Extra bericht dienst zondag 28 november

Extra bericht dienst zondag 28 november

Gemeenteleden,Ds. Jelbert Versteeg zal, helaas door omstandigheden, a.s. zondag niet voorgaan in de eredienst.Gelukkig is dhr. Drs. Bulens uit Apeldoorn bereid gevonden a.s. zondagmorgen voor te gaan. lees meer:

ACTIE KERSTPAKKETTEN 2021

ACTIE KERSTPAKKETTEN 2021

Van harte aanbevolen door de diaconieën van de Goede Herderkerk, de Grote Kerk en de Regenboogkerk!Wereldwijd zijn mensen economisch getroffen door het covid-19 virus. Ook in Nederland hebben hierdoor lees meer:

LET OP! Aangepaste corona regels

LET OP! Aangepaste corona regels

In het kader van de huidige Coronamaatregelen heeft het Moderamen van de Kerk, in haar vergadering van 15 november 2021, besloten om, voorlopig t/m 5 december 2021, tijdens de diensten geen gemeentezang lees meer:

 • Extra bericht dienst zondag 28 november

  Extra bericht dienst zondag 28 november

  Gemeenteleden,Ds. Jelbert Versteeg zal, helaas door omstandigheden, a.s. zondag niet voorgaan in...

 • ACTIE KERSTPAKKETTEN 2021

  ACTIE KERSTPAKKETTEN 2021

  Van harte aanbevolen door de diaconieën van de Goede Herderkerk, de Grote Kerk en de...

 • LET OP! Aangepaste corona regels

  LET OP! Aangepaste corona regels

  In het kader van de huidige Coronamaatregelen heeft het Moderamen van de Kerk, in haar vergadering...

Over de ziel als zintuig voor zegen

Ontwaak mijn ziel’ – Psalm 57,9

Eind januari kon ik thuis een online college volgen van prof. dr. Govert Buijs*, een filosoof. Een filosoof die ook naar de kerk gaat, die gelooft, de Bijbel leest. En voor hem heeft dat te maken met de ziel. Interessant en aansprekend wat mij betreft. Ik probeer daarom zijn invalshoek weer te geven:

Wereld van betekenis
Veel in deze wereld is gericht op definiëren, vastleggen en beheersen. Maar die rationele, meetbare, moleculaire wereld is iets anders dan het echte leven zoals wij mensen dat ervaren. Dat is de ‘wereld van betekenis’. Die is wel algemeen herkenbaar, maar niet vast te pinnen in beheersbare termen. Denk aan menselijke eigenschappen als verdriet, schaamte, verbondenheid, voldoening. Nadenken over de ziel brengt ons in de richting van die échte mensenwereld.

De ziel
Wat is dan de ziel? Je zou kunnen zeggen: de ziel is het gevoelige instrument waarmee wij betekenis zoeken/vinden/aflezen. Een zintuig als het ware, letterlijk en figuurlijk, waarmee je betekenis ontwaart en je oriënteert. Of een sluis waarlangs dingen binnenkomen en je die dingen verwerkt. Je ‘ik’ valt er niet mee samen, maar wordt er mede door bepaald. De ziel is zo het instrument om te navigeren door het leven. Als een kompas. Maar je kunt soms ook helemaal de weg kwijt zijn. Dat heet in de mystiek bijvoorbeeld ‘de donkere nacht van de ziel’.

Krimp of groei

Vanwege haar gevoeligheid is de ziel gemakkelijk beïnvloedbaar. Er zijn vele kapers op de kust om de ziel te manipuleren. Denk aan Macht (natie, politiek, imperium), aan de Markt (materieel bezit, consumeren), de Media (wat is ‘van belang’, raakt ons zelfbeeld) en het Medische (gezondheid, vitaliteit, lichaamskracht). Op zichzelf allemaal niet verkeerd; maar het is bijna universeel dat waar die gebieden de overhand krijgen, de ziel krimpt. Ze komt in de verdrukking en wordt uiteindelijk leeg en hard.

Zegen

Maar het goede nieuws is dat de ziel ook kan groeien. En wat de ziel dóet groeien, is zegen. De ziel groeit bijvoorbeeld door de ervaring gezien, gewaardeerd en erkend te worden. Dat is zegen. Zo schuilt er zegen in de liefde van anderen, in de natuur die ons draagt, in door medemensen gecreëerde schoonheid, in de bijzondere wendingen in de geschiedenis, in nieuwe vormen van gemeenschap, in ‘roepingen’ waardoor mensen zich persoonlijk aangesproken weten.

