Klik in menubalk op 'Fotoalbum'    
Hier zijn nieuwe foto's te bekijken.

Twee - of drie keer per maand is op woensdagmorgen van 10.00 uur tot 11.00 uur de kerk open voor een kop koffie, wat lekkers en een ontmoeting.
U bent van harte welkom!
In 2019 is het koffiemoment op de volgende data:
3 - 17 april
1 - 15 - 29 mei
5 - 19 - juni
3 -17 - 31 juli
7 - 21 augustus
4 - 18 september
2 - 16 - 30 oktober
6 - 20 november
4 - 18 december
Voor het eerst (!) in de meer dan 25-jarige geschiedenis van het Huygens Vocaal Ensemble staat er werk van Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) geprogrammeerd.
Omdat een meesterwerk als het Requiem niet op ons repertoire mag ontbreken, zijn
we blij en trots dat we nu dit programma kunnen realiseren. We zijn hiervoor uitgebreid naar 22 zangers.

Na een lange tijd van aandacht voor opera’s ging Mozart omstreeks 1790 weer religieuze muziek schrijven. Zijn Requiem kon hij echter – zoals bekend – niet meer voltooien. Hij rondde de eerste twee delen af (Introitus en Kyrie) en schreef van het Dies irae wel noten voor koor en strijkers, maar de instrumentatie bleef onvolledig. Van het slotdeel van de Sequenz, het Lacrimosa, componeerde hij zelfs alleen de eerste acht maten! Ook van het Offertorium zijn alleen koor- en hier en daar wat strijkerspartijen overgeleverd.

Het Huygens Vocaal Ensemble voert bij dit concert de versie van Süssmayr uit. Deze keuze is niet alleen praktisch, het is ook een compositie met een kop en een staart. Letterlijk: Süssmayr gebruikte voor het einde namelijk de noten van de eerste delen. Het blijft natuurlijk de vraag of Mozart dat zelf ook zou hebben gedaan en of hij die delen die Süssmayr toevoegde – Sanctus, Agnus Dei en Lux aeterna – ook zou hebben gekozen. Maar duidelijk is, dat Süssmayr bijzonder geïnspireerd was door Mozarts materiaal. In zijn eigen werk haalde hij het niveau van het Requiem namelijk zelden.

Naast het Requiem twee grote romantische motetten van Mendelssohn – Mitten wir im Leben sind en Reger – O Tod, wie bitter bist du. Twee werken – een uit de vroege romantiek en een uit de laatromantiek - met grote zeggingskracht welke een mooie inleiding vormen op het Requiem van Mozart.

Info en kaarten: www.huygensmusic.nl 

Voorverkoop € 19,50 Jongeren tot 16 jaar € 10,- (exclusief boekingskosten)

Kassa € 25,- jongeren tot 16 jaar € 15,-