De Regenboogkerk, de Martinus geloofsgemeenschap en de Grote Kerk organiseren in het seizoen 2022/2023 voor het eerst een serie lezingen over interessante thema’s die steeds een relatie hebben met religie en maatschappij onder het motto “Avonden met Zin en Kleur”.
Met deze nieuwe opzet hopen we niet alleen interessante en plezierige momenten mee te mogen maken, maar ook te ontdekken dat de kerken meer met elkaar gemeen hebben dan dat er verschillen zijn en dat zij de maatschappij iets te bieden hebben.
Bovendien zijn deze activiteiten interessant voor iedereen die belangstelling heeft voor religie. En wie heeft dat niet?
U bent dus van harte welkom om de poort naar een andere wereld te passeren.

Zie hier de brochure over deze avonden.

Ontmoeting en bezinning in de 40-dagentijd

Ook dit jaar gaan 4 kerken gezamenlijk op weg naar Pasen met 6 bijeenkomsten in 4 kerken, waarbij iedereen welkom is op elke locatie!
Deze keer gaat het om 2 eenvoudige maaltijden, één lezing met de titel: ‘Pesach en Pasen’ en 3 Gebedswakes in de Stille of Goede week.

De veertigdagentijd is van oudsher een tijd van soberheid en bezinning.
Jaarlijks bereiden wereldwijd christenen zich voor op het Paasfeest om het lijden en sterven van Christus te gedenken én de verrijzenis van Christus met Pasen te vieren.

Bij deze bijeenkomsten gaat het vooral om het samen optrekken als christenen op weg naar Pasen en staan we stil bij verschillende thema’s rond de veertigdagentijd.
Wij hopen op inspirerende ontmoetingen!

Wanneer  Waar Opgeven bij
vrijdag 10 maart
maaltijd
Regenboogkerk/ Antenne
aan de Van Voorthuijsenstraat
Lee de Kool
tel.: 0578-621037
donderdag 16 maart
lezing
Goede Herderkerk
aan de Enkweg
Maartje van Ark
tel.:
dinsdag 28 maart
maaltijd
RK Martinus-locatie
aan de Van der Hulststraat 1
Plony Epping
tel.: 0578 - 611907 / 611722
maandag 3 april
dinsdag 4 april
woensdag 5 april
Bezinning
Grote of St. Maartenskerk
aan de Beekstraat
Reserveren is niet nodig
  

Voor de maaltijden geldt:
De deur van de locatie gaat open om 18.00 uur.
Aanvang van de maaltijden om 18.30 uur.
In verband met de organisatie is het wenselijk dat u zich uiterlijk de woensdag voorafgaand aan de desbetreffende maaltijd opgeeft bij de bovengenoemde contactpersonen.
Er kunnen ongeveer 30 personen deelnemen, dus reserveer op tijd svp.

Voor de lezing geldt: zaal open om 19.30 uur; aanvang van de lezing door mevr. Marianne Glashouwer is 20.00 uur.

Wij hopen u/jou op een of meerdere locaties te mogen begroeten.

(Er wordt een bijdrage in de kosten gevraagd. De meeropbrengst hiervan is voor de plaatselijke voedselbank.)

Bezinning in de Stille Week
Op maandag 3 april, dinsdag 4 april en woensdag 5 april is er om 19.00 uur een gebedswake in de Grote of St. Maartenskerk, voorgegaan door een van de predikanten.
Ook hiervoor bent u van harte uitgenodigd.

Wie wil er geen priester zijn?
Het was Sinead O’Connor die in een filmpje op YouTube iets zei wat me raakte. Sinead O’Connor – wie kent haar (nog)? Zij is een bijzondere zangeres uit Ierland met een indrukwekkende en indringende stem, die eind jaren tachtig op jonge leeftijd al een paar grote hits had, met als bekendste ‘Nothing compares 2U’. Behalve muzikaal talent liet ze ook groot rechtvaardigheidsgevoel zien. Kunst stond voor haar niet los van activisme. Ze sprak zich uit tegen racisme en voor het recht op vrije keuze voor abortus. Enorme ophef ontstond toen ze live op televisie een foto van de paus verscheurde – als aanklacht tegen al het misbruik dat binnen de RK-kerk had plaatsgevonden. Iets wat in die tijd nog weinig bekendheid had gekregen, laat staan erkenning of excuses.

Voor O’Connor volgden hele moeilijke jaren. Niet eens zozeer omdat de mainstream muziekwereld zich van haar afkeerde – want de roem had ze nooit gezocht. Maar ze kreeg te maken met zware psychische problemen waarin haar eigen traumatische jeugd haar parten speelde. En ook ander leed is haar niet bespaard gebleven. Een jaar geleden verloor ze haar zoon door zelfdoding...
Zo zie je iemand die worstelt met het leven, langs hoge pieken en diepe dalen. En het gaat met vallen en opstaan. Daarin zijn geloof en spiritualiteit altijd wezenlijk voor haar gebleven. Van de katholieke kerk heeft ze wel afstand genomen, en daar kun je je in haar geval wel iets bij voorstellen. Nu is ze sinds een aantal jaren moslima. Maar wel op haar eigen manier: bij een interview verscheen ze in 2019 in een donkergekleurd gewaad met hoofddoek, maar dan wel met regenboogkleuren breed over haar bovenlijf.


Gebed
Wat me nu vooral zo raakte? Ze vertelde dat ze altijd bidt ze voor een concert. Elke keer ongeveer hetzelfde: ze bidt om vergeving; ze bidt dat ze niet ineens vreselijk moet hoesten op het podium en zichzelf belachelijk maakt; én ze bidt ‘Ik wil een priester zijn’.
Is dat geen heel vreemd gebed: ‘Ik wil een priester zijn’?! Op wat voor manier dan? Wat bedoelt ze daarmee? Ze zei daarover: ‘Een priester is iemand door wie je weet dat er een God is. Door priesters, ook al hebben ze tekortkomingen, weet je soms, ook al is het maar voor vijf minuten, dat er een God is; en dat er iets van troost is in de dood - en daarom ook in het leven.’
Zo bekeken vind ik het een prachtig gebed ‘Ik wil een priester zijn’: dat door heel je leven heen, met alle falen en vallen, pijn en problemen, dat daardoorheen toch door wie jij bent en wat jij doet, voor anderen soms iets van God mag oplichten. Dat je een bron van troost mag zijn.
Als je het zo leest, wie wil er dan geen priester zijn?!

Trouwens, niet voor niets kent onze geloofstraditie ook het ‘priesterschap van alle gelovigen’. In 1 Petrus 2:9 en Openbaring 5:10 worden alle gelovigen priesters genoemd. Oftewel, geloven doe je niet alleen voor jezelf, maar we zijn allemaal geroepen om in woord en daad (iets van) God bekend te maken.
Ds. Jelbert Versteeg