12 december Kerstconcert Huygens Consort

12 december Kerstconcert Huygens Consort

Huygens Consort brengt sfeervol kerstconcert in Grote kerk Epe. Op donderdag 12 december geeft het Huygens Consort een kerstconcert in de grote kerk van Epe. Het vocale kwartet neemt u mee op een lees meer:

14 december Kerstkraam gezamenlijke ZWO-commissies

14 december Kerstkraam gezamenlijke ZWO-commissies

Kerststukken ZWO  Ook dit jaar staat de kerstkraam van de gezamenlijke ZWO-commissies (Goede Herderkerk, Regenboogkerk en Grote Kerk) weer bij de ingang van de Grote Kerk aan de Hoofdstraat en lees meer:

 • Zaterdag 7 december 'Festival of Lessons and Carols'

  Zaterdag 7 december 'Festival of Lessons and Carols'

 • 12 december Kerstconcert Huygens Consort

  12 december Kerstconcert Huygens Consort

  Huygens Consort brengt sfeervol kerstconcert in Grote kerk Epe. Op donderdag 12 december...

 • 14 december Kerstkraam gezamenlijke ZWO-commissies

  14 december Kerstkraam gezamenlijke ZWO-commissies

  Kerststukken ZWO  Ook dit jaar staat de kerstkraam van de gezamenlijke ZWO-commissies...

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de algemene kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente.

Het aantal leden van de algemene kerkenraad telt twaalf en bestaat uit:
Vier predikanten, twee ouderlingen, 2 ouderlingen- kerkrentmeester en vier diakenen.

Indien het aantal predikanten minder wordt dan vier, ook tengevolge van een predikantsvcature, worden hun plaatsen ingenomen door ouderlingen van de betreffende (wijk-) gemeente. Namens de gemeenten hebben de volgende aantallen ambtsdragers zitting in de algemene kerkenraad. Zes ambtsdrager namens de Grote Kerk (drie per wijkgemeente) drie ambtsdragers namens de Goede Herderkerk en drie ambtsdragers namens de Sionskerk. De verdeling van de ambtsdragers over ouderlingen, ouderlingen – kerkrentmeesters en diakenen wordt volgens een door de algemene kerkenraad samen te stellen rooster bepaald, zodanig dat namens elke (wijk)gemeente telkens elk van de drie ambten in de algemene kerkenraad vertegenwoordigd is.

Alle wijkgemeenten hebben een eigen wijkraad van diakenen. Vanuit deze wijkraden van diakenen worden diakenen benoemd in het College van diakenen Hervormde Gemeente Epe.

Het College van diakenen Hervormde gemeente Epe bestaat uit zeven leden, vier uit de Grote kerk (waaronder de voorzitter en penningmeester), twee uit de Goede Herderkerk (waaronder de secretaris) en een uit de Sionskerk, benoemd vanuit de desbetreffende wijkraden van diakenen. Tezamen vormen ze het College van diakenen en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiele middelen en eigendommen van de diaconie.

De algemene kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de algemene kerkenraad als het college, door toezicht op de vermogensrechteljke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. Ordinantie 11, artikle 8)

Onder de verantwoordelijkheid van het College van diakenen vallen de wijkraden van diakenen van de wijkgemeenten I en II van de Grote Kerk, de wijkraad van de wijkgemeente van de Goede Herderkerk en de wijkraad van de Sionskerk. Tevens vallen ook alle activiteiten van Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingsactiviteiten (Z.W.O.) van de hiervoor genoemde wijkgemeenten onder verantwoordelijkheid van het College van diakenen.