Extra bericht dienst zondag 28 november

Extra bericht dienst zondag 28 november

Gemeenteleden,Ds. Jelbert Versteeg zal, helaas door omstandigheden, a.s. zondag niet voorgaan in de eredienst.Gelukkig is dhr. Drs. Bulens uit Apeldoorn bereid gevonden a.s. zondagmorgen voor te gaan. lees meer:

ACTIE KERSTPAKKETTEN 2021

ACTIE KERSTPAKKETTEN 2021

Van harte aanbevolen door de diaconieën van de Goede Herderkerk, de Grote Kerk en de Regenboogkerk!Wereldwijd zijn mensen economisch getroffen door het covid-19 virus. Ook in Nederland hebben hierdoor lees meer:

LET OP! Aangepaste corona regels

LET OP! Aangepaste corona regels

In het kader van de huidige Coronamaatregelen heeft het Moderamen van de Kerk, in haar vergadering van 15 november 2021, besloten om, voorlopig t/m 5 december 2021, tijdens de diensten geen gemeentezang lees meer:

 • Extra bericht dienst zondag 28 november

  Extra bericht dienst zondag 28 november

  Gemeenteleden,Ds. Jelbert Versteeg zal, helaas door omstandigheden, a.s. zondag niet voorgaan in...

 • ACTIE KERSTPAKKETTEN 2021

  ACTIE KERSTPAKKETTEN 2021

  Van harte aanbevolen door de diaconieën van de Goede Herderkerk, de Grote Kerk en de...

 • LET OP! Aangepaste corona regels

  LET OP! Aangepaste corona regels

  In het kader van de huidige Coronamaatregelen heeft het Moderamen van de Kerk, in haar vergadering...

Racisme…
Bij Numeri 12: 1-16 (NBV)

De laatste tijd is er veel te doen over racisme en discriminatie. Wereldwijd, en zeker ook in ons eigen land. Dat racisme veroordeeld wordt, en dat mensen om geen enkele reden gediscrimineerd mogen worden, is hier niet alleen wettelijk vastgelegd, maar is ook (en komt voort uit!) een voluit christelijk grondbeginsel: dat alle mensen gelijkwaardig zijn.
Desalniettemin vormen racisme en andere vormen van discriminatie helaas een hardnekkig en pijnlijk fenomeen. Soms in de vorm van ronduit doelbewuste discriminatie, maar veel vaker heeft het denk ik vooral te maken met onbewuste vooroordelen, ideeën en voorkeuren van mensen. Vermoedelijk is dat iets waar ieder mens nu eenmaal wel aanleg voor heeft. Daarom is bewustwording van racisme en discriminatie belangrijk. Belangrijkste daarbij is de bereidheid om de ervaringen van mensen te willen horen, waar het kan met elkaar in gesprek te gaan. Niet op een beschuldigende of defensieve manier, maar met een zo open en eerlijk mogelijke houding.

Aandacht
Daarnaast kan het misschien wat helpen als zo’n onderwerp af en toe de aandacht krijgt. Zoals bijvoorbeeld met dit stuk in het Klankbord. In een kerkblad zoeken we dan ook nog naar een andere invalshoek: of misschien de Bijbel er ook iets over te zeggen heeft wat ons inzicht geeft.
Dat geldt absoluut voor de gelijkwaardigheid van mensen. Maar als het puur gaat om racisme is dat lastiger. Toch ontdekte ik een paar jaar geleden in de Bijbel een verrassend verhaal over Mozes dat in het licht van racisme toch wel opmerkelijk is:

De vrouw van Mozes
In Numeri 12 laat Mirjam zich tegenover Aäron negatief uit over hun beider broer Mozes. Ze heeft aanmerkingen op hem vanwege de vrouw met wie hij is getrouwd en vanwege de voorname rol van Mozes als profeet en leider. Wat is het geval met Mozes’ vrouw: zij is een Nubische (NBV) danwel Cusjitische (HSV) of Ethiopische (NBG en BGT). Met die verschillende namen wordt één en hetzelfde gebied bedoeld, dat ligt ten zuiden van Egypte, waarschijnlijk wat nu Noord-Soedan is, of nog zuidelijker: Ethiopië. Maar in elk geval duidelijk Afrikaans. Die Nubische vrouw, dat was dus een zwarte vrouw! Zou dát het zijn waarom Mirjam zich daar zo laatdunkend over uitlaat? Het lijkt erop dat iemands huidskleur ook toen al een factor kon zijn…
Vervolgens worden Mirjam en Aäron door de Heer ‘op het matje geroepen’. Dat Mirjam op zo’n manier Mozes in een kwaad daglicht zet, daarvan is de Heer niet gediend. De Heer is boos en neemt het voor Mozes op. Maar het is daarbij opvallend dat de Heer dan alleen ingaat op Mozes’ buitengewone rol als leider en profeet – die dan ook gegrond is in een buitengewone vertrouwelijkheid met de Heer. Maar níets wordt door de Heer gezegd met betrekking tot het praten (en hun houding tegen-) over de Nubische vrouw. Helemaal niets! Dat die vrouw met een andere huidskleur als minderwaardig wordt bekeken, als te ‘anders’, als niet behorend tot ‘wij’ maar tot ‘zij’ – is dat dan iets waar de Heer helemaal aan voorbij gaat?

