Meditatie februari 2020

Meditatie februari 2020

Eén van U is de messias! In een abdij die moeilijke tijden doormaakte, woonden nog slechts vijf monniken, allen boven de 70; de zaak stond op uitsterven. In zijn nood besloot de abt raad in te winnen lees meer:

Concerten in de Grote Kerk

Concerten in de Grote Kerk

Zondag 9 februari: Klassiek in de Kerk Hexagon Ensemble Baboesjha, aanvang 15.00 uurSamen met theatermaker Joep Onderdelinden brengen de musici van het Hexagon Ensemble een theatraal concert waarbij lees meer:

Koffiemoment woensdagmorgen

Koffiemoment woensdagmorgen

Twee - of drie keer per maand is op woensdagmorgen van 10.00 uur tot 11.00 uur de kerk open voor een kop koffie, wat lekkers en een ontmoeting.U bent van harte welkom!In 2019 is het koffiemoment op de lees meer:

 • Meditatie februari 2020

  Meditatie februari 2020

  Eén van U is de messias! In een abdij die moeilijke tijden doormaakte, woonden nog slechts vijf...

 • Concerten in de Grote Kerk

  Concerten in de Grote Kerk

  Zondag 9 februari: Klassiek in de Kerk Hexagon Ensemble Baboesjha, aanvang 15.00 uurSamen met...

 • Koffiemoment woensdagmorgen

  Koffiemoment woensdagmorgen

  Twee - of drie keer per maand is op woensdagmorgen van 10.00 uur tot 11.00 uur de kerk open voor...

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de algemene kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente.

Het aantal leden van de algemene kerkenraad telt twaalf en bestaat uit:
Vier predikanten, twee ouderlingen, 2 ouderlingen- kerkrentmeester en vier diakenen.

Indien het aantal predikanten minder wordt dan vier, ook tengevolge van een predikantsvcature, worden hun plaatsen ingenomen door ouderlingen van de betreffende (wijk-) gemeente. Namens de gemeenten hebben de volgende aantallen ambtsdragers zitting in de algemene kerkenraad. Zes ambtsdrager namens de Grote Kerk (drie per wijkgemeente) drie ambtsdragers namens de Goede Herderkerk en drie ambtsdragers namens de Sionskerk. De verdeling van de ambtsdragers over ouderlingen, ouderlingen – kerkrentmeesters en diakenen wordt volgens een door de algemene kerkenraad samen te stellen rooster bepaald, zodanig dat namens elke (wijk)gemeente telkens elk van de drie ambten in de algemene kerkenraad vertegenwoordigd is.

Alle wijkgemeenten hebben een eigen wijkraad van diakenen. Vanuit deze wijkraden van diakenen worden diakenen benoemd in het College van diakenen Hervormde Gemeente Epe.

Het College van diakenen Hervormde gemeente Epe bestaat uit zeven leden, vier uit de Grote kerk (waaronder de voorzitter en penningmeester), twee uit de Goede Herderkerk (waaronder de secretaris) en een uit de Sionskerk, benoemd vanuit de desbetreffende wijkraden van diakenen. Tezamen vormen ze het College van diakenen en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiele middelen en eigendommen van de diaconie.

De algemene kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de algemene kerkenraad als het college, door toezicht op de vermogensrechteljke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. Ordinantie 11, artikle 8)

Onder de verantwoordelijkheid van het College van diakenen vallen de wijkraden van diakenen van de wijkgemeenten I en II van de Grote Kerk, de wijkraad van de wijkgemeente van de Goede Herderkerk en de wijkraad van de Sionskerk. Tevens vallen ook alle activiteiten van Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingsactiviteiten (Z.W.O.) van de hiervoor genoemde wijkgemeenten onder verantwoordelijkheid van het College van diakenen.