Koffiemoment

Koffiemoment

Met ingang van 9 september bent u iedere woensdagochtend van 10.00 uur tot 11.00 uur van harte welkom om bij ons om een kopje koffie of thee te komen drinken. lees meer:

ALLEEN online kerkdiensten en overige afgelastingen

ALLEEN online kerkdiensten en overige afgelastingen

Naar aanleiding van de nieuwste Corona maatregelen en het advies van de Protestantse Kerk is besloten, uit het oogpunt van veiligheid, de Zondagse Erediensten en de verdere activiteiten voor de maanden lees meer:

Beiroet ligt in puin

Beiroet ligt in puin

Laten wij de mensen in Beiroet de helpende hand toesteken.Op 4 augustus heeft een verwoestende explosie in de haven van Beiroet een groot deel van de stad weggevaagd. De ramp heeft meer dan honderd mensen lees meer:

 • Koffiemoment

  Koffiemoment

  Met ingang van 9 september bent u iedere woensdagochtend van 10.00 uur tot 11.00 uur van...

 • ALLEEN online kerkdiensten en overige afgelastingen

  ALLEEN online kerkdiensten en overige afgelastingen

  Naar aanleiding van de nieuwste Corona maatregelen en het advies van de Protestantse Kerk is...

 • Beiroet ligt in puin

  Beiroet ligt in puin

  Laten wij de mensen in Beiroet de helpende hand toesteken.Op 4 augustus heeft een verwoestende...

Twee teksten tijdens Advent

‘Ter meditatie’ opnieuw woorden van anderen. Teksten die mij aanspreken, die ik graag doorgeef, in de hoop dat de inspiratie, creativiteit en spiritualiteit ervan ook voor (jo)u van betekenis zijn in de tijd van Advent.


Woorden om de stilte in te gaan

Jij bent door mensenmonden veel te groot gemaakt.
Zo ben ik jouw nabijheid bijna kwijtgeraakt.
Toch kom jij soms weer aarzelend in mijn bestaan
en durf ik langzaam door jouw God-zijn opengaan.

Jij, Bron van heel mijn leven, hoe ken ik jouw naam?
Jij, Schepper, God, ik roep je hier in stilte aan.
Nu is er niemand of toch Iemand, wie weet waar?
Ik stel me open; voor jouw zijn maak ik mij klaar.

Jij, Geestkracht voor mijn moed, help mij hier nu doorheen.
Ik wil wel verder maar ik durf toch niet alleen.
Zet Jij mij weer met beide voeten op de grond
en blaas je Geestdrift in mijn hart, maak mij gezond.

(tekst van Gea Bossenkool, opgenomen in het boekje ‘Een zee van leven. Teksten en liedjes van verlangen’)De Engel

Ik breng het Andere.
Iedere keer, als ik over de drempel ga.
Iedere keer, als ik in een droom treed.
Iedere keer, als ik in het gelaat van een ander zichtbaar word.
De meesten herkennen mij niet. Maar dat geeft niet.
Niet ik ben belangrijk, maar mijn boodschap.
Ik fluister haar in je slaap.
Ik zeg je haar in je gezicht.
Ik leg haar in de weg.
Geduldig ben ik en hardnekkig. Ik treed in je leven.
Ik wacht op toegang tot je hart.
Soms moet ik tweemaal aankloppen, driemaal.
Ik sta op de drempel. Mijn woorden zijn:
Jij draagt God in je. Schrik niet. God zal groeien in jou.
Laat hem in je wonen en breng het Heilige ter wereld.

(Eigen vertaling van de tekst ‘Der Engel’, van Susanne Niemeyer, gevonden in de Duitse Adventskalender ‘Der Andere Advent’ 2011/12)


Spinnen. En de ouderdom

Volgens mij is het weer spinnentijd. De nationale spinnentelling heeft net weer plaatsgevonden, en als je ´s ochtend naar buiten stapt voel je regelmatig opeens weer een draad spinrag in je gezicht. Óf zie je een prachtig met dauw versierd ongerept spinnenweb. Ach, je kunt er een hekel aan hebben, of het zo normaal vinden dat je het niet meer echt opmerkt, of toch maar het liefst elke spin uit de weg gaan natuurlijk, want heel wat mensen zijn immers bang voor spinnen...
Maar alweer een tijd terug zag ik buiten eens een spin in actie, in de hoek van de muren van keuken en bijkeuken. Hij was al vergevorderd met een nieuw web, en vastberaden en regelmatig spon hij, met een kruis op zijn rug, gestaag zijn draad verder en verder – en dat ging van buiten naar binnen, dus steeds meer richting het midden. Eerst met grote stappen als het ware, maar allengs steeds kleiner. Niet alleen de cirkels zelf werden van buiten naar binnen steeds kleiner, maar de tussenruimtes tussen de draden ook, het net werd steeds fijnmaziger. Meer verdicht, geconcentreerder.
Zo bekeken is het wel duidelijk dat een spin zo’n web niet alleen weeft om vliegjes te vangen of om onze huizen te versieren. Nee, de spin spiegelt ons, met die ene draad die hij tot een heel web afrolt, natuurlijk vooral de levensweg voor: want weeft niet ieder zijn eigen unieke levensweb, en draagt niet ieder mens daarbij ook zijn eigen kruis op de rug? En leven we aanvankelijk met grote stappen, met de ouderdom wordt het cirkeltje steeds kleiner en kleiner.
Maar, als we zo de voltooiing van ons leven(swerk) steeds dichter naderen, komen we dan misschien niet óók almaar dichter bij de kern van ons bestaan, het centrum, de essentie? Dan zou ergens in het midden van dat spinnenweb iets van God te vinden moeten zijn.
Misschien was het die zonnestraal die er juist doorheen viel?...

