Pinksterfeest (definitief) in de openlucht 5 juni

Pinksterfeest (definitief) in de openlucht 5 juni

De Grote Kerk en de Regenboogkerk in Epe vieren samen het Pinksterfeest op zondag 5 juni. Dat doen we net zoals voorgaande jaren weer in de openlucht, bij de zorgboerderij van Zwier de Weerd in Oene. De lees meer:

HELPERS GEZOCHT!!

HELPERS GEZOCHT!!

Voor iemand die eenzaam is en vraagt om wat afleiding, een bezoekje of een gesprek,Voor iemand die hulp nodig heeft bijvoorbeeld bij het huishouden of het doen van een boodschap,Voor (Oekraïense) vluchtelingen lees meer:

Kliederkerk

Kliederkerk

Klik hier voor meer infrortie over de Kliederkerk op 18 juni 2022 lees meer:

 • Pinksterfeest (definitief) in de openlucht 5 juni

  Pinksterfeest (definitief) in de openlucht 5 juni

  De Grote Kerk en de Regenboogkerk in Epe vieren samen het Pinksterfeest op zondag 5 juni. Dat doen...

 • HELPERS GEZOCHT!!

  HELPERS GEZOCHT!!

  Voor iemand die eenzaam is en vraagt om wat afleiding, een bezoekje of een gesprek,Voor iemand die...

 • Kliederkerk

  Kliederkerk

  Klik hier voor meer infrortie over de Kliederkerk op 18 juni 2022

De ijzeren ramen uit 1856 - 1862 werden in de 20e eeuw vervangen door de huidige glas-in-lood ramen. Deze bevinden zich aan beide zijden van het koor en schip. Verschillende ervan werden door Eper families geschonken. Hun namen zijn op de ramen vermeld.

Vier van de ramen vormen een bijzondere schenking. Het eerste bevindt zich boven de ingang aan de hoofdstraat, in het koor. Het is gewijd aan ds. Prins en werd hem aangeboden bij zijn afscheid in 1917. Aan de onderzijde staan drie afbeeldingen: Marcus 10 vers 14 “Laat de kinderen tot Mij komen, verhindert ze niet…”. Dit slaat op de grote betrokkenheid van ds. Prins bij de jeugd; de Eper Gemeentewoning, die hij op zijn kosten liet bouwen en die in 1912 werd geopend; Lucas X vers 30 – 35 – De Barmhartige Samaritaan – herinnert aan zijn betrokkenheid bij minder vermogende in de gemeente.

Naast de gerfkamer bevindt zich een raam dat in 1922 werd aangeboden door het Sint Anthonie gilde. Links in het schip is een raam met de afbeelding van de H. Martinus van Tours, die de helft van zijn mantel aan een bedelaar schenkt. Dit raam werd op 19 juni 1968 aangeboden door het R.K. kerkbestuur van de Martinus-parochie uit dank dat zij meer dan een jaar had mogen “kerken” in de Grote Kerk. Hun kerk werd toen vervangen door een grotere moderne kerk.

Het laatste bijzondere raam bevindt zich rechts in het koor, deze is in 1925 geschonken door de diaconie ter herinnering aan Jan Berends Koopman. Hij schonk in de 18e eeuw een boerderij, “de Kolk” met veel land aan de diaconie van de Hervormde Gemeente Epe.

Geschiedenis van Villa Vijvervreugd

Toen Gustaaf Willem van der Feltz, die in 1819 tot 1852 burgemeester van Epe was geweest, overleed op 7 augustus 1870, woonden nog vijf ongehuwde kinderen in het ouderlijk huis naast de Grote Kerk. Het waren de oudste zoon Pieter Christiaan Willem (54) jaar), Geertruida Johanna (53 jaar), Gustave Wilhelmina (48 jaar), Louis Henriëtte Francoise (42 jaar) en Reinharda Catharina (32 jaar). Ze gingen ingrijpende veranderingen aanbrengen, die begonnen met de aankoop van de aangrenzende percelen van Henricus Poll, Jannis Jonker en Wijnbergen.

In 1878 werd het oude huis afgebroken en het terrein opgehoogd voor een nieuwe villa die werd gebouwd in de stijl zoals rond 1880 mode was en die we ook in Villa Beekzicht herkennen. Achter het huis werd een apart huis neergezet voor de bediening. Beneden een grote keuken, bijkeuken, kelder en provisiekasten. Een eigen trap naar boven, naar twee slaapkamers voor de dienstboden. Zowel beneden als boven had de aanbouw verbinding met het huis. De villa had geen naam, maar werd alom “Villa van der Feltz” of “Villa Feltz” genoemd. Er werd een tuin aangelegd, die reikte tot aan de Emmastraat. De Dorpse Beek, die door de tuin liep, werd onderbroken door een grote vijver. Bij de hoek met de Beekstraat stonden vier Taxusbomen, die later in de volksmond “de vier freules” werden genoemd.

De villa en de tuin werden op 15 oktober 1912 gekocht door burgemeester J.L.J.B. baron Sweerts de Landas, die sinds 1889 burgemeester van Epe was. Hij noemde het huisVijvervreugd. Zijn vrouw overleed in 1925 en na zijn aftreden als burgermeester een jaar later, vond hij het huis voor zich alleen te groot, te meer daar zijn drie kinderen niet meer thuis woonden. 

De Eper Spaarbank kocht het pand en verhuurde het aan de familie Beek, die er eenZomer- en Winterpension van maakte. Gasten die voor langere tijd in het pension verbleven, waren de bekende vrijzinnige predikant ds. Sevenster en de schrijfster Marie Koenen. 

In 1939 kocht de gemeente Epe huis en tuin. De tuin werd het Emmapark en het huis werd voor verschillende doeleinden gebruikt. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het distributiekantoor. Verschillende scholen werden er tijdelijk gehuisvest, evenals de sociale werkplaats. In 1948 kreeg de Veeartsenij-kundige Dienst er twee kamers en behield die tot 1970.

In 1958 werd Vijvervreugd aangekocht door de kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente Epe. Er zou onderdak moeten worden geboden aan de kerkelijke jeugd, maar langzamerhand werd het gebouw voor verschillende doeleinden gebruikt.