Vervolg actie voedselbank

Vervolg actie voedselbank

Gezamenlijke kerken gem. Epe bieden hulp aan de Voedselbank Epe Vaassen HeerdeAan het begin van de corona crisis zijn we begonnen met een actie om de Voedselbank te steunen.Hier weer een update van de lees meer:

Kerkdiensten online bijwonen

Kerkdiensten online bijwonen

In verband met de richtlijnen rondom het coronavirus kunnen de kerkdiensten in de Grote Kerk voorlopig niet bijgewoond worden.Ze zijn wel thuis Live te volgen via kerdienst gemist: Klik HIER.Ook kan elke lees meer:

Telefonisch contact

Telefonisch contact

Veel mensen zijn nu aan huis gebonden, waarbij ook bezoekjes en contacten stilvallen.We kunnen ons voorstellen dat u juist nu best behoefte heeft aan even een gesprek of luisterend oor.Ook bezoeken vanuit lees meer:

 • Vervolg actie voedselbank

  Vervolg actie voedselbank

  Gezamenlijke kerken gem. Epe bieden hulp aan de Voedselbank Epe Vaassen HeerdeAan het begin van de...

 • Kerkdiensten online bijwonen

  Kerkdiensten online bijwonen

  In verband met de richtlijnen rondom het coronavirus kunnen de kerkdiensten in de Grote Kerk...

 • Telefonisch contact

  Telefonisch contact

  Veel mensen zijn nu aan huis gebonden, waarbij ook bezoekjes en contacten stilvallen.We kunnen ons...

Mensen op weg

We zijn als mensen bestemd om op weg te zijn.
Tweehonderdduizend jaar geleden trok de Homo Sapiens weg vanuit zijn oorsprong in Oost-Afrika, om nieuwe gebieden te gaan bewonen. Zo heeft de mens zich van daaruit verspreid over de aarde.
Ooit trok Abram weg uit zijn land, weg van zijn familie en naaste verwanten, naar een land dat hem gewezen zou worden. Jakob, het volk Israël, Jozef en Maria: ze gingen allemaal op weg. Ook Jezus was altijd onderweg: ‘De vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de Mensenzoon kan zijn hoofd nergens te ruste leggen.’ En ook vandaag de dag zijn – comfortabel of miserabel, vrijwillig of noodgedwongen, door verlangen gedreven of door honger – miljoenen mensen op weg…

Op weg door de tijd
We zijn als mensen bestemd om op weg te zijn. Het leven staat nooit vast. Al ben je in de verste verten niet avontuurlijk, al woon je je hele leven op dezelfde plek, dan nog zijn we altijd op weg: door het leven, door de tijd. Het kan niet anders. Steeds moeten we het verleden weer achterlaten, zijn we op reis in het heden, met de toekomst die onbekend voor ons ligt.
Bestemd om op weg te zijn. Maar wat is dan onze bestemming? ‘Waarheen leidt de weg die wij moeten gaan’…?
Of gaat het daar niet om? Gaat het om de reis zelf, zoals vaak wordt gesteld? Of kunnen we dat niet los van elkaar zien?

Mensen van de weg
Hoe ben je op weg? Hoe wil je leven?
Eén van de oudste aanduidingen voor volgelingen van Jezus is ‘mensen van de weg’. Misschien sloeg dit op hun ‘way of life’: hun bijzondere manier van leven waarmee ze Jezus wilden navolgen. Een opvallende én aanstootgevende levensstijl van gelijkheid en vriendelijkheid, gemeenschappelijk, vreedzaam en dienstbaar. Maar misschien sloeg die weg echter wel vooral op hun geloof in Jezus Christus als de weg tot God. Of kunnen we ook dat niet los van elkaar zien?

Op weg in het nieuwe jaar
Hoe dan ook, we zijn als mens bestemd om op weg te zijn. Zo zijn we allemaal inmiddels ook weer op weg in een nieuw jaar, Anno Domini twintigtwintig nu. Wie weet wat het zal brengen?
Maar wat het ook brengt - komt het in elke levensfase, hoezeer de omstandigheden ook kunnen verkeren, niet telkens weer ten diepste aan op deze vraag: is de weg die je gaat een onbe-stem-de onderneming, of ben je op weg om als mens tot je be-stem-ming te komen?
Als je het zo stelt, is het niet minder dan de fundamentele ‘vertrouwensvraag’ van het leven. En het woordje stem is er de kern van. Is dit dan niet mooi: als je je levensweg waagt te zien als antwoord op een Stem, hoe fluisterend of uitgesproken je dat ook ervaart, dan kun je een reisgenoot, een zielsverwant, herkennen in alle anderen die op de één of andere manier ook die stem hebben vernomen. Dan ben je niet alleen, maar samen op weg.
Denk daarbij ook aan iemand als Abram – die zich door een stem geroepen wist om op weg te gaan. Als we dan in een nieuwe jaar op weg zijn, naar de toekomst als onbekend land, laten we dan vertrouwen dat die prachtige belofte aan Abram ook voor ons geldt: dat als je in vertrouwen op die Stem op weg gaat, dat je dan gezegend zult worden, en zelf ook een bron van zegen zult zijn. Goeie reis!

