Passiemuziek in de stille week – online uit de Grote Kerk Epe

Passiemuziek in de stille week – online uit de Grote Kerk Epe

De paaswakes in de stille week kunnen dit jaar niet door gaan.Toch is er passiemuziek vanuit de Grote Kerk in Epe.Organist Toon Hagen speelt passiemuziek op het Meere-orgelDinsdagavond 30 maart om 20:00 lees meer:

Foutief RSIN voor belastingteruggave

Foutief RSIN voor belastingteruggave

Gebleken is dat op website van de Grote Kerk een verkeerd RSIN was vermeld.Het juiste nummer is 824 092 156 onder de volgende naamsvermelding; Hervormde Gemeente te Epe.Deze fout is hersteld.Namens het lees meer:

Nieuwe organist Wiger Levering

Nieuwe organist Wiger Levering

Zondag 7 maart speelt onze nieuwe organist Wiger Levering zijn eerste kerkdienst. Zaterdag 27 februari is er een kennismakings interview met hem opgenomen.  De video hiervan kunt u hier beki lees meer:

 • Passiemuziek in de stille week – online uit de Grote Kerk Epe

  Passiemuziek in de stille week – online uit de Grote Kerk Epe

  De paaswakes in de stille week kunnen dit jaar niet door gaan.Toch is er passiemuziek vanuit de...

 • Foutief RSIN voor belastingteruggave

  Foutief RSIN voor belastingteruggave

  Gebleken is dat op website van de Grote Kerk een verkeerd RSIN was vermeld.Het juiste nummer is...

 • Nieuwe organist Wiger Levering

  Nieuwe organist Wiger Levering

  Zondag 7 maart speelt onze nieuwe organist Wiger Levering zijn eerste kerkdienst. Zaterdag 27...

Mensen op weg

We zijn als mensen bestemd om op weg te zijn.
Tweehonderdduizend jaar geleden trok de Homo Sapiens weg vanuit zijn oorsprong in Oost-Afrika, om nieuwe gebieden te gaan bewonen. Zo heeft de mens zich van daaruit verspreid over de aarde.
Ooit trok Abram weg uit zijn land, weg van zijn familie en naaste verwanten, naar een land dat hem gewezen zou worden. Jakob, het volk Israël, Jozef en Maria: ze gingen allemaal op weg. Ook Jezus was altijd onderweg: ‘De vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de Mensenzoon kan zijn hoofd nergens te ruste leggen.’ En ook vandaag de dag zijn – comfortabel of miserabel, vrijwillig of noodgedwongen, door verlangen gedreven of door honger – miljoenen mensen op weg…

Op weg door de tijd
We zijn als mensen bestemd om op weg te zijn. Het leven staat nooit vast. Al ben je in de verste verten niet avontuurlijk, al woon je je hele leven op dezelfde plek, dan nog zijn we altijd op weg: door het leven, door de tijd. Het kan niet anders. Steeds moeten we het verleden weer achterlaten, zijn we op reis in het heden, met de toekomst die onbekend voor ons ligt.
Bestemd om op weg te zijn. Maar wat is dan onze bestemming? ‘Waarheen leidt de weg die wij moeten gaan’…?
Of gaat het daar niet om? Gaat het om de reis zelf, zoals vaak wordt gesteld? Of kunnen we dat niet los van elkaar zien?

Mensen van de weg
Hoe ben je op weg? Hoe wil je leven?
Eén van de oudste aanduidingen voor volgelingen van Jezus is ‘mensen van de weg’. Misschien sloeg dit op hun ‘way of life’: hun bijzondere manier van leven waarmee ze Jezus wilden navolgen. Een opvallende én aanstootgevende levensstijl van gelijkheid en vriendelijkheid, gemeenschappelijk, vreedzaam en dienstbaar. Maar misschien sloeg die weg echter wel vooral op hun geloof in Jezus Christus als de weg tot God. Of kunnen we ook dat niet los van elkaar zien?

Op weg in het nieuwe jaar
Hoe dan ook, we zijn als mens bestemd om op weg te zijn. Zo zijn we allemaal inmiddels ook weer op weg in een nieuw jaar, Anno Domini twintigtwintig nu. Wie weet wat het zal brengen?
Maar wat het ook brengt - komt het in elke levensfase, hoezeer de omstandigheden ook kunnen verkeren, niet telkens weer ten diepste aan op deze vraag: is de weg die je gaat een onbe-stem-de onderneming, of ben je op weg om als mens tot je be-stem-ming te komen?
Als je het zo stelt, is het niet minder dan de fundamentele ‘vertrouwensvraag’ van het leven. En het woordje stem is er de kern van. Is dit dan niet mooi: als je je levensweg waagt te zien als antwoord op een Stem, hoe fluisterend of uitgesproken je dat ook ervaart, dan kun je een reisgenoot, een zielsverwant, herkennen in alle anderen die op de één of andere manier ook die stem hebben vernomen. Dan ben je niet alleen, maar samen op weg.
Denk daarbij ook aan iemand als Abram – die zich door een stem geroepen wist om op weg te gaan. Als we dan in een nieuwe jaar op weg zijn, naar de toekomst als onbekend land, laten we dan vertrouwen dat die prachtige belofte aan Abram ook voor ons geldt: dat als je in vertrouwen op die Stem op weg gaat, dat je dan gezegend zult worden, en zelf ook een bron van zegen zult zijn. Goeie reis!

