Veel mensen zijn nu aan huis gebonden, waarbij ook bezoekjes en contacten stilvallen.
We kunnen ons voorstellen dat u juist nu best behoefte heeft aan even een gesprek of luisterend oor.
Ook bezoeken vanuit de kerk zijn momenteel helaas niet mogelijk,
maar telefonisch kunnen en willen we er wel graag voor u zijn. Bel daarom gerust:

- Anke Schaafsma (kerkelijk werker) 06-22715261
- Jelbert Versteeg (predikant) 0578-623375

Als u in deze omstandigheden praktisch in de knel komt en eigenlijk hulp nodig heeft,
bijvoorbeeld voor de noodzakelijke boodschappen, dan wil de diakonie zich voor u inspannen.
Schroom niet om dan te bellen met

- Janneke Rikken (diaken) 06-10963042

Laten wij de mensen in Beiroet de helpende hand toesteken.
Op 4 augustus heeft een verwoestende explosie in de haven van Beiroet een groot deel van de stad weggevaagd. De ramp heeft meer dan honderd mensen het leven gekost, duizenden mensen zijn gewond en driehonderdduizend mensen zijn in één klap dakloos. Huizen en bezittingen zijn weggevaagd. Mensen hebben niets meer. Naast de vele slachtoffers en materiële schade doemt er een nieuw probleem op. Ook graansilo´s in de haven zijn zwaar beschadigd. Er dreigen dan ook voedseltekorten te ontstaan.

De verwoesting is van ongekende omvang en treft zo veel mensen in een al zo zwaar geteisterd land. Burgeroorlog, een economische crisis, de gevolgen van de coronacrisis, een enorme toevloed aan Syrische vluchtelingen die nauwelijks te herbergen zijn en een door politieke verdeeldheid en corruptie moeilijk bestuurbaar land maken de toch al lastige leefsituatie in één klap nog veel erger.

Beiroet, zo historierijk is één van de oudste steden en al rond 4.000 voor Christus genoemd in de overleveringen als een van de nederzettingen aan de kust. Er werd veel handel gedreven. Het met de Libanese ceders dicht beboste achterland was ooit befaamd om haar schoonheid. Deze explosie mag toch niet haar genadeklap zijn !

Uw hulp is nu dus heel hard nodig. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk netwerk en via de eigen partners ter plekke.

Onze kerkelijke gemeenten in Epe willen graag bijdragen aan deze actie om de bevolking te helpen en daarvoor vragen we ook om uw financiële steun, via de Diaconie.

Met uw bijdrage én de extra bijdrage uit de middelen van de Diaconie aan Kerk in Actie wordt noodhulp geboden in de vorm van voedsel, water, kleding etc. en wordt geholpen met wederopbouw.

Stort u een bijdrage op de rekening van de Diaconie van de Hervormde Gemeente Epe ?
Het rekeningnummer is NL69RABO 0317 5609 05 ovv “Hulp Beiroet”

Heel veel dank.

Naar aanleiding van de nieuwste Corona maatregelen en het advies van de Protestantse Kerk is besloten, uit het oogpunt van veiligheid, de Zondagse Erediensten en de verdere activiteiten voor de maanden oktober en november af te gelasten.
In plaats daarvan zullen van de Erediensten weer digitale uitzendingen worden verzorgd met een minimum aan medewerkers/vrijwilligers.

Hierop zijn twee uitzonderingen, teweten twee geplande trouwerijen, die met een maximum van 30 bezoekers op basis van de 1,5 m maatregelen doorgang mogen vinden.
Er zal geen catering plaatsvinden, maar de trouwdiensten worden wel live uitgezonden via Kerkdienst Gemist voor diegenen die de dienst niet bij kunnen wonen.

Eind november wordt het geheel geëvalueerd en dan besloten, op basis van de dan bekende maatregelen, hoe verder te gaan in december.

Basis voor het besluit zijn de volgende overwegingen:
Eenmaal in de kerk is het beslist veilig, maar je veroorzaakt wel bewegingen en dat wordt door het Rijk en het RIVM afgeraden: wat thuis kan, thuis doen.
En de wetenschap dat iemand besmet kan zijn zonder het (nog) te weten en het virus dus kan verspreiden, heeft in deze zwaar meegewogen.

Helaas, het is niet anders.
Het hart zegt dat we diensten moeten blijven houden in de kerk, maar het verstand besluit anders.....

  • Besloten is tevens dat de bloemengroet weer vervangen gaat worden door het sturen van een kaart, zoals ook in de vorige periode werd gedaan.
  • Dit jaar geen kerstkraam, geen kerststukken van de ZWO.

Wilt u de kerkdiensten kijken? Klik hier

Met ingang van 9 september bent u iedere woensdagochtend van 10.00 uur tot 11.00 uur van harte welkom om bij ons om een kopje koffie of thee te komen drinken.