                                                                                                                                                      Ds. Jelbert Versteeg

Eerdere meditaties uit Klankbord

Februari 2020Eén van U is de messias!

In een abdij die moeilijke tijden doormaakte, woonden nog slechts vijf monniken, allen boven de 70; de zaak stond op uitsterven. In zijn nood besloot de abt raad in te winnen van een naburige rabbi. Wellicht kon hij hem adviseren zodat de abdij gered kon worden. De rabbi verwelkomde de abt hartelijk, maar toen deze hem het doel van zijn bezoek had uitgelegd zei hij:
“Ik weet hoe dat is. De Geest is uit de mensen verdwenen. Hier in de stad is het hetzelfde liedje. Er komt haast geen mens meer naar de synagoge.”


Januari 2020 Mensen op weg

We zijn als mensen bestemd om op weg te zijn.
Tweehonderdduizend jaar geleden trok de Homo Sapiens weg vanuit zijn oorsprong in Oost-Afrika, om nieuwe gebieden te gaan bewonen. Zo heeft de mens zich van daaruit verspreid over de aarde.
Ooit trok Abram weg uit zijn land, weg van zijn familie en naaste verwanten, naar een land dat hem gewezen zou worden. 


December 2019Advent: Gesmokkelde vogels

Een verhaaltje van de Uruguayaanse journalist en schrijver Eduardo Galeano:
(dat ik ooit tegen kwam en heb vertaald uit een Duitse Adventskalender)

In de tijd dat Uruguay een militair regime kende (eind jaren zeventig, begin jaren tachtig), mochten politieke gevangenen niet zonder toestemming praten, en ook niet fluiten, lachen, zingen of andere gevangenen groeten. Ook mochten ze geen afbeeldingen ontvangen van zwangere vrouwen, stelletjes, vlinders, sterren of vogels. Kennelijk was er niets toegestaan wat op enige manier hoop kon geven...


September 2019 Vogelsang

Eén van de uitstapjes die we tijdens onze vakantie in de Noord-Eifel maakten, was naar een imposant, groots complex in een prachtige omgeving. Gelegen tegen en bovenop een hoge heuvel, omgeven door pure natuur, met schitterend uitzicht op een lager gelegen meer en de hele wijde omtrek. Het geheel bestond uit meerdere gebouwen, maar alle gebouwd in één bijzondere stijl, een soort moderne architectuur van strakke, robuuste kasteelbouw. Behalve een aantal grote centrale gebouwen met een toren, omvatte het complex ook diverse gebouwen voor verblijfs- en slaapvertrekken, een buitentheater, een sportveld en een zwembad. Het was namelijk gebouwd als opleidingscentrum. Daar wandelend in het zonnetje, met dat uitzicht voor ogen en idyllisch vogelgezang in de oren, maakte het geheel grote indruk op ons. 


Augustus 2019 Happy Family
Ik had in juni een familieweekend. Het was ter ere van het 50-jarig huwelijksjubileum van mijn ouders. Een bijzonder moment natuurlijk, iets om dankbaar voor te zijn. En we hadden met ouders, kinderen en kleinkinderen een mooi weekend met elkaar, in Friesland. Maar ik raakte erdoor aan het denken over familie in het algemeen. 
Familie is een groot goed. En soms ook een grote last. Elke familie kent zijn eigen gewoonten, eigenaardigheden, dynamiek en rolverdelingen.


Mei 2019 Licht door de ramen

Die ramen in de kerk! De lichtval! Wat mooi is dat toch, als zonlicht zachtjes door de glas-in-lood ramen valt. 
Een mild soort licht, dat op tijdloze sobere muren en onbewogen pilaren, plotseling kleur doet oplichten. Alsof het licht de kerk tot leven laat komen.
Misschien zijn de ramen wel de grootste rijkdom van de kerk? Zelfs wie niets maar dan ook niets met de kerk heeft, moet daar toch wel de schoonheid van zien.


April 2019Deze meditatie bevat foto's. Daarom staat het in een PDF-bestand.
Klik hier.


Maart 2019 Het sprookje van God en de wolf 
Er was eens… een tijd waarin mensen bij het woord ‘wolf’ vooral dachten aan een vervaarlijk fantasiedier uit een sprookje als Roodkapje, in plaats van een echt levend wild dier dat je in eigen omgeving tegen zou kunnen komen. Die onbezorgde tijd kwam ten einde toen de wolf wel degelijk een echt dier bleek te zijn, dat zich nota bene vlak bij ons in de buurt bevindt!