Veel mensen zijn nu aan huis gebonden, waarbij ook bezoekjes en contacten stilvallen.
We kunnen ons voorstellen dat u juist nu best behoefte heeft aan even een gesprek of luisterend oor.
Ook bezoeken vanuit de kerk zijn momenteel helaas niet mogelijk,
maar telefonisch kunnen en willen we er wel graag voor u zijn. Bel daarom gerust:

- Anke Schaafsma (kerkelijk werker) 06-22715261
- Jelbert Versteeg (predikant) 0578-623375

Als u in deze omstandigheden praktisch in de knel komt en eigenlijk hulp nodig heeft,
bijvoorbeeld voor de noodzakelijke boodschappen, dan wil de diakonie zich voor u inspannen.
Schroom niet om dan te bellen met

- Janneke Rikken (diaken) 06-10963042

In haar vergadering van woensdag 3 maart heeft het Moderamen besloten voorlopig de Corona maatregelen die in de Grote Kerk van kracht zijn onveranderd te handhaven. In de vergadering van 15 maart zal het één en ander worden heroverwogen met als achtergrond de dan geldende maatregelen naar aanleiding van de Overheidspersconferentie.

Dit houdt in dat we in elk geval in de maand maart nog digitale Kerkdiensten houden.

Ook vinden er geen trouwdiensten en uitvaarten vanuit de Kerk plaats.

We zouden heel graag anders willen, maar we willen geen bron van besmetting zijn, mede ook door het grote aantal vrijwilligers die in de risicogroep vallen.


  • De bloemengroet wordt dan ook nog steeds vervangen door het sturen van een kaart. Mocht u iemand weten die om één of andere reden een groet verdiend, dan graag een berichtje naar ouderling Jopie van Zuuk, die in deze het één en ander coördineert.

Wilt u de kerkdiensten kijken? Klik hier

De Wensboom Epe is een initiatief van de diaconieën van de hervormde kerken in Epe. De drie hervormde kerken zijn: de Grote Kerk, de Goede Herderkerk en de Sionskerk.
U kunt de wensboom vinden onder www.wensboomepe.nl

De Wensboom Epe is enkele jaren geleden opgericht. Deze wensboom stond de afgelopen jaren in fysieke vorm in de Grote Kerk van Epe. Voorafgaand aan de kerstdagen kon iedereen die dat wilde een (anoniem) kaartje invullen met daarop een wens voor iemand uit zijn of haar persoonlijke omgeving of eventueel voor zichzelf. Had iemand het moeilijk? Had iemand iets nodig? Of was er een heel andere wens? Dan kon men daarover een anoniem kaartje invullen.
Die wens kwam vervolgens bij de diaconie terecht. Daar werd bekeken of er iets met die wens gedaan kon worden. Vaak ging het over iemand die wel een financiële opsteker zou kunnen gebruiken.
De diaconieën hebben dit jaar bedacht dat er gedurende het hele jaar wel een soort van digitale wensboom toegankelijk zou mogen zijn. Dit omdat we niet alleen maar tijdens kerst aan onze medemensen zouden moeten denken, maar juist het hele jaar door. Nu de activiteiten rondom kerst door de coronapandemie niet door kunnen gaan, is de wensboomgedachte op deze manier digitaal vormgegeven.

Zondag 7 maart speelt onze nieuwe organist Wiger Levering zijn eerste kerkdienst. 
Zaterdag 27 februari is er een kennismakings interview met hem opgenomen. 
De video hiervan kunt u hier bekijken:  https://youtu.be/XPaj7bMeNeg 

Gebleken is dat op website van de Grote Kerk een verkeerd RSIN was vermeld.
Het juiste nummer is 824 092 156 onder de volgende naamsvermelding; Hervormde Gemeente te Epe.
Deze fout is hersteld.

Namens het College Kerkrentmeesters,
Rijk van Ark – voorzitter.
06 – 53262091 – Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Zondag 30 mei 2021 was het dan eindelijk weer zover: We konden weer een fysieke Kerkdienst houden in de Grote Kerk. Met ongeveer 35 aanwezigen begon het alweer op een ouderwetse dienst te lijken al mocht er nog niet gezongen worden en zaten we anderhalve meter van elkaar. Ook koffiedrinken behoorde nog niet tot de mogelijkheden. Binnen het moderamen is ook besloten dat er weer doop-, trouw- en rouwdiensten gehouden kunnen worden, onder voorwaarden.
De voorwaarden zijn bekend bij Jopie van Zuuk en Jan Bibo en zij zullen deze verder gaan invullen aan de hand van de op dat moment geldende RIVM-richtlijnen.

Het koffie-uurtje, van 10.00 tot 11.00 uur op de woensdagmorgen, gaat ook weer van start. En in de zomermaanden zal de Kerkdeur aan de Hoofdstraatzijde, op die morgen, ook weer geopend zijn voor het wekelijks orgelconcert tussen 11.30 en 12.00 uur.
We hopen dat, door ons aan de basisvoorwaarden te houden, alles in de toekomst. snel weer soepeler wordt!
Opmerkingen, aanvullingen, wensen m.b.t. de diensten of ander kerkenwerk zijn altijd welkom.

Namens het Moderamen,
Alie Talsma en Rijk van Ark