Bijbel als oefenboek
De bijbel zou je dan kunnen opvatten als een oefenboek voor de ziel om ‘zegen’ in allerlei gestalten te leren zien. Zoals in Genesis Abraham zich weet weggeroepen uit een wereld die al snel manipulatief en gewelddadig is geworden - onder een belofte van zegen. Dan verschijnt in deze wereld een ander taalveld: vriendschap, verbond, de ervaring dat er iemand is die jou ziet en met je mee gaat. Dat zegen de ziel doet groeien, kun je zo wellicht de centrale ontdekking in de bijbelse geschriften noemen. Volgens de bijbelse ervaring zit daarbij achter alle gestalten van zegen dan een verborgen bron van zegen: de altijd meereizende, troostende en corrigerende God.Veertigdagentijd: zorgen voor je ziel?
Is dat niet mooi en inspirerend: de bijbel als oefenboek voor de ziel – om zegen te leren zien en zo je ziel te laten groeien. Misschien dat we dan deze veertigdagentijd kunnen invullen als een oefentijd? Een periode om je ziel ‘wakker te schudden’ (ontwaak mijn ziel!), een tijd van extra bewustwording en groei van onze ziel? Om te oefenen in het opmerken van zegen (tel je zegeningen!). En te oefenen in het géven van zegen. En in het je openen voor God, als bron van zegen.

Veertig dagen om je ziel te laten groeien – want onze ziel komt zo makkelijk in de verdrukking… Zeker ook in onze huidige omstandigheden!


Ds. Jelbert Versteeg


*Govert Buijs is verbonden aan de Vrije Universiteit als bijzonder hoogleraar ‘Politieke filosofie en levensbeschouwing’ vanwege het Dr. Abraham Kuyperfonds. Daarnaast heeft hij een kleine aanstelling als bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Eerdere meditaties uit Klankbord


Juli 2021Vragen van scholieren over de kerk

In juni werd ik weer eens benaderd door een groepje scholieren van de Noordgouw, of ik wilde meewerken aan de kerkenopdracht die zij moesten doen. Ze hebben online één van de diensten bekeken en hadden daarnaast een aantal mooie vragen aan mij als predikant. Ik vind zulke dingen altijd leuk, omdat ik er telkens weer iets van leer, wat jongeren nu wel en niet aanspreekt.


April 2021Pasen

Het onontkoombare wonder
van de zonsopkomst
elke morgen nieuw.
De onstuitbare kracht
van krokussen die de donkere grond openbreken
iedere lente weer.


Februari / maart 2021Over de ziel als zintuig voor zegen

Ontwaak mijn ziel’ – Psalm 57,9

Eind januari kon ik thuis een online college volgen van prof. dr. Govert Buijs*, een filosoof. Een filosoof die ook naar de kerk gaat, die gelooft, de Bijbel leest. En voor hem heeft dat te maken met de ziel. Interessant en aansprekend wat mij betreft. Ik probeer daarom zijn invalshoek weer te geven:


Januari 2021Lockdown… Open up!

-Alles wat verborgen is, moet openbaar worden gemaakt, en alles wat in het geheim is ontstaan, moet aan het licht komen. (Marcus 4,22)
-Let dus op of het licht dat in je is, niet verduisterd is. (Lucas 11,35)

Een diep schuldgevoel. Een verslaving. Zware schaamte ergens over. Een groot geheim dat je meedraagt. Problemen in je relatie of gezin. Bepaalde gedachten of gedragingen waarvoor je jezelf verafschuwt... Etcetera.
Een mens kan binnen in zich een last meedragen, waar een ander niets van weet. En vaak houden we het ‘t liefst ook zo. Want wat zal een ander wel niet denken, hoe zouden mensen reageren, als ze dít over je zouden weten? Het voelt als iets waarmee je nu eenmaal niet voor de dag kunt komen. Daarom houdt je het noodgedwongen verborgen. Hermetisch afgesloten, alsof het er niet is.


December 2020Twee teksten tijdens Advent

‘Ter meditatie’ opnieuw woorden van anderen. Teksten die mij aanspreken, die ik graag doorgeef, in de hoop dat de inspiratie, creativiteit en spiritualiteit ervan ook voor (jo)u van betekenis zijn in de tijd van Advent.


Oktober 2020Spinnen. En de ouderdom

Volgens mij is het weer spinnentijd. De nationale spinnentelling heeft net weer plaatsgevonden, en als je ´s ochtend naar buiten stapt voel je regelmatig opeens weer een draad spinrag in je gezicht. Óf zie je een prachtig met dauw versierd ongerept spinnenweb. Ach, je kunt er een hekel aan hebben, of het zo normaal vinden dat je het niet meer echt opmerkt, of toch maar het liefst elke spin uit de weg gaan natuurlijk, want heel wat mensen zijn immers bang voor spinnen... Juli / augustus 2020Racisme…
Bij Numeri 12: 1-16 (NBV)

De laatste tijd is er veel te doen over racisme en discriminatie. Wereldwijd, en zeker ook in ons eigen land. Dat racisme veroordeeld wordt, en dat mensen om geen enkele reden gediscrimineerd mogen worden, is hier niet alleen wettelijk vastgelegd, maar is ook (en komt voort uit!) een voluit christelijk grondbeginsel: dat alle mensen gelijkwaardig zijn.


Juni 2020

Meerdere soorten mussen. En troost.

Nieuwe diersoort?
Ik had er al een paar keer één waargenomen, in onze eigen achtertuin. Op de foto vastleggen was echter nog niet gelukt. Tot ik opnieuw zo’n bijzondere mus bezig zag op het terras en snel ons fototoestel erbij pakte. En inderdaad, dit moet toch wel een tot nu toe onontdekte mussensoort zijn? Een mus namelijk met een grote snor!