Bewustwording
Het verhaal is echter nog niet klaar. Mirjam heeft volgens de Heer straf verdiend - en wat is de straf? Ze wordt getroffen door een ziekte aan haar… huid! Ze komt opeens onder de huidvraat te zitten, een afschrikwekkende, beschadigende witte huiduitslag. Een vorm van melaatsheid, een besmettelijke, onreine ziekte. Daarom moesten melaatse mensen apart van de rest. Ook Mirjam moet zeven dagen buiten de gemeenschap verblijven. Opeens weet Mirjam dus zélf wat het is om op je huid aangekeken te worden! Of beter gezegd: op neergekeken. Hoe het voelt om ‘anders’ te zijn en er niet bij te mogen horen. Je zou kunnen zeggen: kennelijk moet Mirjam leren zich te verplaatsen in de positie van degene die er voor haar niet bij hoorde. Een vorm van bewustwording!

Nodig
Is dat niet wat we in ons land eigenlijk ook zo hard nodig hebben: Het vermogen om ons in de ander te verplaatsen? Alleen zó kunnen we voorbij wij-zij denken komen en over vooroordelen heen komen. Of het nu gaat om huidskleur, leeftijd, godsdienst, geslacht, seksuele geaardheid, etc. Wat dan ook. Omdat ieder mens er werkelijk bij mag horen.
De kerk als gemeenschap van Christus, levend van Gods liefde, zou daar eigenlijk hét toonbeeld van moeten zijn. Een voorloper, een boegbeeld. Helaas heeft de kerk zich dat bepaald niet altijd betoond, zowel vroeger als soms nog. Laten we bidden én ons ervoor inspannen dat onze Grote Kerkgemeente wordt ervaren als plek en gemeenschap waar iedereen er even gelijkwaardig toe doet!

                                                                                                                                                  Ds. Jelbert Versteeg

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Eerdere meditaties uit Klankbord


Juli 2021Vragen van scholieren over de kerk

In juni werd ik weer eens benaderd door een groepje scholieren van de Noordgouw, of ik wilde meewerken aan de kerkenopdracht die zij moesten doen. Ze hebben online één van de diensten bekeken en hadden daarnaast een aantal mooie vragen aan mij als predikant. Ik vind zulke dingen altijd leuk, omdat ik er telkens weer iets van leer, wat jongeren nu wel en niet aanspreekt.


April 2021Pasen

Het onontkoombare wonder
van de zonsopkomst
elke morgen nieuw.
De onstuitbare kracht
van krokussen die de donkere grond openbreken
iedere lente weer.


Februari / maart 2021Over de ziel als zintuig voor zegen

Ontwaak mijn ziel’ – Psalm 57,9

Eind januari kon ik thuis een online college volgen van prof. dr. Govert Buijs*, een filosoof. Een filosoof die ook naar de kerk gaat, die gelooft, de Bijbel leest. En voor hem heeft dat te maken met de ziel. Interessant en aansprekend wat mij betreft. Ik probeer daarom zijn invalshoek weer te geven:


Januari 2021Lockdown… Open up!

-Alles wat verborgen is, moet openbaar worden gemaakt, en alles wat in het geheim is ontstaan, moet aan het licht komen. (Marcus 4,22)
-Let dus op of het licht dat in je is, niet verduisterd is. (Lucas 11,35)

Een diep schuldgevoel. Een verslaving. Zware schaamte ergens over. Een groot geheim dat je meedraagt. Problemen in je relatie of gezin. Bepaalde gedachten of gedragingen waarvoor je jezelf verafschuwt... Etcetera.
Een mens kan binnen in zich een last meedragen, waar een ander niets van weet. En vaak houden we het ‘t liefst ook zo. Want wat zal een ander wel niet denken, hoe zouden mensen reageren, als ze dít over je zouden weten? Het voelt als iets waarmee je nu eenmaal niet voor de dag kunt komen. Daarom houdt je het noodgedwongen verborgen. Hermetisch afgesloten, alsof het er niet is.


December 2020Twee teksten tijdens Advent

‘Ter meditatie’ opnieuw woorden van anderen. Teksten die mij aanspreken, die ik graag doorgeef, in de hoop dat de inspiratie, creativiteit en spiritualiteit ervan ook voor (jo)u van betekenis zijn in de tijd van Advent.


Oktober 2020Spinnen. En de ouderdom

Volgens mij is het weer spinnentijd. De nationale spinnentelling heeft net weer plaatsgevonden, en als je ´s ochtend naar buiten stapt voel je regelmatig opeens weer een draad spinrag in je gezicht. Óf zie je een prachtig met dauw versierd ongerept spinnenweb. Ach, je kunt er een hekel aan hebben, of het zo normaal vinden dat je het niet meer echt opmerkt, of toch maar het liefst elke spin uit de weg gaan natuurlijk, want heel wat mensen zijn immers bang voor spinnen... Juli / augustus 2020Racisme…
Bij Numeri 12: 1-16 (NBV)

De laatste tijd is er veel te doen over racisme en discriminatie. Wereldwijd, en zeker ook in ons eigen land. Dat racisme veroordeeld wordt, en dat mensen om geen enkele reden gediscrimineerd mogen worden, is hier niet alleen wettelijk vastgelegd, maar is ook (en komt voort uit!) een voluit christelijk grondbeginsel: dat alle mensen gelijkwaardig zijn.


Juni 2020

Meerdere soorten mussen. En troost.

Nieuwe diersoort?
Ik had er al een paar keer één waargenomen, in onze eigen achtertuin. Op de foto vastleggen was echter nog niet gelukt. Tot ik opnieuw zo’n bijzondere mus bezig zag op het terras en snel ons fototoestel erbij pakte. En inderdaad, dit moet toch wel een tot nu toe onontdekte mussensoort zijn? Een mus namelijk met een grote snor!