01-10-2023 Cantatedienst 16:30 uur

01-10-2023 Cantatedienst 16:30 uur

Voorganger drs Kees Bulens uit ApeldoornKoor Exspecto olv Sander van den Houten.Toegang vrij, uitgangscollecte tbv de kosten m.b.t. de cantate. lees meer:

Zondag 17 September 2023, Startzondag

Zondag 17 September 2023, Startzondag

GastpredikantStartdienst, de voorbereidingen zijn in volle gang.Diaconale collecte: Kerk in Actie, werelddiaconaatIn het Zuidoost-Aziatische land Myanmar helpt Kerk in Actie kwetsbare groepen om op eigen lees meer:

Meditatie mei 2023

Meditatie mei 2023

Vele gaven, één Geest: koester verschillen(bij 1 Korintiërs 12)Wat betekent de heilige Geest eigenlijk voor ons? Waar is de Geest te vinden in ons eigen leven? Of in dat van anderen? Kunnen we daar lees meer:

 • 01-10-2023 Cantatedienst 16:30 uur

  01-10-2023 Cantatedienst 16:30 uur

  Voorganger drs Kees Bulens uit ApeldoornKoor Exspecto olv Sander van den Houten.Toegang vrij,...

 • Zondag 17 September 2023, Startzondag

  Zondag 17 September 2023, Startzondag

  GastpredikantStartdienst, de voorbereidingen zijn in volle gang.Diaconale collecte: Kerk in Actie,...

 • Meditatie mei 2023

  Meditatie mei 2023

  Vele gaven, één Geest: koester verschillen(bij 1 Korintiërs 12)Wat betekent de heilige Geest...

Wie was het ook weer, die eens gezegd heeft: ‘Alles van waarde is weerloos’?
Zo is het ook met de kerk: ze is geheel weerloos.
Weerloos staat ze de eeuwen te trotseren. Opkomen voor zichzelf kan ze niet.
De kerk komt alleen op voor weerloze anderen....
Zelf is ze overgeleverd, aan mensen die er de waarde van zien. Of niet.
Kwetsbare kolos.

Heeft ze het tij tegen, de kerk?
Nutteloos gebouw? Achterhaald instituut? Overblijfsel uit vervlogen tijden?
Behalve kwetsbaar is ze ook nutteloos, en zonder invloed.
Of is ze juist daarom misschien wel essentieel?
Want daar staat ze toch maar, die kerk. Kerk te zijn.
Zo’n groot gebouw: niet meer dan afbakening van loze ruimte?
Of bewaakt ze in essentie juist de ruimte?
Waar anders vind je zo’n vrije ruimte?

Wie er ook komt, dat is wat de kerk biedt: open ruimte.
Mensen hebben meningen, commentaar. Mensen beoordelen, delen elkaar in.
De kerk niet. Ze vraagt niet, oordeelt niet, keert zich niet af.
Ze ontvangt ieder die komt met welwillend zwijgen. En geeft je de ruimte.
De kerk is in wezen een gastvrij gebouw. Ze verwelkomt ieder mens. Onvoorwaardelijk.
Niet voor niets doet een kerkgebouw iets met een mens. Heilige ruimte.
Eigenlijk zou de kerk nooit gesloten moeten zijn.

Zo staat ze daar - al eeuwen: hoogstpersoonlijk zet ze de tijd in ander perspectief.
Baken is ze, en teken. Oriëntatiepunt en symbool, signaal, obstakel ...
In haar vindt je hoogte, breedte, diepte. Stilte en muziek klinken er even goed.
Stevig staat ze, dikke muren, brede beuken. Zwaar gegrond, stabiel, goed geaard.
Tegelijk wijst haar toren hoger. Boven de aarde uit, naar iets overstijgends. Een vermoeden van hemel.
Haar wijzerplaten discrimineren niet: ze zijn er voor mensen uit alle windrichtingen.
Haar klokgelui draagt ver. Het vertaalt wat niet gezegd kan worden, maar toch gehoord moet:
als een lokroep, een uitnodiging, een herinnering. Van ongeziene verten.

Zo staat ze daar: de kerk.
Beschuttende muren, sierlijke ramen. Geconcentreerd brengen zij het licht binnen.
Haar dak is groot genoeg om onderdak te bieden aan al wat mensen er maar brengen
aan verlangens en gebeden, hoop en verdriet.
Haar pilaren doen het voor: zij aan zij staan. Zó geven zij steun.
Haar hoge bogen nodigen uit om zelf ook te buigen. Om daarna des te rechterop te staan.
Haar golvende gewelven bieden troost, ze weten dat het leven niet rechttoe rechtaan is.
En koester haar akoestiek – want die versterkt de stem van mensen.

