01-10-2023 Cantatedienst 16:30 uur

01-10-2023 Cantatedienst 16:30 uur

Voorganger drs Kees Bulens uit ApeldoornKoor Exspecto olv Sander van den Houten.Toegang vrij, uitgangscollecte tbv de kosten m.b.t. de cantate. lees meer:

Zondag 17 September 2023, Startzondag

Zondag 17 September 2023, Startzondag

GastpredikantStartdienst, de voorbereidingen zijn in volle gang.Diaconale collecte: Kerk in Actie, werelddiaconaatIn het Zuidoost-Aziatische land Myanmar helpt Kerk in Actie kwetsbare groepen om op eigen lees meer:

Meditatie mei 2023

Meditatie mei 2023

Vele gaven, één Geest: koester verschillen(bij 1 Korintiërs 12)Wat betekent de heilige Geest eigenlijk voor ons? Waar is de Geest te vinden in ons eigen leven? Of in dat van anderen? Kunnen we daar lees meer:

 • 01-10-2023 Cantatedienst 16:30 uur

  01-10-2023 Cantatedienst 16:30 uur

  Voorganger drs Kees Bulens uit ApeldoornKoor Exspecto olv Sander van den Houten.Toegang vrij,...

 • Zondag 17 September 2023, Startzondag

  Zondag 17 September 2023, Startzondag

  GastpredikantStartdienst, de voorbereidingen zijn in volle gang.Diaconale collecte: Kerk in Actie,...

 • Meditatie mei 2023

  Meditatie mei 2023

  Vele gaven, één Geest: koester verschillen(bij 1 Korintiërs 12)Wat betekent de heilige Geest...

Het Easter Egg van Pasen

Wat hebben deze dingen met elkaar te maken:
- een afbeelding van een haai onopvallend verstopt érgens in de auto’s van Opel
- een onverwachte dino-game in Google voor als de internetverbinding weg is gevallen
- zoekresultaten die voor de grap scheef worden gepresenteerd of een keer ronddraaien, als je in het Engels zoekt op ‘askew’ (scheef) of ‘do a barrel roll’ (een koprol doen).
- geheel nutteloze maar komische ‘rijden op Mars’-navigatie in auto’s van Tesla
nummerplaten op auto’s in de film The Matrix waar een subtiele verwijzing naar Bijbelteksten in verborgen zit
sinaasappels die in de ‘Godfather’-films geheime aanwijzingen vormen dat een personage spoedig zal sterven

Wat het met elkaar te maken heeft?
Het zijn allemaal zogenaamde Easter Eggs - paaseieren: grappige en goed verstopte ‘geheimpjes’ die door een producent bewust zijn verwerkt in een film, computerspel of ander product. Verstopt zoals paaseitjes verstopt  worden –vandaar de naam Easter Eggs. Verstopt dus ook om gevonden te worden, als een kleine verrassing. Soms worden ze bij toeval ontdekt, soms wordt er een aanwijzing gegeven, waardoor mensen ernaar op zoek gaan. Gewoon, als een aardigheidje, een grapje, een extraatje. Iets dat een lach ontlokt. Schijnbaar nutteloos, het zou ook prima zonder kunnen, maar toch geeft het een product iets extra’s.




Niets te maken met Pasen? 

Het is wat naam betreft eigenlijk wel een bijzondere weg die ‘Pasen’ zo aflegt. Gewone paaseitjes hebben  tenminste nog iets te maken met het Paasfeest – misschien niet het kerkelijke feest, maar dan toch wel zoals Pasen door mensen gevierd wordt. Zo horen eieren nu eenmaal bij Pasen. Maar als vervolgens zulke verborgen grapjes dan weer Easter Eggs worden genoemd – dan zit Pasen nog wel in die naam, maar heeft het er dan eigenlijk nog maar iets mee te maken? Nee toch…

Hoewel - andersom bekeken kunnen we Pasen misschien wel als een soort Easter Egg zien? Pasen als een  geheim verborgen in de werkelijkheid, dat wacht tot het gevonden wordt. Het hele leven van Jezus, eindigend in zijn dood en dan dat ongrijpbare verhaal van de opstanding – niet iedereen ontdekt hoe dat alles ons verbindt met Christus en op onuitsprekelijke wijze verwijst naar een Levenskracht waarvan de eeuwige bron een liefdevolle God is die deze werkelijkheid te boven en te buiten gaat. Nee, voor velen is zo’n geloof schijnbaar nutteloos, ze kunnen prima zonder.


Ontdekken
Toch zijn er ook vele anderen die in hun leven aanwijzingen op het spoor komen en zo op zoek zijn gegaan. Weer anderen ontdekken het zomaar, onverwacht. Maar voor wie inderdaad Pasen als geheim ontdekken, voegt het wel degelijk iets toe – het geeft het leven zozeer ‘iets extra’s’ dat het in wezen alles verandert. Dan is het easter egg van Pasen geen kleine verrassing, maar een niet te bevatten grote. Niet bedoeld als een grapje, maar wel iets dat ons een lach mag ontlokken. Een blijvende lach: omdat je iets onthuld is dat de hele werkelijkheid in ander licht zet en voorgoed hoop, onverwachte diepte en betekenis geeft.  