                                                                                                                                                      Ds. Jelbert Versteeg

Eerdere meditaties uit Klankbord

December 2020Twee teksten tijdens Advent

‘Ter meditatie’ opnieuw woorden van anderen. Teksten die mij aanspreken, die ik graag doorgeef, in de hoop dat de inspiratie, creativiteit en spiritualiteit ervan ook voor (jo)u van betekenis zijn in de tijd van Advent.


Oktober 2020Spinnen. En de ouderdom

Volgens mij is het weer spinnentijd. De nationale spinnentelling heeft net weer plaatsgevonden, en als je ´s ochtend naar buiten stapt voel je regelmatig opeens weer een draad spinrag in je gezicht. Óf zie je een prachtig met dauw versierd ongerept spinnenweb. Ach, je kunt er een hekel aan hebben, of het zo normaal vinden dat je het niet meer echt opmerkt, of toch maar het liefst elke spin uit de weg gaan natuurlijk, want heel wat mensen zijn immers bang voor spinnen... Juli / augustus 2020Racisme…
Bij Numeri 12: 1-16 (NBV)

De laatste tijd is er veel te doen over racisme en discriminatie. Wereldwijd, en zeker ook in ons eigen land. Dat racisme veroordeeld wordt, en dat mensen om geen enkele reden gediscrimineerd mogen worden, is hier niet alleen wettelijk vastgelegd, maar is ook (en komt voort uit!) een voluit christelijk grondbeginsel: dat alle mensen gelijkwaardig zijn.


Juni 2020

Meerdere soorten mussen. En troost.

Nieuwe diersoort?
Ik had er al een paar keer één waargenomen, in onze eigen achtertuin. Op de foto vastleggen was echter nog niet gelukt. Tot ik opnieuw zo’n bijzondere mus bezig zag op het terras en snel ons fototoestel erbij pakte. En inderdaad, dit moet toch wel een tot nu toe onontdekte mussensoort zijn? Een mus namelijk met een grote snor!


Mei 2020‘EEN TEKST BIJ HEMELVAART’

Uit uw hemel zonder grenzen
komt Gij tastend aan het licht
met een naam en een gezicht
even weerloos als wij mensen.


April 2020Quarantaine en Pasen
Wat een ongekende, vreemde tijd maken we mee: Corona heeft zo ongeveer de hele maatschappij lam gelegd.
Opeens leven we allemaal min of meer in quarantaine.
Noodgedwongen, omdat velen ziek worden en van artsen en verpleging het uiterste wordt gevraagd.
Een situatie die tot voor kort onvoorstelbaar zou zijn geweest. Een angstige en onzekere gewaarwording…


Maart 2020Jezus is geen rups bij Marcus 8:27-38 (NBV)
Half februari zagen wij tijdens een wandeling over de hei meerdere keren een flinke rups kruipen: zwart, roodachtig behaard, en wel een centimeter of zeven lang. Bijzonder! Maar wat was dat nu voor iets?


Februari 2020Eén van U is de messias!

In een abdij die moeilijke tijden doormaakte, woonden nog slechts vijf monniken, allen boven de 70; de zaak stond op uitsterven. In zijn nood besloot de abt raad in te winnen van een naburige rabbi. Wellicht kon hij hem adviseren zodat de abdij gered kon worden. De rabbi verwelkomde de abt hartelijk, maar toen deze hem het doel van zijn bezoek had uitgelegd zei hij:
“Ik weet hoe dat is. De Geest is uit de mensen verdwenen. Hier in de stad is het hetzelfde liedje. Er komt haast geen mens meer naar de synagoge.”


Januari 2020 Mensen op weg

We zijn als mensen bestemd om op weg te zijn.
Tweehonderdduizend jaar geleden trok de Homo Sapiens weg vanuit zijn oorsprong in Oost-Afrika, om nieuwe gebieden te gaan bewonen. Zo heeft de mens zich van daaruit verspreid over de aarde.
Ooit trok Abram weg uit zijn land, weg van zijn familie en naaste verwanten, naar een land dat hem gewezen zou worden.