De Wensboom

De Wensboom

De Wensboom Epe is een initiatief van de diaconieën van de hervormde kerken in Epe. De drie hervormde kerken zijn: de Grote Kerk, de Goede Herderkerk en de Sionskerk.U kunt de wensboom vinden onder www.wensboomepe.nlDe lees meer:

ALLEEN online kerkdiensten en overige afgelastingen

ALLEEN online kerkdiensten en overige afgelastingen

Naar aanleiding van de nieuwste Corona maatregelen en het advies van de Protestantse Kerk is besloten, uit het oogpunt van veiligheid, de Zondagse Erediensten en de verdere activiteiten voor de maanden lees meer:

Samen maken we Kerst

Samen maken we Kerst

Kerstmis online: vrijdag 25 december 10.00 uur – met ds. Jelbert Versteeg Kerst is een feest van nabijheid en samenzijn. En dan moeten we nu juist op afstand blijven... Maar misschien kunnen we er tóch lees meer:

 • De Wensboom

  De Wensboom

  De Wensboom Epe is een initiatief van de diaconieën van de hervormde kerken in Epe. De drie...

 • ALLEEN online kerkdiensten en overige afgelastingen

  ALLEEN online kerkdiensten en overige afgelastingen

  Naar aanleiding van de nieuwste Corona maatregelen en het advies van de Protestantse Kerk is...

 • Samen maken we Kerst

  Samen maken we Kerst

  Kerstmis online: vrijdag 25 december 10.00 uur – met ds. Jelbert Versteeg Kerst is een feest van...

Hieronder vindt u voor de komende zondagen de verschillende bestemmingen waarvoor u, als u één of meerdere doelen wilt steunen, uw bijdrage over kunt maken i.p.v. dat u de bijdrage in de collectezak doet.

U kunt uw collectebijdrage voor de diaconale doelen overmaken, o.v.v. het collectedoel, naar bankrekening NL67RABO0316810355 t.n.v. wijkdiaconie Hervormde Gemeente.

Uw collectebijdrage voor de instandhouding van onze Grote Kerkgemeente kunt u overmaken naar bankrekening NL43RABO0373719329, t.n.v. Hervormde gemeente Grote Kerk, Epe, onder vermelding van Collecte Grote Kerk.


13 december, Stichting Gave
Stichting Gave is een interkerkelijke organisatie voor het werk onder vluchtelingen en asielzoekers in Nederland.
Gave wil dat de vluchteling die naar ons land komt, wordt gezien en geliefd, de organisatie maakt kerken en christenen bewust van de Bijbelse roeping om ‘de vreemdeling’ gastvrij te ontvangen.
Vrijwilligers worden door Gave geïnspireerd, getraind en ondersteunt bij opbouwen van contacten met asielzoekers.
In de visie van Gave zijn lokale christenen en kerken in de buurt van asielzoekers de eerstverantwoordelijken om de vluchteling gastvrij te ontvangen.
Gave richt zich daarom (in de eerste plaats) op hen. Daarnaast is Gave een kenniscentrum voor alle vragen rond asielzoekers en komt Gave op voor de rechten van christen-asielzoekers.
Gave ontvangt geen subsidie en is voor de uitvoering van het werk afhankelijk van giften, uw bijdrage is dan ook van harte welkom.

20 december, ZWO, Ondersteuning Rohingya vluchtelingen
Er zijn naar schatting meer dan 1 miljoen Rohingya vluchtelingen in Bangladesh. Ze zijn gevlucht uit angst voor het gewelddadige Myanmarese leger. Ruim 70 procent van de vluchtelingen kind, onder wie veel pasgeboren baby's. Ook zijn er veel zwangere en dus kwetsbare vrouwen. Nog altijd komen er dagelijks een grote aantallen vluchtelingen per boot of te voet aan in Cox’s Bazar (vluchtelingenkamp). Wij komen daarom in actie. Doet u ook mee?
De vraag naar voedsel, onderdak, water en elementaire hygiëne is groot. Als gezinnen niet aan hun basisbehoeften kunnen voldoen, zal het lijden nog erger worden. Meer dan 36.000 pasgeboren kinderen zijn het meest kwetsbaar. Ze leven in omstandigheden waarin grote kans is op de verspreiding van ziekten. In Bangladesh hebben Kerk in Actie en ICCO toegang tot de vluchtelingen in Cox's Bazar via lokale partnerorganisaties. Er is hulp beschikbaar gesteld voor voedselpakketten, hygiënepakketten en handwasfaciliteiten voor in totaal 1500 families. Alleenstaande vrouwen, oude en gehandicapte mensen krijgen de voorkeur.

24 december, Kerstnacht. Voedselbank Hulppakketten
Het lukt de Voedselbank elk jaar weer om tijdens de feestdagen iets extra te doen. De Voedselbank is een soort doorgeefluik. Zij ontvangt van sponsoren voedsel dat overblijft en geeft dat gratis weg aan mensen die dat op dat moment nodig hebben. Het “personeel” van de Voedselbank bestaat uit vrijwilligers. Ondanks dat is er natuurlijk geld nodig voor vervoer, opslag en andere noodzakelijke uitgaven om deze noodhulp voorziening mogelijk te maken.

