Pinksterfeest (definitief) in de openlucht 5 juni

Pinksterfeest (definitief) in de openlucht 5 juni

De Grote Kerk en de Regenboogkerk in Epe vieren samen het Pinksterfeest op zondag 5 juni. Dat doen we net zoals voorgaande jaren weer in de openlucht, bij de zorgboerderij van Zwier de Weerd in Oene. De lees meer:

HELPERS GEZOCHT!!

HELPERS GEZOCHT!!

Voor iemand die eenzaam is en vraagt om wat afleiding, een bezoekje of een gesprek,Voor iemand die hulp nodig heeft bijvoorbeeld bij het huishouden of het doen van een boodschap,Voor (Oekraïense) vluchtelingen lees meer:

Kliederkerk

Kliederkerk

Klik hier voor meer infrortie over de Kliederkerk op 18 juni 2022 lees meer:

 • Pinksterfeest (definitief) in de openlucht 5 juni

  Pinksterfeest (definitief) in de openlucht 5 juni

  De Grote Kerk en de Regenboogkerk in Epe vieren samen het Pinksterfeest op zondag 5 juni. Dat doen...

 • HELPERS GEZOCHT!!

  HELPERS GEZOCHT!!

  Voor iemand die eenzaam is en vraagt om wat afleiding, een bezoekje of een gesprek,Voor iemand die...

 • Kliederkerk

  Kliederkerk

  Klik hier voor meer infrortie over de Kliederkerk op 18 juni 2022

Vragen van scholieren over de kerk

In juni werd ik weer eens benaderd door een groepje scholieren van de Noordgouw, of ik wilde meewerken aan de kerkenopdracht die zij moesten doen. Ze hebben online één van de diensten bekeken en hadden daarnaast een aantal mooie vragen aan mij als predikant. Ik vind zulke dingen altijd leuk, omdat ik er telkens weer iets van leer, wat jongeren nu wel en niet aanspreekt. (En dan blijkt trouwens dat het absoluut niet zo is, dat ze niets positiefs aan de kerk kunnen ontdekken!) De bedoeling was om elkaar te ontmoeten in de Grote Kerk om het over hun vragen te hebben, maar dat lukte helaas niet. Omdat ik daarom mijn antwoorden heb uitgetypt, kan ik die hier ook makkelijk even delen. Want misschien zijn hun vragen, ook (jo)uw vragen? En trouwens, wat zou je/u zelf antwoorden?

Welk gevoel geeft het u om deel te nemen aan een kerkdienst?
Dat is een mooie vraag! Want voor het gevoel is lang niet altijd veel aandacht geweest in de kerk. Terwijl gevoel er een hele belangrijke rol bij speelt.
Ik denk dat voor mensen in de kerk dan veel verschillende gevoelens voorbij kunnen komen: bijvoorbeeld het gevoel van erbij horen, welkom zijn, je begrepen voelen. Maar in de kerk is bijvoorbeeld ook plek voor gevoelens van onmacht of boosheid (over onrecht of ellende in de wereld bijvoorbeeld), voor verdriet en troost (rondom ziekte of verlies) maar natuurlijk ook voor dankbaarheid, hoop, blijdschap en inspiratie. En natuurlijk speelt gevoel ook een grote rol in liederen en muziek!
Voor mijzelf is het een groot verschil of ik de voorganger ben in een dienst, of ‘gewoon’ een dienst bijwoon. Als ik voorga kan ik zulke dingen ook zelf zeker meevoelen, maar er misschien net wat minder ruimte aan geven omdat ik dan een taak vervul. Aan de andere komt als voorganger mijn gevoel ook absoluut mee, bijvoorbeeld in gebeden. En als ik het idee heb dat mensen inderdaad iets aan de dienst hebben gehad, dan voel ik ook zeker voldoening en tevredenheid.

Welk onderdeel tijdens de kerkdienst spreekt u het meeste aan, en waarom?
Dat is een lastige keuze... Voor mijn gevoel is elke dienst ook een geheel, met een bepaalde opbouw en samenhang, waarin dan eigenlijk geen elementen gemist kunnen worden. Dat spreekt mij dan ook aan: een mooie dienst maken als een geheel, in de keuze van liederen, verwoording van gebeden en natuurlijk ook de inhoud van de preek.

Wat is voor u het belangrijkste doel als predikant?
Nog zo’n scherpe vraag! Je zou misschien denken dat een antwoord hierop in elk geval met God te maken moet hebben, maar ik denk dat mijn belangrijkste doel als predikant toch in de eerste plaats is ‘er zijn voor mensen’. En dat dan met echte aandacht en zonder (voor)oordelen, en vooral op de momenten dat het er voor mensen op aankomt in het leven. Omdat eigenlijk ieder mens het verdient om te merken dat iemand ertoe doet. Daarachter gaat de overtuiging schuil dat voor God ieder mens belangrijk is en ieder mens liefde verdient.
Een ander doel is om als mensen met elkaar steeds meer zelf leren te leven volgens de levenshouding die daaruit voortkomt en die we van Jezus kunnen leren.
Tot slot: daar hoort voor mij ook bij dat je ieder mens serieus moet nemen, en dat daarom de kerk een plek is waar ieder geacht en uitgedaagd wordt om ook altijd zelf na te denken (en dus niet klakkeloos aan te nemen wat een dominee of ‘de leer’ voorschrijft).

