• TAIZÉ viering op zondag 3 maart

    TAIZÉ viering op zondag 3 maart

  • Duo Freijzer & Maat spelen Brahms en Shostakovich

    Duo Freijzer & Maat spelen Brahms en Shostakovich

  • Korendagen in Epe in de Grote Kerk van Epe

    Korendagen in Epe in de Grote Kerk van Epe

Via deze link vindt u de informatiefolder over het  ZWO-project "Stichting Kenyakinderen".

  
Z = zending / W = werelddiaconaat / O = ontwikkelingssamenwerking
Jaarlijks kiezen de ZWO commissies van de Grote Kerk, de Goede Herderkerk en de Regenboogkerk samen een project waaraan men gedurende het jaar financiële steun verleent. Hieraan geven we bekendheid door berichten in de kerkbladen, het uitreiken van een projectfolder en acties.
Voor dit project organiseren we een aantal activiteiten. Denk aan de verkoop van paas-/voorjaarsstukken, herfstbloemstukken, kerstmarkt, gereedschappenmarkt, oliebollenverkoop en plantenmarkt. Vrijwilligers van de kerken plukken appels en peren, en ook dat brengt een behoorlijk bedrag op.
De aldus verkregen bedragen zorgen, met de opbrengsten van de collectes en giften, voor de financiële ondersteuning van een project. Hiervoor zijn we volledig afhankelijk van de medewerking, ook financieel, van onze gemeenteleden. Alvast hartelijk dank hiervoor.

Dit jaar hebben de ZWO-commissies gekozen voor een project van de stichting Kenya Kinderen uit Epe, dicht bij huis dus. We gaan ons inzetten voor:

De bouw van een basisschool bij het Boresha kindertehuis in Maai Mahiu in Kenia.
In 2009 is de stichting begonnen begonnen met de de bouw van het kindertehuis ‘Boresha Maisha ya Mtoto Mkenya’. In de jaren daarna kwamen daar 5 woonhuizen bij, waarin 12 kinderen per huis, samen met een Keniaanse pleegmoeder en - vader familiair opgevangen worden. De kinderen krijgen hier de aandacht die ze verdienen, maar gaan – langs een niet altijd veilige route - naar een relatief dure privé-basisschool in het dorp. Met een eigen basisschool kunnen de kinderen, maar ook andere kinderen uit de directe omgeving, gebruik maken van een goede zeer betaalbare privé school, dicht bij huis.

Een klas per jaar!
Doel is per jaar minimaal 1 klaslokaal bij te bouwen.
Daarmee vindt de ontwikkeling en de groei van de school, het aantal kinderen, de docenten en de organisatie op een rustige en beheersbare manier plaats.


De gezamenlijke ZWO commissies houden jaarlijks onderstaande acties ten behoeve van het gekozen project:

- september: fruit plukken
- oktober: herfststukkenverkoop bij de Grote Kerk
- december: kerstkraam bij de Grote Kerk
- april: gereedschapsmarkt bij de Goede Herderkerk
- mei: plantenmarkt bij de Grote Kerk

Ook zamelen we voor Kerk in Actie postzegels, kaarten (ook kerstzegels en kerstkaarten), mobieltjes en cartridges in. U kunt deze inleveren (achter) in de kerk.

Daarnaast wordt er vier keer per jaar in de kerken gecollecteerd voor de ZWO.


Iedere laatste woensdag van de maand tussen 13.00 en 18.00 uur kunt u uw oud-papier inleveren. 

Er is een verzamelpunt bij tankstation Dalhuisen BP aan de Paasvuurweg 9/16 in Epe (naast de wasplaats).

Er is hulp aanwezig.


S.v.p. het papier goed verpakken. Alleen papier, geen plastic of kistjes e.d.

De opbrengst is bestemd voor kerkrentmeesterlijk beheer. 


Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database zoekopdrachten