Passiemuziek in de stille week – online uit de Grote Kerk Epe

Passiemuziek in de stille week – online uit de Grote Kerk Epe

De paaswakes in de stille week kunnen dit jaar niet door gaan.Toch is er passiemuziek vanuit de Grote Kerk in Epe.Organist Toon Hagen speelt passiemuziek op het Meere-orgelDinsdagavond 30 maart om 20:00 lees meer:

Foutief RSIN voor belastingteruggave

Foutief RSIN voor belastingteruggave

Gebleken is dat op website van de Grote Kerk een verkeerd RSIN was vermeld.Het juiste nummer is 824 092 156 onder de volgende naamsvermelding; Hervormde Gemeente te Epe.Deze fout is hersteld.Namens het lees meer:

Nieuwe organist Wiger Levering

Nieuwe organist Wiger Levering

Zondag 7 maart speelt onze nieuwe organist Wiger Levering zijn eerste kerkdienst. Zaterdag 27 februari is er een kennismakings interview met hem opgenomen.  De video hiervan kunt u hier beki lees meer:

 • Passiemuziek in de stille week – online uit de Grote Kerk Epe

  Passiemuziek in de stille week – online uit de Grote Kerk Epe

  De paaswakes in de stille week kunnen dit jaar niet door gaan.Toch is er passiemuziek vanuit de...

 • Foutief RSIN voor belastingteruggave

  Foutief RSIN voor belastingteruggave

  Gebleken is dat op website van de Grote Kerk een verkeerd RSIN was vermeld.Het juiste nummer is...

 • Nieuwe organist Wiger Levering

  Nieuwe organist Wiger Levering

  Zondag 7 maart speelt onze nieuwe organist Wiger Levering zijn eerste kerkdienst. Zaterdag 27...

Quarantaine en Pasen
Wat een ongekende, vreemde tijd maken we mee: Corona heeft zo ongeveer de hele maatschappij lam gelegd.
Opeens leven we allemaal min of meer in quarantaine.
Noodgedwongen, omdat velen ziek worden en van artsen en verpleging het uiterste wordt gevraagd.
Een situatie die tot voor kort onvoorstelbaar zou zijn geweest. Een angstige en onzekere gewaarwording…
Quarantaine is een tijd van afzondering, nodig om te voorkomen dat iemand mogelijk een ander besmet met ziekte. Die naam, quarantaine, komt van het getal veertig: quarante. Want toen men nog weinig wist van besmettelijke ziektes, was veertig dagen een veilige periode om te zien of iemand geen ziekte bij zich droeg.
Pas na zo’n quarantaine was iemand weer vrij om te gaan.
Die periode stond tenminste vast. Helaas weten wij op dit moment nog helemaal niet wanneer deze Corona-quarantaine ten einde zal komen…

Veertig dagen
In de kerk kennen we nog een heel andere periode van veertig dagen: de Veertigdagentijd die ieder jaar vooraf gaat aan Pasen. Het is vanouds de vastentijd, die ingaat op Aswoensdag, direct na afloop van het carnaval. Zo is deze kerkelijke Veertigdagentijd een tijd van inkeer en soberheid, van dingen af zien en zo bewust te leven in de aanloop naar het Paasfeest – het feest van de wederopstanding.
Wie had kunnen bedenken dat nu deze twee heel verschillende periodes van veertig dagen dit jaar zo zouden samenvallen? Heeft het één dan misschien ook iets te zeggen voor het andere?

Bijzonder
Het is bijzonder om te zien hoe we in deze Corona-quarantaine van veel dingen moeten afzien. En hoe dan opeens glashelder wordt wat werkelijk belangrijk is. Er blijken heel wat dingen te zijn waar we als samenleving en persoonlijk best een tijd zonder kunnen. Terwijl zaken als zorg, omzien naar elkaar, behulpzaamheid en creativiteit komen bovendrijven als essentieel. Hoe bijzonder en waardevol dat mensen dat ook daadwerkelijk op allerlei vlakken laten zien!

Vertrouwen en hoop
Zou het Paasfeest ons dan in deze tijden ook iets te vertellen kunnen hebben? Want ook nu, ook in deze buitengewone omstandigheden, waarbij we dit feest niet eens samen in de kerk kunnen vieren: toch zal het ook dit jaar weer Pasen worden!

