Extra bericht dienst zondag 28 november

Extra bericht dienst zondag 28 november

Gemeenteleden,Ds. Jelbert Versteeg zal, helaas door omstandigheden, a.s. zondag niet voorgaan in de eredienst.Gelukkig is dhr. Drs. Bulens uit Apeldoorn bereid gevonden a.s. zondagmorgen voor te gaan. lees meer:

ACTIE KERSTPAKKETTEN 2021

ACTIE KERSTPAKKETTEN 2021

Van harte aanbevolen door de diaconieën van de Goede Herderkerk, de Grote Kerk en de Regenboogkerk!Wereldwijd zijn mensen economisch getroffen door het covid-19 virus. Ook in Nederland hebben hierdoor lees meer:

LET OP! Aangepaste corona regels

LET OP! Aangepaste corona regels

In het kader van de huidige Coronamaatregelen heeft het Moderamen van de Kerk, in haar vergadering van 15 november 2021, besloten om, voorlopig t/m 5 december 2021, tijdens de diensten geen gemeentezang lees meer:

 • Extra bericht dienst zondag 28 november

  Extra bericht dienst zondag 28 november

  Gemeenteleden,Ds. Jelbert Versteeg zal, helaas door omstandigheden, a.s. zondag niet voorgaan in...

 • ACTIE KERSTPAKKETTEN 2021

  ACTIE KERSTPAKKETTEN 2021

  Van harte aanbevolen door de diaconieën van de Goede Herderkerk, de Grote Kerk en de...

 • LET OP! Aangepaste corona regels

  LET OP! Aangepaste corona regels

  In het kader van de huidige Coronamaatregelen heeft het Moderamen van de Kerk, in haar vergadering...

Vragen van scholieren over de kerk

In juni werd ik weer eens benaderd door een groepje scholieren van de Noordgouw, of ik wilde meewerken aan de kerkenopdracht die zij moesten doen. Ze hebben online één van de diensten bekeken en hadden daarnaast een aantal mooie vragen aan mij als predikant. Ik vind zulke dingen altijd leuk, omdat ik er telkens weer iets van leer, wat jongeren nu wel en niet aanspreekt. (En dan blijkt trouwens dat het absoluut niet zo is, dat ze niets positiefs aan de kerk kunnen ontdekken!) De bedoeling was om elkaar te ontmoeten in de Grote Kerk om het over hun vragen te hebben, maar dat lukte helaas niet. Omdat ik daarom mijn antwoorden heb uitgetypt, kan ik die hier ook makkelijk even delen. Want misschien zijn hun vragen, ook (jo)uw vragen? En trouwens, wat zou je/u zelf antwoorden?

Welk gevoel geeft het u om deel te nemen aan een kerkdienst?
Dat is een mooie vraag! Want voor het gevoel is lang niet altijd veel aandacht geweest in de kerk. Terwijl gevoel er een hele belangrijke rol bij speelt.
Ik denk dat voor mensen in de kerk dan veel verschillende gevoelens voorbij kunnen komen: bijvoorbeeld het gevoel van erbij horen, welkom zijn, je begrepen voelen. Maar in de kerk is bijvoorbeeld ook plek voor gevoelens van onmacht of boosheid (over onrecht of ellende in de wereld bijvoorbeeld), voor verdriet en troost (rondom ziekte of verlies) maar natuurlijk ook voor dankbaarheid, hoop, blijdschap en inspiratie. En natuurlijk speelt gevoel ook een grote rol in liederen en muziek!
Voor mijzelf is het een groot verschil of ik de voorganger ben in een dienst, of ‘gewoon’ een dienst bijwoon. Als ik voorga kan ik zulke dingen ook zelf zeker meevoelen, maar er misschien net wat minder ruimte aan geven omdat ik dan een taak vervul. Aan de andere komt als voorganger mijn gevoel ook absoluut mee, bijvoorbeeld in gebeden. En als ik het idee heb dat mensen inderdaad iets aan de dienst hebben gehad, dan voel ik ook zeker voldoening en tevredenheid.

Welk onderdeel tijdens de kerkdienst spreekt u het meeste aan, en waarom?
Dat is een lastige keuze... Voor mijn gevoel is elke dienst ook een geheel, met een bepaalde opbouw en samenhang, waarin dan eigenlijk geen elementen gemist kunnen worden. Dat spreekt mij dan ook aan: een mooie dienst maken als een geheel, in de keuze van liederen, verwoording van gebeden en natuurlijk ook de inhoud van de preek.

Wat is voor u het belangrijkste doel als predikant?
Nog zo’n scherpe vraag! Je zou misschien denken dat een antwoord hierop in elk geval met God te maken moet hebben, maar ik denk dat mijn belangrijkste doel als predikant toch in de eerste plaats is ‘er zijn voor mensen’. En dat dan met echte aandacht en zonder (voor)oordelen, en vooral op de momenten dat het er voor mensen op aankomt in het leven. Omdat eigenlijk ieder mens het verdient om te merken dat iemand ertoe doet. Daarachter gaat de overtuiging schuil dat voor God ieder mens belangrijk is en ieder mens liefde verdient.
Een ander doel is om als mensen met elkaar steeds meer zelf leren te leven volgens de levenshouding die daaruit voortkomt en die we van Jezus kunnen leren.
Tot slot: daar hoort voor mij ook bij dat je ieder mens serieus moet nemen, en dat daarom de kerk een plek is waar ieder geacht en uitgedaagd wordt om ook altijd zelf na te denken (en dus niet klakkeloos aan te nemen wat een dominee of ‘de leer’ voorschrijft).