Heeft u wel eens gedacht "Ik stop met de kerk", zo ja, wat heeft ervoor gezorgd dat u toch bij de kerk bent gebleven?
Dat heb ik zeker wel eens gedacht, en meer dan eens ook!... De ene keer kan dat als reden hebben, dat ook de kerk natuurlijk ‘gewoon’ mensenwerk is, waar heel verschillende mensen deel van uit maken en als vrijwilligers moeten samenwerken. Dat levert net als overal soms wrijving en gedoe op en dat kan ik bij momenten wel eens helemaal zat worden.
Het is soms ook best lastig dat de kerk voor veel (zeker jonge!) mensen maar een hele kleine of helemaal geen rol speelt. Dan kan het wel eens heel irrelevant lijken, waar ik mee bezig ben. Bovendien wordt hierdoor de toekomst van de kerk ook best onzeker.
Wat er dan voor zorgt dat ik toch bij de kerk blijf? Uiteindelijk toch het geloof dat deze wereld behoefte heeft aan een plek waar je kunt horen en merken dat ieder mens er onvoorwaardelijk toe doet. In feite is de kerk zoals ik die voor me zie de enige plek in de maatschappij waar mensen niet zelf kiezen bij wie ze willen horen (en dus leven in hun eigen bubbels), maar waar werkelijk iedereen welkom is, onafhankelijk van wie je bent, hoe je denkt, wat je voorkeuren zijn, je geslacht of gender, je kleur, leeftijd, uiterlijk, rijkdom of armoede, seksuele geaardheid, je verleden, hoeveel likes of volgers je hebt, of wat dan ook. Omdat nu eenmaal voor de kerk voorop staat dat God liefde is en Gods liefde voor ieder mens geldt.

Eerdere meditaties uit Klankbord

April 2022Het Easter Egg van Pasen

Wat hebben deze dingen met elkaar te maken:
- een afbeelding van een haai onopvallend verstopt érgens in de auto’s van Opel
- een onverwachte dino-game in Google voor als de internetverbinding weg is gevallen
- zoekresultaten die voor de grap scheef worden gepresenteerd of een keer ronddraaien, als je in het Engels zoekt op ‘askew’ (scheef) of ‘do a barrel roll’ (een koprol doen).
- geheel nutteloze maar komische ‘rijden op Mars’-navigatie in auto’s van Tesla
nummerplaten op auto’s in de film The Matrix waar een subtiele verwijzing naar Bijbelteksten in verborgen zit
sinaasappels die in de ‘Godfather’-films geheime aanwijzingen vormen dat een personage spoedig zal sterven


Maart 2022Afzien

Een prinsheerlijke maaltijd, een prachtige wijn,
een steeds luider wordend samenzijn
en tot besluit reik ik naar de schouw,
we lezen de Schrift, gewoontegetrouw.


Februari 2022 De weerloze (Grote) KerkWie was het ook weer, die eens gezegd heeft: ‘Alles van waarde is weerloos’?
Zo is het ook met de kerk: ze is geheel weerloos.
Weerloos staat ze de eeuwen te trotseren. Opkomen voor zichzelf kan ze niet.
De kerk komt alleen op voor weerloze anderen....
Zelf is ze overgeleverd, aan mensen die er de waarde van zien. Of niet.
Kwetsbare kolos.


November 2021De tijd van Advent: Living the dream

Advent is dromen...
Denkend aan de Advent schieten me vaak deze regels van een ooit geleerd kinderlied te binnen: ‘Advent is dromen, dat Jezus zal komen.’ De eerste helft daarvan, daar kan ik me inderdaad wel iets bij voorstellen, dat Advent met dromen te maken heeft. Dromen in de zin van hopen, verlangen, wensen – bijvoorbeeld van licht dat de duisternis doorbreekt. Heel persoonlijk misschien, hopen dat narigheid eindelijk voorbij zal gaan, de wens dat eindelijk weer nieuwe tijden zullen aanbreken. Daar kun je van dromen.


Oktober 2021‘De toekomst’ op korte termijn: iedere nieuwe dag

Op Startzondag hebben we een nieuw seizoen afgetrapt aan de hand van het thema ‘Van U is de toekomst’. Een thema waar we voorlopig nog niet zomaar klaar mee zijn. Of beter gezegd: met nadenken over de toekomst zijn we eigenlijk nooit klaar! Het kan dus zomaar een jaarthema worden.


September 2021Jonathan - een bijzondere vogel
We hebben wel vaker kauwen bij huis, want die komen af op wat er in de kippenren te vinden is. Die kauwen zijn altijd op hun hoede, ze houden sowieso afstand en bij de minste beweging gaan ze er snel vandoor. Maar op een dag in juli zat er opeens zomaar een jonge kauw voor ons achterraam. Hij zat er niet even, maar bleef zitten en keek ook aandachtig naar binnen.


Juli 2021Vragen van scholieren over de kerk

In juni werd ik weer eens benaderd door een groepje scholieren van de Noordgouw, of ik wilde meewerken aan de kerkenopdracht die zij moesten doen. Ze hebben online één van de diensten bekeken en hadden daarnaast een aantal mooie vragen aan mij als predikant. Ik vind zulke dingen altijd leuk, omdat ik er telkens weer iets van leer, wat jongeren nu wel en niet aanspreekt.