Veel mensen zijn nu aan huis gebonden, waarbij ook bezoekjes en contacten stilvallen.
We kunnen ons voorstellen dat u juist nu best behoefte heeft aan even een gesprek of luisterend oor.
Ook bezoeken vanuit de kerk zijn momenteel helaas niet mogelijk,
maar telefonisch kunnen en willen we er wel graag voor u zijn. Bel daarom gerust:

- Anke Schaafsma (kerkelijk werker) 06-22715261
- Jelbert Versteeg (predikant) 0578-623375

Als u in deze omstandigheden praktisch in de knel komt en eigenlijk hulp nodig heeft,
bijvoorbeeld voor de noodzakelijke boodschappen, dan wil de diakonie zich voor u inspannen.
Schroom niet om dan te bellen met

- Janneke Rikken (diaken) 06-10963042

In verband met de richtlijnen rondom het coronavirus kunnen de kerkdiensten in de Grote Kerk voorlopig niet bijgewoond worden.
Ze zijn wel thuis Live te volge
n via kerdienst gemist: Klik HIER.
Ook kan elke dienst op een later tijdstip worden teruggekeken.


Collectes tijdens de online kerkdiensten van de Grote Kerk.
Zolang het niet kan vanwege de Coronacrisis worden er geen kerkdiensten gehouden waarbij u aanwezig kunt zijn. Wel vinden er elke zondag, en ook op bijzondere christelijke feestdagen, kerkdiensten plaats die live, en eventueel later, via het internet zijn te volgen.
Een gevolg hiervan is dat het niet mogelijk is voor de diaconie om tijdens deze kerkdiensten te collecteren voor de doelen die daarvoor zijn uitgezocht. Ook in deze tijden mogen we niet vergeten dat we met onze steun anderen kunnen helpen.
Via deze link vindt u voor de komende zondagen de verschillende bestemmingen waarvoor u, als u één of meerdere doelen wilt steunen, uw bijdrage over kunt maken i.p.v. dat u de bijdrage in de collectezak doet.

Gezamenlijke kerken gem. Epe bieden hulp aan de Voedselbank Epe Vaassen Heerde

Aan het begin van de corona crisis zijn we begonnen met een actie om de Voedselbank te steunen.
Hier weer een update van de actie. Langzaam beginnen we te wennen aan het nieuwe normaal.
Helaas hoort daar ook bij dat het aantal mensen dat een beroep doet op de voedselbank toeneemt. In het voorgaande bericht gaven we al aan dat de toevoer van de producten richting de voedselbank gelukkig ook weer op gang komt. Maar dat er toch nog steeds producten zijn waar ze niet veel van binnen krijgen.

Het is dan ook mooi om te melden dat dankzij uw donaties in overleg met de voedselbank weer boodschappen hebben kunnen leveren. Het ging deze keer om houdbare producten.

De actie heeft tot dit moment €3700.- opgebracht. Dit geld is met het doen van de laatste boodschappen ook besteed. Dit wil niet zeggen dat het nu stopt. Gelukkig komen er nog steeds bijdragen binnen. In de kerkbladen en via de website zullen we u op de hoogte houden van het verdere verloop.

Mocht u dit doel nog steeds willen steunen, dan kunt u een gift overmaken naar rek.nr NL69RABO 0317560905 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Epe o.v.v. Hulp voedselbank

Dit draagt er allemaal toe bij dat de voedselbank de mogelijkheid heeft om degenen die afhankelijk zijn van de verstrekking van voedselpakketten te blijven helpen.