Misschien kan Pasen ons bepalen bij het diepe vertrouwen dat vroeg of laat elke quarantaine, iedere zware periode van angst, beproeving en tegenspoed, zelfs van diep lijden en de dood, uiteindelijk weer ten einde komt? Dan kunnen we ook de hoop blijven vasthouden: de hoop dat we als mensen straks ook weer kracht en vrijheid zullen hervinden, om weer op te krabbelen. Het zal weer Pasen worden.
Want Pasen is en blijft het feest van de wederopstanding: de opstanding van Christus als diepste voorbeeld van een kracht die ons, in leven en sterven, omgeeft, ja, die ín ons leeft – een kracht waarmee mensen zich in Godsnaam weer op kunnen richten. Hoelang de quarantaine eerst ook duurt…
En juist nu, in ieders eigen bijzondere omstandigheden, wensen we u namens de Grote Kerk van harte sterkte én hoop toe: Gezegende Paasdagen

                                                                                                                                Ds. Jelbert Versteeg

Eerdere meditaties uit Klankbord

December 2020Twee teksten tijdens Advent

‘Ter meditatie’ opnieuw woorden van anderen. Teksten die mij aanspreken, die ik graag doorgeef, in de hoop dat de inspiratie, creativiteit en spiritualiteit ervan ook voor (jo)u van betekenis zijn in de tijd van Advent.


Oktober 2020Spinnen. En de ouderdom

Volgens mij is het weer spinnentijd. De nationale spinnentelling heeft net weer plaatsgevonden, en als je ´s ochtend naar buiten stapt voel je regelmatig opeens weer een draad spinrag in je gezicht. Óf zie je een prachtig met dauw versierd ongerept spinnenweb. Ach, je kunt er een hekel aan hebben, of het zo normaal vinden dat je het niet meer echt opmerkt, of toch maar het liefst elke spin uit de weg gaan natuurlijk, want heel wat mensen zijn immers bang voor spinnen... Juli / augustus 2020Racisme…
Bij Numeri 12: 1-16 (NBV)

De laatste tijd is er veel te doen over racisme en discriminatie. Wereldwijd, en zeker ook in ons eigen land. Dat racisme veroordeeld wordt, en dat mensen om geen enkele reden gediscrimineerd mogen worden, is hier niet alleen wettelijk vastgelegd, maar is ook (en komt voort uit!) een voluit christelijk grondbeginsel: dat alle mensen gelijkwaardig zijn.


Juni 2020

Meerdere soorten mussen. En troost.

Nieuwe diersoort?
Ik had er al een paar keer één waargenomen, in onze eigen achtertuin. Op de foto vastleggen was echter nog niet gelukt. Tot ik opnieuw zo’n bijzondere mus bezig zag op het terras en snel ons fototoestel erbij pakte. En inderdaad, dit moet toch wel een tot nu toe onontdekte mussensoort zijn? Een mus namelijk met een grote snor!


Mei 2020‘EEN TEKST BIJ HEMELVAART’

Uit uw hemel zonder grenzen
komt Gij tastend aan het licht
met een naam en een gezicht
even weerloos als wij mensen.


April 2020Quarantaine en Pasen
Wat een ongekende, vreemde tijd maken we mee: Corona heeft zo ongeveer de hele maatschappij lam gelegd.
Opeens leven we allemaal min of meer in quarantaine.
Noodgedwongen, omdat velen ziek worden en van artsen en verpleging het uiterste wordt gevraagd.
Een situatie die tot voor kort onvoorstelbaar zou zijn geweest. Een angstige en onzekere gewaarwording…


Maart 2020Jezus is geen rups bij Marcus 8:27-38 (NBV)
Half februari zagen wij tijdens een wandeling over de hei meerdere keren een flinke rups kruipen: zwart, roodachtig behaard, en wel een centimeter of zeven lang. Bijzonder! Maar wat was dat nu voor iets?


Februari 2020Eén van U is de messias!

In een abdij die moeilijke tijden doormaakte, woonden nog slechts vijf monniken, allen boven de 70; de zaak stond op uitsterven. In zijn nood besloot de abt raad in te winnen van een naburige rabbi. Wellicht kon hij hem adviseren zodat de abdij gered kon worden. De rabbi verwelkomde de abt hartelijk, maar toen deze hem het doel van zijn bezoek had uitgelegd zei hij:
“Ik weet hoe dat is. De Geest is uit de mensen verdwenen. Hier in de stad is het hetzelfde liedje. Er komt haast geen mens meer naar de synagoge.”


Januari 2020 Mensen op weg

We zijn als mensen bestemd om op weg te zijn.
Tweehonderdduizend jaar geleden trok de Homo Sapiens weg vanuit zijn oorsprong in Oost-Afrika, om nieuwe gebieden te gaan bewonen. Zo heeft de mens zich van daaruit verspreid over de aarde.
Ooit trok Abram weg uit zijn land, weg van zijn familie en naaste verwanten, naar een land dat hem gewezen zou worden.