Passiemuziek in de stille week – online uit de Grote Kerk Epe

Passiemuziek in de stille week – online uit de Grote Kerk Epe

De paaswakes in de stille week kunnen dit jaar niet door gaan.Toch is er passiemuziek vanuit de Grote Kerk in Epe.Organist Toon Hagen speelt passiemuziek op het Meere-orgelDinsdagavond 30 maart om 20:00 lees meer:

Foutief RSIN voor belastingteruggave

Foutief RSIN voor belastingteruggave

Gebleken is dat op website van de Grote Kerk een verkeerd RSIN was vermeld.Het juiste nummer is 824 092 156 onder de volgende naamsvermelding; Hervormde Gemeente te Epe.Deze fout is hersteld.Namens het lees meer:

Nieuwe organist Wiger Levering

Nieuwe organist Wiger Levering

Zondag 7 maart speelt onze nieuwe organist Wiger Levering zijn eerste kerkdienst. Zaterdag 27 februari is er een kennismakings interview met hem opgenomen.  De video hiervan kunt u hier beki lees meer:

 • Passiemuziek in de stille week – online uit de Grote Kerk Epe

  Passiemuziek in de stille week – online uit de Grote Kerk Epe

  De paaswakes in de stille week kunnen dit jaar niet door gaan.Toch is er passiemuziek vanuit de...

 • Foutief RSIN voor belastingteruggave

  Foutief RSIN voor belastingteruggave

  Gebleken is dat op website van de Grote Kerk een verkeerd RSIN was vermeld.Het juiste nummer is...

 • Nieuwe organist Wiger Levering

  Nieuwe organist Wiger Levering

  Zondag 7 maart speelt onze nieuwe organist Wiger Levering zijn eerste kerkdienst. Zaterdag 27...

Jezus is geen rups bij Marcus 8:27-38 (NBV)
Half februari zagen wij tijdens een wandeling over de hei meerdere keren een flinke rups kruipen: zwart, roodachtig behaard, en wel een centimeter of zeven lang. Bijzonder! Maar wat was dat nu voor iets?
Om daarop het antwoord te vinden, kun je er boeken op naslaan, of op zoek gaan met de computer. De site van bijvoorbeeld de vlinderstichting blijkt dan heel behulpzaam. Door zoveel mogelijk kenmerken (grootte, kleur, vlekken, harig, een stekel op het achterlijf? etc.) aan te geven, kom je in de buurt van het juiste antwoord. Het bleef lastig, maar waarschijnlijk ging het om rupsen van de Veelvraat. Prachtige naam toch. Of, voor wie liever de officiële naam heeft: ‘Macrothylacia rubi’.

Het juiste antwoord
Soms wordt de indruk gewekt alsof het met ‘geloven’ ongeveer net zo werkt: als je maar op de juiste kenmerken let, dan moet je, volgens het boekje, wel bij het juiste antwoord uitkomen. In Marcus 8:27-38 gaat het om de vraag wie Jezus is. Op basis van de waargenomen tekenen en kenmerken (blinden gaan zien, doven horen, brood wordt vermenigvuldigd, etc.) zeggen ‘de mensen’ dat Jezus ‘Johannes de Doper’ is, of ‘Elia’, of ‘één van de profeten’. Maar als Jezus aan zijn eigen leerlingen vraagt, wie hij volgens hen is, dan antwoordt Petrus: ‘U bent de messias’. Is dat nu het juiste antwoord om bij uit te komen? Het is onder christenen vaak wel het vanzelfsprekende, aangeleerde of gewenste antwoord geworden. Als de vraag luidt ‘wie is Jezus?’, dan moet het antwoord zijn: ‘de messias’. Een antwoord volgens het boekje; wie dat antwoord geeft, heeft het goed. Dat antwoord bepaalt of je wel of niet (op de juiste manier) gelooft. Maar wat zegt dat dan eigenlijk? Het is opvallend dat Jezus zelf niet zegt dat de diverse antwoorden van ‘de mensen’ fout zijn. En hij beaamt ook niet dat zijn leerlingen het met hun antwoord ‘de messias’ goed hebben. Hij laat zich daar helemaal niet over uit. En Jezus verbiedt hen juist om daar over te praten. In zekere zin blijven woorden ‘maar’ woorden, ook als het gaat om geloven. We drukken ons nu eenmaal uit in taal. Maar woorden kunnen ook het mysterie (dat geloven ook altijd blijft) dichttimmeren. Alsof we precies weten hoe en wat. Zo kunnen woorden soms veel te veel gewicht krijgen – alsof het vooral gaat om het juiste woord als het ‘juiste antwoord’. Dan is geloven wat mij betreft toch iets anders dan bijvoorbeeld rupsen identificeren… Het gaat uiteindelijk om iets anders dan ‘volgens het boekje’ bij de juiste uitkomst komen. Geloven vraagt om een ander soort antwoord; jouw eigen unieke, persoonlijke antwoord: hoe je daadwerkelijk leeft in deze wereld. Alleen als je daarin wilt proberen Jezus na te volgen, kun je zelf gaan ontdekken wie Jezus is. Volgen heeft dan te maken met leren om niet te denken aan wat mensen willen, maar wat God wil. Niet leven uit zelfbehoud, maar durven loslaten en vertrouwen. Je niet schamen waar je voor staat. En daarom bereid zijn je kruis op te nemen. Jouw antwoord wie Jezus is, vind en geef je alleen gaandeweg.

