Veel mensen zijn nu aan huis gebonden, waarbij ook bezoekjes en contacten stilvallen.
We kunnen ons voorstellen dat u juist nu best behoefte heeft aan even een gesprek of luisterend oor.
Ook bezoeken vanuit de kerk zijn momenteel helaas niet mogelijk,
maar telefonisch kunnen en willen we er wel graag voor u zijn. Bel daarom gerust:

- Anke Schaafsma (kerkelijk werker) 06-22715261
- Jelbert Versteeg (predikant) 0578-623375

Als u in deze omstandigheden praktisch in de knel komt en eigenlijk hulp nodig heeft,
bijvoorbeeld voor de noodzakelijke boodschappen, dan wil de diakonie zich voor u inspannen.
Schroom niet om dan te bellen met

- Janneke Rikken (diaken) 06-10963042

Laten wij de mensen in Beiroet de helpende hand toesteken.
Op 4 augustus heeft een verwoestende explosie in de haven van Beiroet een groot deel van de stad weggevaagd. De ramp heeft meer dan honderd mensen het leven gekost, duizenden mensen zijn gewond en driehonderdduizend mensen zijn in één klap dakloos. Huizen en bezittingen zijn weggevaagd. Mensen hebben niets meer. Naast de vele slachtoffers en materiële schade doemt er een nieuw probleem op. Ook graansilo´s in de haven zijn zwaar beschadigd. Er dreigen dan ook voedseltekorten te ontstaan.

De verwoesting is van ongekende omvang en treft zo veel mensen in een al zo zwaar geteisterd land. Burgeroorlog, een economische crisis, de gevolgen van de coronacrisis, een enorme toevloed aan Syrische vluchtelingen die nauwelijks te herbergen zijn en een door politieke verdeeldheid en corruptie moeilijk bestuurbaar land maken de toch al lastige leefsituatie in één klap nog veel erger.

Beiroet, zo historierijk is één van de oudste steden en al rond 4.000 voor Christus genoemd in de overleveringen als een van de nederzettingen aan de kust. Er werd veel handel gedreven. Het met de Libanese ceders dicht beboste achterland was ooit befaamd om haar schoonheid. Deze explosie mag toch niet haar genadeklap zijn !

Uw hulp is nu dus heel hard nodig. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk netwerk en via de eigen partners ter plekke.

Onze kerkelijke gemeenten in Epe willen graag bijdragen aan deze actie om de bevolking te helpen en daarvoor vragen we ook om uw financiële steun, via de Diaconie.

Met uw bijdrage én de extra bijdrage uit de middelen van de Diaconie aan Kerk in Actie wordt noodhulp geboden in de vorm van voedsel, water, kleding etc. en wordt geholpen met wederopbouw.

Stort u een bijdrage op de rekening van de Diaconie van de Hervormde Gemeente Epe ?
Het rekeningnummer is NL69RABO 0317 5609 05 ovv “Hulp Beiroet”

Heel veel dank.

Gezamenlijke kerken gem. Epe bieden hulp aan de Voedselbank Epe Vaassen Heerde

Aan het begin van de corona crisis zijn we begonnen met een actie om de Voedselbank te steunen.
Hier weer een update van de actie. Langzaam beginnen we te wennen aan het nieuwe normaal.
Helaas hoort daar ook bij dat het aantal mensen dat een beroep doet op de voedselbank toeneemt. In het voorgaande bericht gaven we al aan dat de toevoer van de producten richting de voedselbank gelukkig ook weer op gang komt. Maar dat er toch nog steeds producten zijn waar ze niet veel van binnen krijgen.

Het is dan ook mooi om te melden dat dankzij uw donaties in overleg met de voedselbank weer boodschappen hebben kunnen leveren. Het ging deze keer om houdbare producten.

De actie heeft tot dit moment €3700.- opgebracht. Dit geld is met het doen van de laatste boodschappen ook besteed. Dit wil niet zeggen dat het nu stopt. Gelukkig komen er nog steeds bijdragen binnen. In de kerkbladen en via de website zullen we u op de hoogte houden van het verdere verloop.

Mocht u dit doel nog steeds willen steunen, dan kunt u een gift overmaken naar rek.nr NL69RABO 0317560905 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Epe o.v.v. Hulp voedselbank

Dit draagt er allemaal toe bij dat de voedselbank de mogelijkheid heeft om degenen die afhankelijk zijn van de verstrekking van voedselpakketten te blijven helpen.

Met ingang van 9 september bent u iedere woensdagochtend van 10.00 uur tot 11.00 uur van harte welkom om bij ons om een kopje koffie of thee te komen drinken.