Passiemuziek in de stille week – online uit de Grote Kerk Epe

Passiemuziek in de stille week – online uit de Grote Kerk Epe

De paaswakes in de stille week kunnen dit jaar niet door gaan.Toch is er passiemuziek vanuit de Grote Kerk in Epe.Organist Toon Hagen speelt passiemuziek op het Meere-orgelDinsdagavond 30 maart om 20:00 lees meer:

Foutief RSIN voor belastingteruggave

Foutief RSIN voor belastingteruggave

Gebleken is dat op website van de Grote Kerk een verkeerd RSIN was vermeld.Het juiste nummer is 824 092 156 onder de volgende naamsvermelding; Hervormde Gemeente te Epe.Deze fout is hersteld.Namens het lees meer:

Nieuwe organist Wiger Levering

Nieuwe organist Wiger Levering

Zondag 7 maart speelt onze nieuwe organist Wiger Levering zijn eerste kerkdienst. Zaterdag 27 februari is er een kennismakings interview met hem opgenomen.  De video hiervan kunt u hier beki lees meer:

 • Passiemuziek in de stille week – online uit de Grote Kerk Epe

  Passiemuziek in de stille week – online uit de Grote Kerk Epe

  De paaswakes in de stille week kunnen dit jaar niet door gaan.Toch is er passiemuziek vanuit de...

 • Foutief RSIN voor belastingteruggave

  Foutief RSIN voor belastingteruggave

  Gebleken is dat op website van de Grote Kerk een verkeerd RSIN was vermeld.Het juiste nummer is...

 • Nieuwe organist Wiger Levering

  Nieuwe organist Wiger Levering

  Zondag 7 maart speelt onze nieuwe organist Wiger Levering zijn eerste kerkdienst. Zaterdag 27...

Racisme…
Bij Numeri 12: 1-16 (NBV)

De laatste tijd is er veel te doen over racisme en discriminatie. Wereldwijd, en zeker ook in ons eigen land. Dat racisme veroordeeld wordt, en dat mensen om geen enkele reden gediscrimineerd mogen worden, is hier niet alleen wettelijk vastgelegd, maar is ook (en komt voort uit!) een voluit christelijk grondbeginsel: dat alle mensen gelijkwaardig zijn.
Desalniettemin vormen racisme en andere vormen van discriminatie helaas een hardnekkig en pijnlijk fenomeen. Soms in de vorm van ronduit doelbewuste discriminatie, maar veel vaker heeft het denk ik vooral te maken met onbewuste vooroordelen, ideeën en voorkeuren van mensen. Vermoedelijk is dat iets waar ieder mens nu eenmaal wel aanleg voor heeft. Daarom is bewustwording van racisme en discriminatie belangrijk. Belangrijkste daarbij is de bereidheid om de ervaringen van mensen te willen horen, waar het kan met elkaar in gesprek te gaan. Niet op een beschuldigende of defensieve manier, maar met een zo open en eerlijk mogelijke houding.

Aandacht
Daarnaast kan het misschien wat helpen als zo’n onderwerp af en toe de aandacht krijgt. Zoals bijvoorbeeld met dit stuk in het Klankbord. In een kerkblad zoeken we dan ook nog naar een andere invalshoek: of misschien de Bijbel er ook iets over te zeggen heeft wat ons inzicht geeft.
Dat geldt absoluut voor de gelijkwaardigheid van mensen. Maar als het puur gaat om racisme is dat lastiger. Toch ontdekte ik een paar jaar geleden in de Bijbel een verrassend verhaal over Mozes dat in het licht van racisme toch wel opmerkelijk is:

De vrouw van Mozes
In Numeri 12 laat Mirjam zich tegenover Aäron negatief uit over hun beider broer Mozes. Ze heeft aanmerkingen op hem vanwege de vrouw met wie hij is getrouwd en vanwege de voorname rol van Mozes als profeet en leider. Wat is het geval met Mozes’ vrouw: zij is een Nubische (NBV) danwel Cusjitische (HSV) of Ethiopische (NBG en BGT). Met die verschillende namen wordt één en hetzelfde gebied bedoeld, dat ligt ten zuiden van Egypte, waarschijnlijk wat nu Noord-Soedan is, of nog zuidelijker: Ethiopië. Maar in elk geval duidelijk Afrikaans. Die Nubische vrouw, dat was dus een zwarte vrouw! Zou dát het zijn waarom Mirjam zich daar zo laatdunkend over uitlaat? Het lijkt erop dat iemands huidskleur ook toen al een factor kon zijn…
Vervolgens worden Mirjam en Aäron door de Heer ‘op het matje geroepen’. Dat Mirjam op zo’n manier Mozes in een kwaad daglicht zet, daarvan is de Heer niet gediend. De Heer is boos en neemt het voor Mozes op. Maar het is daarbij opvallend dat de Heer dan alleen ingaat op Mozes’ buitengewone rol als leider en profeet – die dan ook gegrond is in een buitengewone vertrouwelijkheid met de Heer. Maar níets wordt door de Heer gezegd met betrekking tot het praten (en hun houding tegen-) over de Nubische vrouw. Helemaal niets! Dat die vrouw met een andere huidskleur als minderwaardig wordt bekeken, als te ‘anders’, als niet behorend tot ‘wij’ maar tot ‘zij’ – is dat dan iets waar de Heer helemaal aan voorbij gaat?

