling zijn’ (14:26), terwijl verderop de geboden van groot gewicht blijven, waarbij Jezus ook dit aanhaalt: ‘toon eerbied voor uw vader en uw moeder’. 
Je kunt er veel vragen bij stellen, maar al met al roept dit bepaald niet het ideaalbeeld op van een harmonieuze, happy family… 

De kerk als familie?
De verhouding tot familie wordt er met Jezus op deze manier dus niet zomaar eenvoudiger op. Toch valt juist de kerk te vergelijken met familie. Worden juist in de kerk mensen niet aangesproken als elkaars zusters en broeders? Maar ook bij de kerk gaat het dan niet persé om een ‘happy family’. Ook binnen kerken kan er gedoe zijn, wrijving, verschil van mening, machtsverhoudingen, onuitgesproken verwachtingen, etc. Hoe naar dat ook kan zijn, het is eigenlijk ook niet meer dan logisch, want in de kerk hebben we nu eenmaal te maken met mensen. Mensen die flink kunnen verschillen, en toch bij elkaar horen en het met elkaar moeten zien uit te houden en te rooien. Dat vind ik dan ook juist voor de kerk als familie een waardevol besef: dat je je familie niet voor het uitkiezen hebt. De kerk is geen clubje voor gelijkgestemden, het is veel breder dan dat: het gaat om het idee dat je er nu eenmaal allemaal bij mag horen, hoe verschillend ook. Juist zo ben je aan elkaar gegeven. Hoe lastig dat soms is. De kerk als familie is zowel gave als opgave.

Familie als oefening
Maar ook de kerk als familie is daarmee geen doel op zich. Veeleer zou ik zeggen dat het ‘zuster en broeder-zijn’ zich nog veel verder uitstrekt dan de kerk alleen. De kerk is veeleer de plaats om steeds weer te oefenen al je medemensen zó te bezien: als broeders en zusters! Want elke keer als we het in de kerk spreken van God als liefdevolle Vader of als levengevende Moeder, dan bepaalt ons dat bij de verwantschap die we als mensen allemaal met elkaar hebben. We oefenen in de kerk dus niet alleen om elkaar, maar ieder mensenkind te zien als een kind van God! Dan vormen we als mensheid ten diepste één grote familie.
Misschien relativeert dat dan toch ook een beetje het belang van je eigen familie. Als je fijne familie hebt, is dat heel mooi. Maar als dat niet zo is, bedenk dan dat je familie groter is dan dat. Veel groter. 
                                                                                                                                                                                   Ds. Jelbert VersteegEerdere meditaties uit Klankbord

Februari 2020Eén van U is de messias!

In een abdij die moeilijke tijden doormaakte, woonden nog slechts vijf monniken, allen boven de 70; de zaak stond op uitsterven. In zijn nood besloot de abt raad in te winnen van een naburige rabbi. Wellicht kon hij hem adviseren zodat de abdij gered kon worden. De rabbi verwelkomde de abt hartelijk, maar toen deze hem het doel van zijn bezoek had uitgelegd zei hij:
“Ik weet hoe dat is. De Geest is uit de mensen verdwenen. Hier in de stad is het hetzelfde liedje. Er komt haast geen mens meer naar de synagoge.”


Januari 2020 Mensen op weg

We zijn als mensen bestemd om op weg te zijn.
Tweehonderdduizend jaar geleden trok de Homo Sapiens weg vanuit zijn oorsprong in Oost-Afrika, om nieuwe gebieden te gaan bewonen. Zo heeft de mens zich van daaruit verspreid over de aarde.
Ooit trok Abram weg uit zijn land, weg van zijn familie en naaste verwanten, naar een land dat hem gewezen zou worden. 


December 2019Advent: Gesmokkelde vogels

Een verhaaltje van de Uruguayaanse journalist en schrijver Eduardo Galeano:
(dat ik ooit tegen kwam en heb vertaald uit een Duitse Adventskalender)

In de tijd dat Uruguay een militair regime kende (eind jaren zeventig, begin jaren tachtig), mochten politieke gevangenen niet zonder toestemming praten, en ook niet fluiten, lachen, zingen of andere gevangenen groeten. Ook mochten ze geen afbeeldingen ontvangen van zwangere vrouwen, stelletjes, vlinders, sterren of vogels. Kennelijk was er niets toegestaan wat op enige manier hoop kon geven...


September 2019 Vogelsang

Eén van de uitstapjes die we tijdens onze vakantie in de Noord-Eifel maakten, was naar een imposant, groots complex in een prachtige omgeving. Gelegen tegen en bovenop een hoge heuvel, omgeven door pure natuur, met schitterend uitzicht op een lager gelegen meer en de hele wijde omtrek. Het geheel bestond uit meerdere gebouwen, maar alle gebouwd in één bijzondere stijl, een soort moderne architectuur van strakke, robuuste kasteelbouw. Behalve een aantal grote centrale gebouwen met een toren, omvatte het complex ook diverse gebouwen voor verblijfs- en slaapvertrekken, een buitentheater, een sportveld en een zwembad. Het was namelijk gebouwd als opleidingscentrum. Daar wandelend in het zonnetje, met dat uitzicht voor ogen en idyllisch vogelgezang in de oren, maakte het geheel grote indruk op ons. 


Augustus 2019 Happy Family
Ik had in juni een familieweekend. Het was ter ere van het 50-jarig huwelijksjubileum van mijn ouders. Een bijzonder moment natuurlijk, iets om dankbaar voor te zijn. En we hadden met ouders, kinderen en kleinkinderen een mooi weekend met elkaar, in Friesland. Maar ik raakte erdoor aan het denken over familie in het algemeen. 
Familie is een groot goed. En soms ook een grote last. Elke familie kent zijn eigen gewoonten, eigenaardigheden, dynamiek en rolverdelingen.


Mei 2019 Licht door de ramen

Die ramen in de kerk! De lichtval! Wat mooi is dat toch, als zonlicht zachtjes door de glas-in-lood ramen valt. 
Een mild soort licht, dat op tijdloze sobere muren en onbewogen pilaren, plotseling kleur doet oplichten. Alsof het licht de kerk tot leven laat komen.
Misschien zijn de ramen wel de grootste rijkdom van de kerk? Zelfs wie niets maar dan ook niets met de kerk heeft, moet daar toch wel de schoonheid van zien.


April 2019Deze meditatie bevat foto's. Daarom staat het in een PDF-bestand.
Klik hier.


Maart 2019 Het sprookje van God en de wolf 
Er was eens… een tijd waarin mensen bij het woord ‘wolf’ vooral dachten aan een vervaarlijk fantasiedier uit een sprookje als Roodkapje, in plaats van een echt levend wild dier dat je in eigen omgeving tegen zou kunnen komen. Die onbezorgde tijd kwam ten einde toen de wolf wel degelijk een echt dier bleek te zijn, dat zich nota bene vlak bij ons in de buurt bevindt!