21, 22 en 23 december Play in

21, 22 en 23 december Play in

Op donderdag 21, vrijdag 22 en zaterdag 23 december is er weer Play In in de Grote Kerk Epe.Op de website van VVV Epe vindt u het volledige programma.Zie hier: Play In Grote Kerk Epe lees meer:

Sinterklaas op de koffie

Sinterklaas op de koffie

Afgelopen woensdagochtend 29 november heeft Sinterklaas de Grote Kerk bezocht tijdens het koffiedrink moment. lees meer:

08-12 Kerstconcert Mannenensemble Cantare

08-12 Kerstconcert Mannenensemble Cantare

Mannenensemble Cantare o.l.v. André van Vliet geeft op D.V. vrijdag 8 december 2023 een Kerstconcert in de Grote kerk te Epe. Medewerkenden aan dit concert zijn: Marco den Toom – orgel, André van Vliet lees meer:

 • 21, 22 en 23 december Play in

  21, 22 en 23 december Play in

  Op donderdag 21, vrijdag 22 en zaterdag 23 december is er weer Play In in de Grote Kerk Epe.Op de...

 • Sinterklaas op de koffie

  Sinterklaas op de koffie

  Afgelopen woensdagochtend 29 november heeft Sinterklaas de Grote Kerk bezocht tijdens het...

 • 08-12 Kerstconcert Mannenensemble Cantare

  08-12 Kerstconcert Mannenensemble Cantare

  Mannenensemble Cantare o.l.v. André van Vliet geeft op D.V. vrijdag 8 december 2023 een...

Afzien

Een prinsheerlijke maaltijd, een prachtige wijn,
een steeds luider wordend samenzijn
en tot besluit reik ik naar de schouw,
we lezen de Schrift, gewoontegetrouw.

Vanwege het uur niet te lang deze keer,
een fragment uit de Bergrede van de Heer,
het gaat over vasten en soberheid,
want, ja, het is veertigdagentijd.

Het oog heet een lamp, zij brengt aan het licht
waar je diepste verlangens op zijn gericht:
zijn het roem en rijkdom, brood en spelen?
– de dood is een rover die alles komt stelen.

Zijn de gasten vrolijk huns weegs gegaan,
ik kom voor torens vaatwerk te staan
en een narrige vraag drijft mij in het nauw:
die soberheid, wordt dat nog wat met jou?

                                             Jaap Zijlstra


Soberheid. Afzien. Vasten... - want, ja, het is veertigdagentijd.

Afzien. In het gedicht van Zijlstra loopt het uit op een vraag, die opkomt uit een soort innerlijke botsing tussen het fijne van een gezellige avond in goed gezelschap en een innerlijk besef dat de veertigdagentijd toch ook een tijd van soberheid is? Is dat met elkaar te verenigen?
Het stelt de vraag of je daar voor een poosje van kunt afzien? En waarom zou je eigenlijk? Kiezen voor soberheid valt nog niet mee...

Afzien. Zou de praktijk van vasten tijdens de veertigdagentijd ook deels uit nood geboren zijn? Was in vroeger tijden juist het laatste stuk van de winter qua voorraad niet het moeilijkst om door te komen? Noodgedwongen op rantsoen. Ik kan me voorstellen dat het dan helpt het als je dat gemeenschappelijk doet en het vanuit de religie ook diepere betekenis krijgt.
In onze welvarende samenleving is er voor velen nooit schaarste. Dan komt vasten sowieso aan op een heel bewuste keuze. Uit luxe geboren eigenlijk...

Afzien. Ik schrijf dit op de dag nadat Rusland daadwerkelijk begonnen is Oekraïne aan te vallen. Schokkend. Afzien krijgt ineens veel meer de betekenis van het moeilijk hebben, hevig lijden, zwaar beproefd worden. Voor Oekraïners is een tijd van zwaar afzien aangebroken. Zij worden letterlijk in het nauw gebracht. Heel wat anders dan het schuldgevoel van een ‘narrige vraag’ over gebrek aan soberheid. Dat is nogal een schril contrast...

Afzien. Maar ook hier kan nu zomaar een tijd van ongekozen afzien aanbreken. Grote kans dat door de situatie in Oekraïne en sancties tegen Rusland de energieprijzen nog verder zullen stijgen. En voedsel en producten misschien ook. Voor velen niet te betalen. Noodgedwongen in de kou. Armoede in Nederland. Ook een vorm van ongekozen afzien. Hoe gaan we daar mee om? Hoe komen we daar doorheen?