Vergezocht? Ik vind het juist treffend om dan bijvoorbeeld te lezen hoe Paulus in Kolossenzen 1 de boodschap waarvoor hij zich inzet, verwoordt:  [26] het goddelijk geheim dat in alle eeuwen en voor alle generaties verborgen is geweest, maar nu aan zijn heiligen onthuld is. [27] Aan hen heeft God bekend willen maken hoe luisterrijk dit geheim is voor alle volken: Christus is in u, Hij is uw hoop op goddelijke luister.


Ds. Jelbert Versteeg


Eerdere meditaties uit Klankbord

December 2022Adventsgebed

Uw liefde vindt ons langs ongedachte wegen
op onvermoede momenten schijnt uw licht ons tegemoet
uw hoop geeft kracht zelfs als wij niets meer verwachten.


November 2022Door problemen met het geluid is de uitzending van de dienst van 16 oktober mislukt. Daarom op deze plaats bij wijze van meditatie de tekst van de preek van die dienst. Het verdient natuurlijk de voorkeur om de beide Bijbellezingen erbij te lezen. Maar in het heel kort:
-in de Lucaslezing vertelt Jezus een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven. Een weduwe die bij een luie rechter telkens geen gehoor vindt, laat zich niet afpoeieren maar blijft terugkeren net zo lang tot hij er vanaf wil zijn en haar toch recht doet.


Oktober 2022In de dienst van 11 september ging het met Lucas 15,1-10 over het afgedwaalde schaap naar wie de Herder op zoek gaat.


Juli 2022Tot rust komen in de zomer
Bij Psalm 131
Ik kon voor dit zomernummer niet goed scherp krijgen waar ik over zou schrijven. Soms gaat er teveel om in je hoofd om er goed vat op te krijgen. Welke kant moet het dan op, wat kies je? Je herkent het misschien ook zelf wel: Hoe onrustig we kunnen zijn als mensen, in onszelf. We hebben allemaal onze eigen binnenwereld, met talloze gedachten en gevoelens die maar door ons hoofd kunnen gaan. Soms worden dingen helder, maar soms blijft het een brij.


Juni 2022De Geest

Het is de Geest
die stof doet opwaaien,
materie tot leven wekt
wervelend door de ruimte
tuimelend door de tijd.


Mei 2022Geaardheid binnen de PKN

Het zal al zo’n twee jaar geleden zijn dat ik op zaterdagochtend, bij het inpakken van mijn boodschappen in mijn fietstassen, werd aangesproken door een mij onbekende vrouw. Zij had mij herkend als de dominee en nu ze mij zag, wilde ze toch graag even iets laten weten. Ik weet niet meer exact wat het was geweest (een stukje in het Klankbord of een uitgesproken inclusief welkom bij een uitvaart?), maar het ging erom dat ze het erg had gewaardeerd dat ik heel duidelijk had gemaakt dat ook mensen met een andere geaardheid onvoorwaardelijk welkom waren in de Grote Kerk. Het had haar erg geraakt,


April 2022Het Easter Egg van Pasen

Wat hebben deze dingen met elkaar te maken:
- een afbeelding van een haai onopvallend verstopt érgens in de auto’s van Opel
- een onverwachte dino-game in Google voor als de internetverbinding weg is gevallen
- zoekresultaten die voor de grap scheef worden gepresenteerd of een keer ronddraaien, als je in het Engels zoekt op ‘askew’ (scheef) of ‘do a barrel roll’ (een koprol doen).
- geheel nutteloze maar komische ‘rijden op Mars’-navigatie in auto’s van Tesla
nummerplaten op auto’s in de film The Matrix waar een subtiele verwijzing naar Bijbelteksten in verborgen zit
sinaasappels die in de ‘Godfather’-films geheime aanwijzingen vormen dat een personage spoedig zal sterven


Maart 2022Afzien

Een prinsheerlijke maaltijd, een prachtige wijn,
een steeds luider wordend samenzijn
en tot besluit reik ik naar de schouw,
we lezen de Schrift, gewoontegetrouw.


Februari 2022 De weerloze (Grote) KerkWie was het ook weer, die eens gezegd heeft: ‘Alles van waarde is weerloos’?
Zo is het ook met de kerk: ze is geheel weerloos.
Weerloos staat ze de eeuwen te trotseren. Opkomen voor zichzelf kan ze niet.
De kerk komt alleen op voor weerloze anderen....
Zelf is ze overgeleverd, aan mensen die er de waarde van zien. Of niet.
Kwetsbare kolos.