Bewustwording
Het verhaal is echter nog niet klaar. Mirjam heeft volgens de Heer straf verdiend - en wat is de straf? Ze wordt getroffen door een ziekte aan haar… huid! Ze komt opeens onder de huidvraat te zitten, een afschrikwekkende, beschadigende witte huiduitslag. Een vorm van melaatsheid, een besmettelijke, onreine ziekte. Daarom moesten melaatse mensen apart van de rest. Ook Mirjam moet zeven dagen buiten de gemeenschap verblijven. Opeens weet Mirjam dus zélf wat het is om op je huid aangekeken te worden! Of beter gezegd: op neergekeken. Hoe het voelt om ‘anders’ te zijn en er niet bij te mogen horen. Je zou kunnen zeggen: kennelijk moet Mirjam leren zich te verplaatsen in de positie van degene die er voor haar niet bij hoorde. Een vorm van bewustwording!

Nodig
Is dat niet wat we in ons land eigenlijk ook zo hard nodig hebben: Het vermogen om ons in de ander te verplaatsen? Alleen zó kunnen we voorbij wij-zij denken komen en over vooroordelen heen komen. Of het nu gaat om huidskleur, leeftijd, godsdienst, geslacht, seksuele geaardheid, etc. Wat dan ook. Omdat ieder mens er werkelijk bij mag horen.
De kerk als gemeenschap van Christus, levend van Gods liefde, zou daar eigenlijk hét toonbeeld van moeten zijn. Een voorloper, een boegbeeld. Helaas heeft de kerk zich dat bepaald niet altijd betoond, zowel vroeger als soms nog. Laten we bidden én ons ervoor inspannen dat onze Grote Kerkgemeente wordt ervaren als plek en gemeenschap waar iedereen er even gelijkwaardig toe doet!

                                                                                                                                                  Ds. Jelbert Versteeg

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Eerdere meditaties uit Klankbord

December 2020Twee teksten tijdens Advent

‘Ter meditatie’ opnieuw woorden van anderen. Teksten die mij aanspreken, die ik graag doorgeef, in de hoop dat de inspiratie, creativiteit en spiritualiteit ervan ook voor (jo)u van betekenis zijn in de tijd van Advent.


Oktober 2020Spinnen. En de ouderdom

Volgens mij is het weer spinnentijd. De nationale spinnentelling heeft net weer plaatsgevonden, en als je ´s ochtend naar buiten stapt voel je regelmatig opeens weer een draad spinrag in je gezicht. Óf zie je een prachtig met dauw versierd ongerept spinnenweb. Ach, je kunt er een hekel aan hebben, of het zo normaal vinden dat je het niet meer echt opmerkt, of toch maar het liefst elke spin uit de weg gaan natuurlijk, want heel wat mensen zijn immers bang voor spinnen... Juli / augustus 2020Racisme…
Bij Numeri 12: 1-16 (NBV)

De laatste tijd is er veel te doen over racisme en discriminatie. Wereldwijd, en zeker ook in ons eigen land. Dat racisme veroordeeld wordt, en dat mensen om geen enkele reden gediscrimineerd mogen worden, is hier niet alleen wettelijk vastgelegd, maar is ook (en komt voort uit!) een voluit christelijk grondbeginsel: dat alle mensen gelijkwaardig zijn.


Juni 2020

Meerdere soorten mussen. En troost.

Nieuwe diersoort?
Ik had er al een paar keer één waargenomen, in onze eigen achtertuin. Op de foto vastleggen was echter nog niet gelukt. Tot ik opnieuw zo’n bijzondere mus bezig zag op het terras en snel ons fototoestel erbij pakte. En inderdaad, dit moet toch wel een tot nu toe onontdekte mussensoort zijn? Een mus namelijk met een grote snor!


Mei 2020‘EEN TEKST BIJ HEMELVAART’

Uit uw hemel zonder grenzen
komt Gij tastend aan het licht
met een naam en een gezicht
even weerloos als wij mensen.


April 2020Quarantaine en Pasen
Wat een ongekende, vreemde tijd maken we mee: Corona heeft zo ongeveer de hele maatschappij lam gelegd.
Opeens leven we allemaal min of meer in quarantaine.
Noodgedwongen, omdat velen ziek worden en van artsen en verpleging het uiterste wordt gevraagd.
Een situatie die tot voor kort onvoorstelbaar zou zijn geweest. Een angstige en onzekere gewaarwording…


Maart 2020Jezus is geen rups bij Marcus 8:27-38 (NBV)
Half februari zagen wij tijdens een wandeling over de hei meerdere keren een flinke rups kruipen: zwart, roodachtig behaard, en wel een centimeter of zeven lang. Bijzonder! Maar wat was dat nu voor iets?


Februari 2020Eén van U is de messias!

In een abdij die moeilijke tijden doormaakte, woonden nog slechts vijf monniken, allen boven de 70; de zaak stond op uitsterven. In zijn nood besloot de abt raad in te winnen van een naburige rabbi. Wellicht kon hij hem adviseren zodat de abdij gered kon worden. De rabbi verwelkomde de abt hartelijk, maar toen deze hem het doel van zijn bezoek had uitgelegd zei hij:
“Ik weet hoe dat is. De Geest is uit de mensen verdwenen. Hier in de stad is het hetzelfde liedje. Er komt haast geen mens meer naar de synagoge.”


Januari 2020 Mensen op weg

We zijn als mensen bestemd om op weg te zijn.
Tweehonderdduizend jaar geleden trok de Homo Sapiens weg vanuit zijn oorsprong in Oost-Afrika, om nieuwe gebieden te gaan bewonen. Zo heeft de mens zich van daaruit verspreid over de aarde.
Ooit trok Abram weg uit zijn land, weg van zijn familie en naaste verwanten, naar een land dat hem gewezen zou worden.