Extra bericht dienst zondag 28 november

Extra bericht dienst zondag 28 november

Gemeenteleden,Ds. Jelbert Versteeg zal, helaas door omstandigheden, a.s. zondag niet voorgaan in de eredienst.Gelukkig is dhr. Drs. Bulens uit Apeldoorn bereid gevonden a.s. zondagmorgen voor te gaan. lees meer:

ACTIE KERSTPAKKETTEN 2021

ACTIE KERSTPAKKETTEN 2021

Van harte aanbevolen door de diaconieën van de Goede Herderkerk, de Grote Kerk en de Regenboogkerk!Wereldwijd zijn mensen economisch getroffen door het covid-19 virus. Ook in Nederland hebben hierdoor lees meer:

LET OP! Aangepaste corona regels

LET OP! Aangepaste corona regels

In het kader van de huidige Coronamaatregelen heeft het Moderamen van de Kerk, in haar vergadering van 15 november 2021, besloten om, voorlopig t/m 5 december 2021, tijdens de diensten geen gemeentezang lees meer:

 • Extra bericht dienst zondag 28 november

  Extra bericht dienst zondag 28 november

  Gemeenteleden,Ds. Jelbert Versteeg zal, helaas door omstandigheden, a.s. zondag niet voorgaan in...

 • ACTIE KERSTPAKKETTEN 2021

  ACTIE KERSTPAKKETTEN 2021

  Van harte aanbevolen door de diaconieën van de Goede Herderkerk, de Grote Kerk en de...

 • LET OP! Aangepaste corona regels

  LET OP! Aangepaste corona regels

  In het kader van de huidige Coronamaatregelen heeft het Moderamen van de Kerk, in haar vergadering...

Meerdere soorten mussen. En troost.

Nieuwe diersoort?
Ik had er al een paar keer één waargenomen, in onze eigen achtertuin. Op de foto vastleggen was echter nog niet gelukt. Tot ik opnieuw zo’n bijzondere mus bezig zag op het terras en snel ons fototoestel erbij pakte. En inderdaad, dit moet toch wel een tot nu toe onontdekte mussensoort zijn? Een mus namelijk met een grote snor!

 

Misschien moeten we hem de ‘Besnorde Huismus’ noemen? In het Latijn dan misschien zoiets als ‘Passer Domesticus Barbatus Labri Superioris’ (zoiets als ‘Huismus met bebaarde bovenlip’…). Of voelt u meer voor de Ted-de-Braak-mus, de Johan-Derksen-mus of wellicht de Tinus-ten-Hooven-mus?
Ik vind het in elk geval een grappig beeld, een mus met een snor. Maar natuurlijk, in werkelijkheid gaat het om een huismusvrouwtje dat haren verzamelt: haren van onze flink verharende hond. Dankbaar nestmateriaal kennelijk voor mussen.

Moeilijke mussen
Zo hebben we het in één stukje over zowel mussen als haren. Was er ook niet een Bijbeltekst daarmee? Om precies te zijn Matteüs 10,29-31, waar Jezus zegt: “Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar er valt er niet één dood neer als jullie Vader het niet wil. Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld. Wees dus niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen.”
Een tekst waar het woord grappig helemaal niet meer bij past. We zitten juist met hele moeilijke mussen opeens, want wat moeten we daarmee: dat niet één mus dood neervalt als God het niet wil? Dat alle keren dat wél een mus dood neervalt, dat God dat wilde? En meteen erachter aan denk je: hoe zit dat dan met mensen, die Jezus hier immers juist ook noemt? Als zij dood neervallen, wil God dat dan ook? Alle begrip voor wie daar niet veel of niets mee kan.

Vallende mussen
Ergens las, zag of hoorde ik (ik weet alleen niet meer waar…) iemand die daar toch wat ander licht op liet schijnen. De vertaling zoals hierboven, vult namelijk nogal sterk in. Dichter bij de letterlijke tekst klinkt het eerder zo: “Worden twee mussen niet voor een stuiver verkocht? En niet één van hen valt op de aarde zonder uw Vader.” Dat geeft toch wel een ander perspectief.
Om te beginnen hoeft het dus niet per se te gaan om een mus die dood neervalt. Dat staat er niet bij. Misschien gaat het wel om een mus die plots uit de lucht neerstrijkt – bijvoorbeeld in je achtertuin, om nestmateriaal te zoeken, zoals mussen dat nu eenmaal doen. Dan wordt het opeens een mooi beeld, dat ook zoiets kleins en alledaags niet ‘zonder uw Vader’ gebeurt. Wat mij iets heel anders lijkt dan ‘als jullie Vader het niet wil’. Voor mij komt dat beeld wat Jezus gebruikt er dan heel anders uit te zien. Als twee musjes achteloos voor een stuiver verkocht worden (als de goedkoopste eetbare vogeltjes destijds…) , worden ze schijnbaar van weinig waarde geacht. Jezus ziet wél de waarde in zoiets kleins en alledaags als musjes. Ze zijn waardevol omdat ook in hen als schepseltjes, in hun verschijning, in hun gedrag, hun plek in de natuur – ook daarin de Vader aanwezig is. Zoals de hele schepping ‘niet zonder de Vader’ is, nooit ‘buiten God’ kan zijn. Dan is ook het kleine en onbelangrijke in de schepping van grote waarde!