Heeft u wel eens gedacht "Ik stop met de kerk", zo ja, wat heeft ervoor gezorgd dat u toch bij de kerk bent gebleven?
Dat heb ik zeker wel eens gedacht, en meer dan eens ook!... De ene keer kan dat als reden hebben, dat ook de kerk natuurlijk ‘gewoon’ mensenwerk is, waar heel verschillende mensen deel van uit maken en als vrijwilligers moeten samenwerken. Dat levert net als overal soms wrijving en gedoe op en dat kan ik bij momenten wel eens helemaal zat worden.
Het is soms ook best lastig dat de kerk voor veel (zeker jonge!) mensen maar een hele kleine of helemaal geen rol speelt. Dan kan het wel eens heel irrelevant lijken, waar ik mee bezig ben. Bovendien wordt hierdoor de toekomst van de kerk ook best onzeker.
Wat er dan voor zorgt dat ik toch bij de kerk blijf? Uiteindelijk toch het geloof dat deze wereld behoefte heeft aan een plek waar je kunt horen en merken dat ieder mens er onvoorwaardelijk toe doet. In feite is de kerk zoals ik die voor me zie de enige plek in de maatschappij waar mensen niet zelf kiezen bij wie ze willen horen (en dus leven in hun eigen bubbels), maar waar werkelijk iedereen welkom is, onafhankelijk van wie je bent, hoe je denkt, wat je voorkeuren zijn, je geslacht of gender, je kleur, leeftijd, uiterlijk, rijkdom of armoede, seksuele geaardheid, je verleden, hoeveel likes of volgers je hebt, of wat dan ook. Omdat nu eenmaal voor de kerk voorop staat dat God liefde is en Gods liefde voor ieder mens geldt.

Eerdere meditaties uit Klankbord


Juli 2021Vragen van scholieren over de kerk

In juni werd ik weer eens benaderd door een groepje scholieren van de Noordgouw, of ik wilde meewerken aan de kerkenopdracht die zij moesten doen. Ze hebben online één van de diensten bekeken en hadden daarnaast een aantal mooie vragen aan mij als predikant. Ik vind zulke dingen altijd leuk, omdat ik er telkens weer iets van leer, wat jongeren nu wel en niet aanspreekt.


April 2021Pasen

Het onontkoombare wonder
van de zonsopkomst
elke morgen nieuw.
De onstuitbare kracht
van krokussen die de donkere grond openbreken
iedere lente weer.


Februari / maart 2021Over de ziel als zintuig voor zegen

Ontwaak mijn ziel’ – Psalm 57,9

Eind januari kon ik thuis een online college volgen van prof. dr. Govert Buijs*, een filosoof. Een filosoof die ook naar de kerk gaat, die gelooft, de Bijbel leest. En voor hem heeft dat te maken met de ziel. Interessant en aansprekend wat mij betreft. Ik probeer daarom zijn invalshoek weer te geven:


Januari 2021Lockdown… Open up!

-Alles wat verborgen is, moet openbaar worden gemaakt, en alles wat in het geheim is ontstaan, moet aan het licht komen. (Marcus 4,22)
-Let dus op of het licht dat in je is, niet verduisterd is. (Lucas 11,35)

Een diep schuldgevoel. Een verslaving. Zware schaamte ergens over. Een groot geheim dat je meedraagt. Problemen in je relatie of gezin. Bepaalde gedachten of gedragingen waarvoor je jezelf verafschuwt... Etcetera.
Een mens kan binnen in zich een last meedragen, waar een ander niets van weet. En vaak houden we het ‘t liefst ook zo. Want wat zal een ander wel niet denken, hoe zouden mensen reageren, als ze dít over je zouden weten? Het voelt als iets waarmee je nu eenmaal niet voor de dag kunt komen. Daarom houdt je het noodgedwongen verborgen. Hermetisch afgesloten, alsof het er niet is.


December 2020Twee teksten tijdens Advent

‘Ter meditatie’ opnieuw woorden van anderen. Teksten die mij aanspreken, die ik graag doorgeef, in de hoop dat de inspiratie, creativiteit en spiritualiteit ervan ook voor (jo)u van betekenis zijn in de tijd van Advent.


Oktober 2020Spinnen. En de ouderdom

Volgens mij is het weer spinnentijd. De nationale spinnentelling heeft net weer plaatsgevonden, en als je ´s ochtend naar buiten stapt voel je regelmatig opeens weer een draad spinrag in je gezicht. Óf zie je een prachtig met dauw versierd ongerept spinnenweb. Ach, je kunt er een hekel aan hebben, of het zo normaal vinden dat je het niet meer echt opmerkt, of toch maar het liefst elke spin uit de weg gaan natuurlijk, want heel wat mensen zijn immers bang voor spinnen... Juli / augustus 2020Racisme…
Bij Numeri 12: 1-16 (NBV)

De laatste tijd is er veel te doen over racisme en discriminatie. Wereldwijd, en zeker ook in ons eigen land. Dat racisme veroordeeld wordt, en dat mensen om geen enkele reden gediscrimineerd mogen worden, is hier niet alleen wettelijk vastgelegd, maar is ook (en komt voort uit!) een voluit christelijk grondbeginsel: dat alle mensen gelijkwaardig zijn.


Juni 2020

Meerdere soorten mussen. En troost.

Nieuwe diersoort?
Ik had er al een paar keer één waargenomen, in onze eigen achtertuin. Op de foto vastleggen was echter nog niet gelukt. Tot ik opnieuw zo’n bijzondere mus bezig zag op het terras en snel ons fototoestel erbij pakte. En inderdaad, dit moet toch wel een tot nu toe onontdekte mussensoort zijn? Een mus namelijk met een grote snor!