Koffiemoment

Koffiemoment

Met ingang van 9 september bent u iedere woensdagochtend van 10.00 uur tot 11.00 uur van harte welkom om bij ons om een kopje koffie of thee te komen drinken. lees meer:

Opnieuw ALLEEN online kerkdiensten en overige afgelastingen

Opnieuw ALLEEN online kerkdiensten en overige afgelastingen

Naar aanleiding van de nieuwste Corona maatregelen en het advies van de Protestantse Kerk is besloten, uit het oogpunt van veiligheid, de Zondagse Erediensten en de verdere activiteiten voor de maanden lees meer:

Beiroet ligt in puin

Beiroet ligt in puin

Laten wij de mensen in Beiroet de helpende hand toesteken.Op 4 augustus heeft een verwoestende explosie in de haven van Beiroet een groot deel van de stad weggevaagd. De ramp heeft meer dan honderd mensen lees meer:

 • Koffiemoment

  Koffiemoment

  Met ingang van 9 september bent u iedere woensdagochtend van 10.00 uur tot 11.00 uur van...

 • Opnieuw ALLEEN online kerkdiensten en overige afgelastingen

  Opnieuw ALLEEN online kerkdiensten en overige afgelastingen

  Naar aanleiding van de nieuwste Corona maatregelen en het advies van de Protestantse Kerk is...

 • Beiroet ligt in puin

  Beiroet ligt in puin

  Laten wij de mensen in Beiroet de helpende hand toesteken.Op 4 augustus heeft een verwoestende...

Hieronder vindt u voor de komende zondagen de verschillende bestemmingen waarvoor u, als u één of meerdere doelen wilt steunen, uw bijdrage over kunt maken i.p.v. dat u de bijdrage in de collectezak doet.

U kunt uw collectebijdrage voor de diaconale doelen overmaken, o.v.v. het collectedoel, naar bankrekening NL67RABO0316810355 t.n.v. wijkdiaconie Hervormde Gemeente.

Uw collectebijdrage voor de instandhouding van onze Grote Kerkgemeente kunt u overmaken naar bankrekening NL43RABO0373719329, t.n.v. Hervormde gemeente Grote Kerk, Epe, onder vermelding van Collecte Grote Kerk.

Uw bijdrage kunt u ook via iDEAL overmaken. Klikt u daarvoor op het iDEAL-logo: 

Als u het makkelijker vindt via een QR-code dat kan ook. Scan de code met de camera van uw telefoon. Vervolgens opent er een webpagina. Kiest u daar voor de knop "Gift/donatie". De rest spreekt voor zich.20 september: Kerk in Actie- Zending: Versterk de Kerk
Iedere lokale kerk, waar ook ter wereld, wil een licht op een berg zijn: een baken
van hoop. Gezicht van Christus, zoals in de Bijbel beschreven. Dat is echter niet
voor iedere kerk even gemakkelijk. Vooral niet als een kerk gevestigd is in een land
waar bijna geen christenen zijn of waar christenen in verdrukking leven. Kerk in
Actie ondersteunt deze kerken in de minderheid, bijvoorbeeld bij het opleiden van
predikanten, bij het bieden van diaconaat en noodhulp of bij het weer opbouwen van
kerken, huizen en scholen in door geweld getroffen regio’s. Collecteer mee om deze
kerken te versterken!

27 september: Kerk in Actie- Vredeswerk, Verlangen naar Vrede
Op veel plaatsen in de wereld verlangen mensen naar vrede. Mensen die
voor bruut geweld moeten vluchten. Mensen die nergens welkom zijn of
niet gehoord worden. Als Protestantse Kerk willen we er voor hen zijn. Door
praktische hulp of een luisterend oor te bieden. Door vredesactiviteiten in
oorlogsgebieden te ondersteunen en door onrecht aan de kaak te stellen.
In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en
financiële steun voor. Doet u mee?

4 oktober: Kerk in Actie- Kerk en Israël, leren door ontmoeting en dialoog
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel element van
de eigen identiteit. Daarbij staan bezinning op de Joodse wortels van het christelijke
geloof, het trekken van lessen uit de joods-christelijke dialoog en het alert zijn op
en bestrijden van antisemitisme centraal. Kernwoord in de relatie is gesprek en
ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe. Het gesprek in de
plaatselijke gemeenten wordt ondersteund met inspiratie- en gespreksmaterialen,
ontmoetingsdagen, het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg en het internetproject
De Uitdaging met stellingen, geloofsgesprekken en interviews. De Protestantse
Kerk investeert in opbouwende relaties met de Joodse gemeenschap in Nederland,
onder meer via een gemeenschappelijk humanitair project met het Centraal Joods
Overleg. Uw steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk.
11 oktober: Dorcas Hulp en Ontwikkeling bij nood
Dorcas gelooft in gerechtigheid en is overtuigd van het prachtige potentieel in ieder mens. Deze organisatie ziet een wereld vol unieke mensen, die leven onder uiteenlopende omstandigheden. Kwetsbaar en krachtig tegelijk. De medewerkers van Dorcas weten dat niet ieder mens dezelfde kansen en mogelijkheden heeft.
Daarom biedt Dorcas hulp als de nood aan de man is. En worden levens van mensen gered wanneer die worden bedreigd. Daarom creëert Dorcas kansen in situaties die kansloos lijken. Betere vooruitzichten in tijden die uitzichtloos lijken. Daarom worden mensen overeind geholpen als ze gevallen zijn. En wordt perspectief geboden voor de allerarmsten. Degenen die ongezien zijn worden gezien.
Dat wordt vanuit Nederland gedaan, ver over onze landsgrenzen. Dorcas wil daar zijn waar het nodig is. Nooit vluchtig, maar altijd gericht op blijvende verandering. Als effectief instrument om levens van mensen te raken.
Met uw bijdrage helpt u de mensen achter Dorcas hun werk te doen voor de allerarmsten waar ook ter wereld.

Diensten in de Grote Kerk

Elke zondagmorgen om 10.00 uur is er een eredienst van de gemeente in de Grote Kerk.

De diensten zijn hier online te beluisteren.


- In de Grote Kerk wordt voor schriftlezingen de voorkeur gegeven aan de Nieuwe Bijbel Vertaling, maar ook andere vertalingen kunnen worden gebruikt. Er wordt gezongen uit het liedboek Zingen en bidden in huis en kerk.

- In de kerk is een ringleiding aanwezig waar men gebruik van kan maken. De ringleiding bevindt zich binnen de zes pilaren in het middenschip.

- Na afloop van de dienst is er in het kerkgebouw gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie of thee elkaar te ontmoeten.