Als dat geen waardevolle ruimte is? Niets minder dan een symbool voor God zelf.
Maar... alles van waarde is weerloos.
Daarom is de kerk is afhankelijk van mensen - die haar op waarde schatten.
Gewoon, om wie ze is.

Eerdere meditaties uit Klankbord

December 2022Adventsgebed

Uw liefde vindt ons langs ongedachte wegen
op onvermoede momenten schijnt uw licht ons tegemoet
uw hoop geeft kracht zelfs als wij niets meer verwachten.


November 2022Door problemen met het geluid is de uitzending van de dienst van 16 oktober mislukt. Daarom op deze plaats bij wijze van meditatie de tekst van de preek van die dienst. Het verdient natuurlijk de voorkeur om de beide Bijbellezingen erbij te lezen. Maar in het heel kort:
-in de Lucaslezing vertelt Jezus een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven. Een weduwe die bij een luie rechter telkens geen gehoor vindt, laat zich niet afpoeieren maar blijft terugkeren net zo lang tot hij er vanaf wil zijn en haar toch recht doet.


Oktober 2022In de dienst van 11 september ging het met Lucas 15,1-10 over het afgedwaalde schaap naar wie de Herder op zoek gaat.


Juli 2022Tot rust komen in de zomer
Bij Psalm 131
Ik kon voor dit zomernummer niet goed scherp krijgen waar ik over zou schrijven. Soms gaat er teveel om in je hoofd om er goed vat op te krijgen. Welke kant moet het dan op, wat kies je? Je herkent het misschien ook zelf wel: Hoe onrustig we kunnen zijn als mensen, in onszelf. We hebben allemaal onze eigen binnenwereld, met talloze gedachten en gevoelens die maar door ons hoofd kunnen gaan. Soms worden dingen helder, maar soms blijft het een brij.


Juni 2022De Geest

Het is de Geest
die stof doet opwaaien,
materie tot leven wekt
wervelend door de ruimte
tuimelend door de tijd.


Mei 2022Geaardheid binnen de PKN

Het zal al zo’n twee jaar geleden zijn dat ik op zaterdagochtend, bij het inpakken van mijn boodschappen in mijn fietstassen, werd aangesproken door een mij onbekende vrouw. Zij had mij herkend als de dominee en nu ze mij zag, wilde ze toch graag even iets laten weten. Ik weet niet meer exact wat het was geweest (een stukje in het Klankbord of een uitgesproken inclusief welkom bij een uitvaart?), maar het ging erom dat ze het erg had gewaardeerd dat ik heel duidelijk had gemaakt dat ook mensen met een andere geaardheid onvoorwaardelijk welkom waren in de Grote Kerk. Het had haar erg geraakt,


April 2022Het Easter Egg van Pasen

Wat hebben deze dingen met elkaar te maken:
- een afbeelding van een haai onopvallend verstopt érgens in de auto’s van Opel
- een onverwachte dino-game in Google voor als de internetverbinding weg is gevallen
- zoekresultaten die voor de grap scheef worden gepresenteerd of een keer ronddraaien, als je in het Engels zoekt op ‘askew’ (scheef) of ‘do a barrel roll’ (een koprol doen).
- geheel nutteloze maar komische ‘rijden op Mars’-navigatie in auto’s van Tesla
nummerplaten op auto’s in de film The Matrix waar een subtiele verwijzing naar Bijbelteksten in verborgen zit
sinaasappels die in de ‘Godfather’-films geheime aanwijzingen vormen dat een personage spoedig zal sterven


Maart 2022Afzien

Een prinsheerlijke maaltijd, een prachtige wijn,
een steeds luider wordend samenzijn
en tot besluit reik ik naar de schouw,
we lezen de Schrift, gewoontegetrouw.


Februari 2022 De weerloze (Grote) KerkWie was het ook weer, die eens gezegd heeft: ‘Alles van waarde is weerloos’?
Zo is het ook met de kerk: ze is geheel weerloos.
Weerloos staat ze de eeuwen te trotseren. Opkomen voor zichzelf kan ze niet.
De kerk komt alleen op voor weerloze anderen....
Zelf is ze overgeleverd, aan mensen die er de waarde van zien. Of niet.
Kwetsbare kolos.