Vervolg actie voedselbank

Vervolg actie voedselbank

Gezamenlijke kerken gem. Epe bieden hulp aan de Voedselbank Epe Vaassen HeerdeAan het begin van de corona crisis zijn we begonnen met een actie om de Voedselbank te steunen.Hier weer een update van de lees meer:

Kerkdiensten online bijwonen

Kerkdiensten online bijwonen

In verband met de richtlijnen rondom het coronavirus kunnen de kerkdiensten in de Grote Kerk voorlopig niet bijgewoond worden.Ze zijn wel thuis Live te volgen via kerdienst gemist: Klik HIER.Ook kan elke lees meer:

Telefonisch contact

Telefonisch contact

Veel mensen zijn nu aan huis gebonden, waarbij ook bezoekjes en contacten stilvallen.We kunnen ons voorstellen dat u juist nu best behoefte heeft aan even een gesprek of luisterend oor.Ook bezoeken vanuit lees meer:

 • Vervolg actie voedselbank

  Vervolg actie voedselbank

  Gezamenlijke kerken gem. Epe bieden hulp aan de Voedselbank Epe Vaassen HeerdeAan het begin van de...

 • Kerkdiensten online bijwonen

  Kerkdiensten online bijwonen

  In verband met de richtlijnen rondom het coronavirus kunnen de kerkdiensten in de Grote Kerk...

 • Telefonisch contact

  Telefonisch contact

  Veel mensen zijn nu aan huis gebonden, waarbij ook bezoekjes en contacten stilvallen.We kunnen ons...

Hieronder vindt u voor de komende zondagen de verschillende bestemmingen waarvoor u, als u één of meerdere doelen wilt steunen, uw bijdrage over kunt maken i.p.v. dat u de bijdrage in de collectezak doet.

U kunt uw collectebijdrage voor de diaconale doelen overmaken, o.v.v. het collectedoel, naar bankrekening NL67RABO0316810355 t.n.v. wijkdiaconie Hervormde Gemeente.

Uw collectebijdrage voor de instandhouding van onze Grote Kerkgemeente kunt u overmaken naar bankrekening NL43RABO0373719329, t.n.v. Hervormde gemeente Grote Kerk, Epe, onder vermelding van Collecte Grote Kerk.

Uw bijdrage kunt u ook via iDEAL overmaken. Klikt u daarvoor op het iDEAL-logo: 

Als u het makkelijker vindt via een QR-code dat kan ook. Scan de code met de camera van uw telefoon. Vervolgens opent er een webpagina. Kiest u daar voor de knop "Gift/donatie". De rest spreekt voor zich.10 mei Kerk in Actie Jong en oud leren van elkaar.
Het initiatief #Durfte brengt jong en oud in kerkelijke gemeenten samen. Jongeren en volwassenen gaan samen aan de slag rond een gedeelde passie. Van koken tot een gemeenteweekend organiseren en van een moestuin onderhouden tot een escaperoom maken. Jongeren leren hierbij om steeds meer dingen zelf te doen en verantwoordelijkheden te dragen. Jong en oud leren van elkaar, mede door gesprekken rond geloofsthema’s.
Ook ontstaat meer verbinding in de gemeente tussen verschillende generaties.
JOP, Jong Protestant, ontwikkelt materialen voor volwassenen in de gemeente die een #Durfte-groep leiden. Hierin staat onder meer hoe je zo’n groep start en hoe je het geloofsgesprek in de groep begeleidt.
Met een gift helpt u het initiatief #Durfte van JOP (Jong Protestant) om deze materialen te ontwikkelen. Materialen die we hopelijk ook hier bij ons in de kerk kunnen gebruiken.


17 mei Collecte Diaconie Bloemenzondag
Elke zondag staan er bloemen voor in de kerk. Na de dienst gaan ze met een groet van de gemeente naar iemand. Soms is het een felicitatie, meestal een blijk van meeleven en bemoediging. Deze vorm van verbondenheid hoort bij het gemeente-zijn. De mensen die deze dienst elke zondag trouw verrichten verdienen onze steun en waardering.
Met uw gift kunnen we, mede namens u, doorgaan met deze mooie blijken van betrokkenheid bij lief en leed.


24 mei ZWO-project Kinderen in Moldavië een toekomst geven.
De ZWO’s van de gezamenlijke kerken in Epe spannen zich in om het lot van kinderen in Moldavië te verlichten en hen zicht te geven om een betere toekomst.
Moldavië is het armste land van Europa. Veel kinderen worden daar aan hun lot overgelaten omdat hun ouders naar het buitenland zijn vertrokken om geld te verdienen. Kinderen zwerven op straat en zonder goed toezicht lopen vooral de meisjes het risico om verhandeld en misbruikt te worden in de seks- en drugsindustrie. In 42 dagcentra verspreid over heel Moldavië worden 600 kinderen opgevangen. Om dit werk mogelijk te maken en uit te breiden is uw financiële steun dringend nodig.


31 mei Kerk in Actie Jonge kerk in Marokko (Pinksterzending).
In Marokko is het niet toegestaan om christen te zijn, behalve voor niet-Marokkanen. Steeds meer migranten willen via de woestijn en Marokko Europa bereiken, maar stranden in dit Noord-Afrikaanse land. Onder hen zijn velen christen. Ook komen steeds meer christenen uit andere Afrikaanse landen in Marokko studeren. Hierdoor groeit de kerk in Marokko. Deze kerk leidt predikanten en leken op, bevordert de dialoog tussen verschillende religies en culturen en biedt hulp aan gestrande migranten die, vaak slachtoffer van mensenhandel, getraumatiseerd en totaal berooid zijn. Kerk in Actie steunt dit werk.

Juist met Pinksteren kunt u met uw gift deze kleine maar groeiende kerk in Marokko ondersteunen.

7 juni: Citypastoraat Apeldoorn Inloophuis de Herberg
Een waardevol, warm en onmisbaar plekje in de binnenstad van Apeldoorn is het inloophuis ‘De Herberg’, in stand gehouden door het Citypastoraat.
Het inloophuis ‘De Herberg’ dateert van 1978. De plaatselijke kerken geven op deze wijze uiting aan maatschappelijke dienstbaarheid voor de samenleving in Apeldoorn. De naam staat symbool voor gastvrijheid.
‘De Herberg’ is er voor iedereen, ongeacht ras of geloof. Het is een huiselijke ontmoetingsplek voor mensen, die in het dagelijks leven veelal niet het gehoor en de aansluiting vinden, welke zij verdienen. In ‘De Herberg’ krijgen zij steun bij vragen van levensbeschouwelijke en maatschappelijke aard. Geen overbodige luxe in deze harde tijd.
De Herberg’ wordt o.a. betaald door de plaatselijke kerken en wordt gedragen door de inzet van vele vrijwilligers.
Met uw bijdrage kan dit belangrijke werk worden voortgezet.

Diensten in de Grote Kerk

Elke zondagmorgen om 10.00 uur is er een eredienst van de gemeente in de Grote Kerk.

De diensten zijn hier online te beluisteren.


- In de Grote Kerk wordt voor schriftlezingen de voorkeur gegeven aan de Nieuwe Bijbel Vertaling, maar ook andere vertalingen kunnen worden gebruikt. Er wordt gezongen uit het liedboek Zingen en bidden in huis en kerk.

- In de kerk is een ringleiding aanwezig waar men gebruik van kan maken. De ringleiding bevindt zich binnen de zes pilaren in het middenschip.

- Na afloop van de dienst is er in het kerkgebouw gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie of thee elkaar te ontmoeten.