Dode mussen
Maar ik moet oppassen dat ik dit ondertussen niet wat al te rooskleurig inkleur en u blij maak met een dode mus. Want de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het gedeelte voorafgaand aan het beeld van de mussen en de haren wel degelijk gaat over sterven. Jezus waarschuwt daar dat zijn leerlingen later vervolgd zullen worden. Hij drukt ze op het hart dat ze zich dan niet door angst moeten laten leiden en niet bang hoeven te zijn voor de dood. Als een enkel musje al van waarde is en nooit ‘zonder uw Vader’ zal zijn, hoeveel te meer ben je dan waardevol als mens – je gaat vele musjes te boven.
Als Jezus dan alsnog vooral de dood van een mus bedoelde, dan kan die dode mus ons misschien tóch blij maken? Want wat Jezus daarmee voor mijn gevoel wil overbrengen, is de kunst om te leven vanuit een vertrouwen dat je echt nooit ‘zonder uw Vader’ zult zijn. Maar dat dan niet oppervlakkig verstaan, maar werkelijk als elementair vertrouwen op een God waar heel de schepping van doordrongen is, een God die mét ons is, met ons als schepsel, te allen tijde, ín ons hele lijfelijke, sterfelijke bestaan. God die ons bezielt, tot aan elke afzonderlijke haar op ons hoofd toe – zoals ik dat dan versta: ‘bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld.’ We zijn niet zonder God, wat je ook kan overkomen. Ook in de dood niet - want het lichaam kan wel gedood worden, maar niet de ziel. Zelfs een musje dat dood neervalt, valt dan in Gods hand. ‘Wees dus niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen.

Levende mussen
Misschien dat dan de alledaagse aanblik van een eenvoudige huismus voor ons een beeld van troost en vertrouwen kan worden? Zeker ook tegenover alle verdriet en sterfgevallen in de tijden die we nu mee maken. Elke levende mus die je ziet: een herinnering dat je nooit ‘zonder uw Vader’ bent. ‘Wees dus niet bang.’ 

 

                                                                                                                                                    Ds. Jelbert Versteeg

Eerdere meditaties uit Klankbord


Juli 2021Vragen van scholieren over de kerk

In juni werd ik weer eens benaderd door een groepje scholieren van de Noordgouw, of ik wilde meewerken aan de kerkenopdracht die zij moesten doen. Ze hebben online één van de diensten bekeken en hadden daarnaast een aantal mooie vragen aan mij als predikant. Ik vind zulke dingen altijd leuk, omdat ik er telkens weer iets van leer, wat jongeren nu wel en niet aanspreekt.


April 2021Pasen

Het onontkoombare wonder
van de zonsopkomst
elke morgen nieuw.
De onstuitbare kracht
van krokussen die de donkere grond openbreken
iedere lente weer.


Februari / maart 2021Over de ziel als zintuig voor zegen

Ontwaak mijn ziel’ – Psalm 57,9

Eind januari kon ik thuis een online college volgen van prof. dr. Govert Buijs*, een filosoof. Een filosoof die ook naar de kerk gaat, die gelooft, de Bijbel leest. En voor hem heeft dat te maken met de ziel. Interessant en aansprekend wat mij betreft. Ik probeer daarom zijn invalshoek weer te geven:


Januari 2021Lockdown… Open up!

-Alles wat verborgen is, moet openbaar worden gemaakt, en alles wat in het geheim is ontstaan, moet aan het licht komen. (Marcus 4,22)
-Let dus op of het licht dat in je is, niet verduisterd is. (Lucas 11,35)

Een diep schuldgevoel. Een verslaving. Zware schaamte ergens over. Een groot geheim dat je meedraagt. Problemen in je relatie of gezin. Bepaalde gedachten of gedragingen waarvoor je jezelf verafschuwt... Etcetera.
Een mens kan binnen in zich een last meedragen, waar een ander niets van weet. En vaak houden we het ‘t liefst ook zo. Want wat zal een ander wel niet denken, hoe zouden mensen reageren, als ze dít over je zouden weten? Het voelt als iets waarmee je nu eenmaal niet voor de dag kunt komen. Daarom houdt je het noodgedwongen verborgen. Hermetisch afgesloten, alsof het er niet is.


December 2020Twee teksten tijdens Advent

‘Ter meditatie’ opnieuw woorden van anderen. Teksten die mij aanspreken, die ik graag doorgeef, in de hoop dat de inspiratie, creativiteit en spiritualiteit ervan ook voor (jo)u van betekenis zijn in de tijd van Advent.


Oktober 2020Spinnen. En de ouderdom

Volgens mij is het weer spinnentijd. De nationale spinnentelling heeft net weer plaatsgevonden, en als je ´s ochtend naar buiten stapt voel je regelmatig opeens weer een draad spinrag in je gezicht. Óf zie je een prachtig met dauw versierd ongerept spinnenweb. Ach, je kunt er een hekel aan hebben, of het zo normaal vinden dat je het niet meer echt opmerkt, of toch maar het liefst elke spin uit de weg gaan natuurlijk, want heel wat mensen zijn immers bang voor spinnen... Juli / augustus 2020Racisme…
Bij Numeri 12: 1-16 (NBV)

De laatste tijd is er veel te doen over racisme en discriminatie. Wereldwijd, en zeker ook in ons eigen land. Dat racisme veroordeeld wordt, en dat mensen om geen enkele reden gediscrimineerd mogen worden, is hier niet alleen wettelijk vastgelegd, maar is ook (en komt voort uit!) een voluit christelijk grondbeginsel: dat alle mensen gelijkwaardig zijn.


Juni 2020

Meerdere soorten mussen. En troost.

Nieuwe diersoort?
Ik had er al een paar keer één waargenomen, in onze eigen achtertuin. Op de foto vastleggen was echter nog niet gelukt. Tot ik opnieuw zo’n bijzondere mus bezig zag op het terras en snel ons fototoestel erbij pakte. En inderdaad, dit moet toch wel een tot nu toe onontdekte mussensoort zijn? Een mus namelijk met een grote snor!