Veertigdagentijd
En toch noemen we Jezus ‘messias’, gezalfde. Geen heerser die gezalfd is om de macht de krijgen of te grijpen, maar een mens gezalfd om puur de liefde te laten regeren, en die desnoods bereid is daar zelf aan ten onder te gaan. Juist in dit stuk in Marcus 8 kondigt Jezus ook aan dat hij zal moeten lijden, dat hij zal sterven, maar dat hij na drie dagen ook zal opstaan. Pas dat laatste laat ten volle zien wie Jezus is. In de Veertigdagentijd worden we daar weer helemaal bij bepaald. Doet me tóch nog weer denken aan die rups: die eerst als rups zijn weg over de aarde moet gaan, tot die schijnbaar eindigt in ‘het graf’ van een afgesloten cocon. Maar hij zal daaruit opnieuw verschijnen, in een nieuwe gedaante: een vlinder vol van leven. Prachtig.

                                                                                                                               Ds. Jelbert Versteeg

Eerdere meditaties uit Klankbord

December 2020Twee teksten tijdens Advent

‘Ter meditatie’ opnieuw woorden van anderen. Teksten die mij aanspreken, die ik graag doorgeef, in de hoop dat de inspiratie, creativiteit en spiritualiteit ervan ook voor (jo)u van betekenis zijn in de tijd van Advent.


Oktober 2020Spinnen. En de ouderdom

Volgens mij is het weer spinnentijd. De nationale spinnentelling heeft net weer plaatsgevonden, en als je ´s ochtend naar buiten stapt voel je regelmatig opeens weer een draad spinrag in je gezicht. Óf zie je een prachtig met dauw versierd ongerept spinnenweb. Ach, je kunt er een hekel aan hebben, of het zo normaal vinden dat je het niet meer echt opmerkt, of toch maar het liefst elke spin uit de weg gaan natuurlijk, want heel wat mensen zijn immers bang voor spinnen... Juli / augustus 2020Racisme…
Bij Numeri 12: 1-16 (NBV)

De laatste tijd is er veel te doen over racisme en discriminatie. Wereldwijd, en zeker ook in ons eigen land. Dat racisme veroordeeld wordt, en dat mensen om geen enkele reden gediscrimineerd mogen worden, is hier niet alleen wettelijk vastgelegd, maar is ook (en komt voort uit!) een voluit christelijk grondbeginsel: dat alle mensen gelijkwaardig zijn.


Juni 2020

Meerdere soorten mussen. En troost.

Nieuwe diersoort?
Ik had er al een paar keer één waargenomen, in onze eigen achtertuin. Op de foto vastleggen was echter nog niet gelukt. Tot ik opnieuw zo’n bijzondere mus bezig zag op het terras en snel ons fototoestel erbij pakte. En inderdaad, dit moet toch wel een tot nu toe onontdekte mussensoort zijn? Een mus namelijk met een grote snor!


Mei 2020‘EEN TEKST BIJ HEMELVAART’

Uit uw hemel zonder grenzen
komt Gij tastend aan het licht
met een naam en een gezicht
even weerloos als wij mensen.


April 2020Quarantaine en Pasen
Wat een ongekende, vreemde tijd maken we mee: Corona heeft zo ongeveer de hele maatschappij lam gelegd.
Opeens leven we allemaal min of meer in quarantaine.
Noodgedwongen, omdat velen ziek worden en van artsen en verpleging het uiterste wordt gevraagd.
Een situatie die tot voor kort onvoorstelbaar zou zijn geweest. Een angstige en onzekere gewaarwording…


Maart 2020Jezus is geen rups bij Marcus 8:27-38 (NBV)
Half februari zagen wij tijdens een wandeling over de hei meerdere keren een flinke rups kruipen: zwart, roodachtig behaard, en wel een centimeter of zeven lang. Bijzonder! Maar wat was dat nu voor iets?


Februari 2020Eén van U is de messias!

In een abdij die moeilijke tijden doormaakte, woonden nog slechts vijf monniken, allen boven de 70; de zaak stond op uitsterven. In zijn nood besloot de abt raad in te winnen van een naburige rabbi. Wellicht kon hij hem adviseren zodat de abdij gered kon worden. De rabbi verwelkomde de abt hartelijk, maar toen deze hem het doel van zijn bezoek had uitgelegd zei hij:
“Ik weet hoe dat is. De Geest is uit de mensen verdwenen. Hier in de stad is het hetzelfde liedje. Er komt haast geen mens meer naar de synagoge.”


Januari 2020 Mensen op weg

We zijn als mensen bestemd om op weg te zijn.
Tweehonderdduizend jaar geleden trok de Homo Sapiens weg vanuit zijn oorsprong in Oost-Afrika, om nieuwe gebieden te gaan bewonen. Zo heeft de mens zich van daaruit verspreid over de aarde.
Ooit trok Abram weg uit zijn land, weg van zijn familie en naaste verwanten, naar een land dat hem gewezen zou worden.