Afzien. De Veertigdagentijd is begonnen. Een tijd van afzien, op vele manieren. Hoe komen we die tijd door? Ik denk aan Lied 2154:4 – ‘Wie van zich afziet naar God toe, loopt in het licht en wordt niet moe.’ Afzien op nog een andere manier dus. Van jezelf afzien, om je meer naar God te richten, meer te vertrouwen. En, zou ik daaraan willen toevoegen: van jezelf afzien om ook meer naar elkaar om te zien. Om elkaar door een tijd van afzien heen te helpen. Een Veertigdagentijd lang, hoe lang die ook concreet zal duren.
En gedragen door de hoop, dat na die tijd de opstanding van Pasen volgt.

Ds. Jelbert Versteeg

Eerdere meditaties uit Klankbord

December 2022Adventsgebed

Uw liefde vindt ons langs ongedachte wegen
op onvermoede momenten schijnt uw licht ons tegemoet
uw hoop geeft kracht zelfs als wij niets meer verwachten.


November 2022Door problemen met het geluid is de uitzending van de dienst van 16 oktober mislukt. Daarom op deze plaats bij wijze van meditatie de tekst van de preek van die dienst. Het verdient natuurlijk de voorkeur om de beide Bijbellezingen erbij te lezen. Maar in het heel kort:
-in de Lucaslezing vertelt Jezus een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven. Een weduwe die bij een luie rechter telkens geen gehoor vindt, laat zich niet afpoeieren maar blijft terugkeren net zo lang tot hij er vanaf wil zijn en haar toch recht doet.


Oktober 2022In de dienst van 11 september ging het met Lucas 15,1-10 over het afgedwaalde schaap naar wie de Herder op zoek gaat.


Juli 2022Tot rust komen in de zomer
Bij Psalm 131
Ik kon voor dit zomernummer niet goed scherp krijgen waar ik over zou schrijven. Soms gaat er teveel om in je hoofd om er goed vat op te krijgen. Welke kant moet het dan op, wat kies je? Je herkent het misschien ook zelf wel: Hoe onrustig we kunnen zijn als mensen, in onszelf. We hebben allemaal onze eigen binnenwereld, met talloze gedachten en gevoelens die maar door ons hoofd kunnen gaan. Soms worden dingen helder, maar soms blijft het een brij.


Juni 2022De Geest

Het is de Geest
die stof doet opwaaien,
materie tot leven wekt
wervelend door de ruimte
tuimelend door de tijd.


Mei 2022Geaardheid binnen de PKN

Het zal al zo’n twee jaar geleden zijn dat ik op zaterdagochtend, bij het inpakken van mijn boodschappen in mijn fietstassen, werd aangesproken door een mij onbekende vrouw. Zij had mij herkend als de dominee en nu ze mij zag, wilde ze toch graag even iets laten weten. Ik weet niet meer exact wat het was geweest (een stukje in het Klankbord of een uitgesproken inclusief welkom bij een uitvaart?), maar het ging erom dat ze het erg had gewaardeerd dat ik heel duidelijk had gemaakt dat ook mensen met een andere geaardheid onvoorwaardelijk welkom waren in de Grote Kerk. Het had haar erg geraakt,


April 2022Het Easter Egg van Pasen

Wat hebben deze dingen met elkaar te maken:
- een afbeelding van een haai onopvallend verstopt érgens in de auto’s van Opel
- een onverwachte dino-game in Google voor als de internetverbinding weg is gevallen
- zoekresultaten die voor de grap scheef worden gepresenteerd of een keer ronddraaien, als je in het Engels zoekt op ‘askew’ (scheef) of ‘do a barrel roll’ (een koprol doen).
- geheel nutteloze maar komische ‘rijden op Mars’-navigatie in auto’s van Tesla
nummerplaten op auto’s in de film The Matrix waar een subtiele verwijzing naar Bijbelteksten in verborgen zit
sinaasappels die in de ‘Godfather’-films geheime aanwijzingen vormen dat een personage spoedig zal sterven


Maart 2022Afzien

Een prinsheerlijke maaltijd, een prachtige wijn,
een steeds luider wordend samenzijn
en tot besluit reik ik naar de schouw,
we lezen de Schrift, gewoontegetrouw.


Februari 2022 De weerloze (Grote) KerkWie was het ook weer, die eens gezegd heeft: ‘Alles van waarde is weerloos’?
Zo is het ook met de kerk: ze is geheel weerloos.
Weerloos staat ze de eeuwen te trotseren. Opkomen voor zichzelf kan ze niet.
De kerk komt alleen op voor weerloze anderen....
Zelf is ze overgeleverd, aan mensen die er de waarde van zien. Of niet.
Kwetsbare kolos.