Ds. Jelbert Versteeg

(En natuurlijk heb ik hierbij nog gezocht naar een mooi Bijbelvers over spinnen, maar een spin is dus in heel de NBV niet te vinden! Wie had dat gedacht? Bij ‘spinnen’ gaat het telkens om het werkwoord, het handwerk om draden te spinnen. Slechts de woorden ‘spinrag’ en ‘spinnenwebben’ komen allebei één keer voor, in Job 8,14 en Jesaja 59,5 – en beide in uitgesproken negatief bedoelde beeldspraak. Dan lijkt aversie tegen spinnen toch iets van alle tijden te zijn... )

Eerdere meditaties uit Klankbord

SeptemberMeditatie september


Juli / augustus 2020Racisme…
Bij Numeri 12: 1-16 (NBV)

De laatste tijd is er veel te doen over racisme en discriminatie. Wereldwijd, en zeker ook in ons eigen land. Dat racisme veroordeeld wordt, en dat mensen om geen enkele reden gediscrimineerd mogen worden, is hier niet alleen wettelijk vastgelegd, maar is ook (en komt voort uit!) een voluit christelijk grondbeginsel: dat alle mensen gelijkwaardig zijn.


Juni 2020

Meerdere soorten mussen. En troost.

Nieuwe diersoort?
Ik had er al een paar keer één waargenomen, in onze eigen achtertuin. Op de foto vastleggen was echter nog niet gelukt. Tot ik opnieuw zo’n bijzondere mus bezig zag op het terras en snel ons fototoestel erbij pakte. En inderdaad, dit moet toch wel een tot nu toe onontdekte mussensoort zijn? Een mus namelijk met een grote snor!


Mei 2020‘EEN TEKST BIJ HEMELVAART’

Uit uw hemel zonder grenzen
komt Gij tastend aan het licht
met een naam en een gezicht
even weerloos als wij mensen.


April 2020Quarantaine en Pasen
Wat een ongekende, vreemde tijd maken we mee: Corona heeft zo ongeveer de hele maatschappij lam gelegd.
Opeens leven we allemaal min of meer in quarantaine.
Noodgedwongen, omdat velen ziek worden en van artsen en verpleging het uiterste wordt gevraagd.
Een situatie die tot voor kort onvoorstelbaar zou zijn geweest. Een angstige en onzekere gewaarwording…


Maart 2020Jezus is geen rups bij Marcus 8:27-38 (NBV)
Half februari zagen wij tijdens een wandeling over de hei meerdere keren een flinke rups kruipen: zwart, roodachtig behaard, en wel een centimeter of zeven lang. Bijzonder! Maar wat was dat nu voor iets?


Februari 2020Eén van U is de messias!

In een abdij die moeilijke tijden doormaakte, woonden nog slechts vijf monniken, allen boven de 70; de zaak stond op uitsterven. In zijn nood besloot de abt raad in te winnen van een naburige rabbi. Wellicht kon hij hem adviseren zodat de abdij gered kon worden. De rabbi verwelkomde de abt hartelijk, maar toen deze hem het doel van zijn bezoek had uitgelegd zei hij:
“Ik weet hoe dat is. De Geest is uit de mensen verdwenen. Hier in de stad is het hetzelfde liedje. Er komt haast geen mens meer naar de synagoge.”


Januari 2020 Mensen op weg

We zijn als mensen bestemd om op weg te zijn.
Tweehonderdduizend jaar geleden trok de Homo Sapiens weg vanuit zijn oorsprong in Oost-Afrika, om nieuwe gebieden te gaan bewonen. Zo heeft de mens zich van daaruit verspreid over de aarde.
Ooit trok Abram weg uit zijn land, weg van zijn familie en naaste verwanten, naar een land dat hem gewezen zou worden.