Gastpredikant
Startdienst, de voorbereidingen zijn in volle gang.

Diaconale collecte: Kerk in Actie, werelddiaconaat
In het Zuidoost-Aziatische land Myanmar helpt Kerk in Actie kwetsbare groepen om op eigen benen te staan. In 10 dorpen verwerken jonge moeders, jongeren tussen de 18 en 35 jaar en slachtoffers van de gewapende conflicten landbouwgewassen tot consumentenproducten.
Ze verbouwen pinda’s om tot olie te verwerken, of gember om te drogen en te verkopen. Hierdoor groeit hun inkomen en kunnen zij een menswaardig bestaan opbouwen. Kerk in Actie ondersteunt hen met trainingen en kleinschalige leningen.

Kinderkerk:
Startzondag: tijdens de startzondag is er voor de kinderen een leuk eigen programma om mee aan de slag te gaan.

Formulier meedoen Startdienst 2023