25 december, eerste Kerstdag: Kerk in Actie, Kinderen in de knel
We collecteren eerste kerstdag voor hetzelfde doel als op 6 december. De beschrijving zoals die staat onder 6 december is dan ook van toepassing op de collecte van 25 december.

27 december, Provinciaal Diakonaal Centrum “De Herberg” in Oosterbeek.
PDC de Herberg is een christelijke leefgemeenschap en non-profit organisatie.
De uitgangspunten van het PDC zijn: We leven vanuit de vraag: Wie is de God van de Bijbel en wie is Hij in mijn persoonlijk leven? Het PDC biedt een gastvrij verblijf in prachtige omgeving om tot rust en op adem te komen.
Het aanbod van het PDC voor mensen die tot rust moeten komen bestaat uit een keuze aan programma’s.
In het PDC werkt een kleine staf samen met tientallen vrijwilligers die er samen voor zorgen dat gasten zich welkom voelen in de Herberg.

31 december, eindejaarcollecte: lokaal werk.
Op 31 december staat als vanouds de Eindejaarscollecte op het collecterooster. Gecollecteerd wordt voor het werk van de eigen wijkdiaconie.
Het werk van de wijkdiaconie vindt in stilte plaats, het is goed dat de gemeenteleden met deze collecte aangeven dat zij dit werk steunen.

3 januari, Evangelisch Begeleidingscentrum ‘t Harde
Het EBC draagt volop haar steentje bij in de maatschappelijke zorg en de GGZ-zorg op de Noord Veluwe.
Het EBC helpt jonge mensen met psychiatrische problemen, vangt dak en thuislozen op, biedt hulp aan ex-verslaafden en begeleidt tienermoeders. Met uw gift kunnen noodzakelijke maar niet gesubsidieerde activiteiten worden aangeboden.

10 januari, Hospice Noord-Oost Veluwe, te Epe
“Een hospice is een veilige plaats, waar mensen hun laatste levensfase beleven. Er wordt palliatieve zorg geboden in een rustige, huiselijke sfeer, omringd door persoonlijke aandacht. Hospices worden ook dikwijls een bijna thuis huis genoemd.”

De verwachting is dat er in de toekomst steeds vaker een beroep op een hospice zal worden gedaan. We worden steeds ouder, ziektes zijn beter te behandelen en familie woont soms (te) ver weg en daardoor is directe zorg niet altijd voorhanden!

Het nieuwe hospice aan de Quickbornlaan is inmiddels gerealiseerd en in gebruik genomen. Voor de exploitatie, beheer en instandhouding is geld nodig.
U kunt de continuïteit en de exploitatie van het fraaie nieuwe hospice steunen met een bijdrage.

17 januari, ZWO: opvang van Rohingya vluchtelingen
Er zijn naar schatting meer dan 1 miljoen Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh. Ze zijn gevlucht uit angst voor het gewelddadige Myanmarese leger. Ruim 70 procent van de vluchtelingen kind, onder wie veel pasgeboren baby's. Ook zijn er veel zwangere en dus kwetsbare vrouwen. Nog altijd komen er dagelijks een grote aantallen vluchtelingen per boot of te voet aan in Cox’s Bazar (vluchtelingenkamp). Wij komen daarom in actie. Doet u ook mee?

Steun dit werk !

Kerk in Actie doet zijn best om de hulp op te schalen, want er is veel meer hulp nodig. Steun de vluchtelingen in Myanmar en Bangladesh door gebed en een financiële bijdrage.

24 januari, Kerk in Actie: Missionair werk 2021
Een inloophuis waar iedereen uit het dorp welkom is. Een moestuin voor de hele buurt. Een mobiel koffietentje voor mensen die een praatje willen. Kerken zijn creatief in het zoeken naar verbinding met hun omgeving. Op allerlei manieren zijn ze van betekenis voor voor hun dorp of stad en laten ze zien dat het evangelie goed nieuws is voor álle mensen. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt missionair-diaconale initiatieven van gemeenten, want zo zijn we een kerk van betekenis.

31 januari, Collecte Protestantse Kerk – Jong Protestant - Sirkelslag
Hoe houd je jongeren betrokken bij de kerk en bij het geloof? Dat kan bijvoorbeeld met het spel Sirkelslag van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Tijdens Sirkelslag spelen jeugdgroepen uit heel Nederland op hun eigen locatie een interactief spel. Ze strijden tegen groepen in andere plaatsen - met wie ze online in verbinding staan - om de hoogste score. Bij Sirkelslag staat altijd een bijbelverhaal centraal. Op een ongedwongen manier zijn jongeren zo bezig met geloofsonderwerpen.

7 februari, Kerk in Actie: Werelddiaconaat Bangladesh
Bangladesh is vaak in het nieuws vanwege overstromingen. Door de klimaatverandering zullen die helaas steeds vaker voorkomen. De overstromingen spoelen de oogst van de toch al zeer arme bevolking weg. Dit heeft direct gevolgen voor hun levensonderhoud. Kerk in Actie helpt de inwoners van Bangladesh na een ramp, maar ook bij hoe ze zich zo goed mogelijk op een overstroming kunnen voorbereiden. Dit kan bijvoorbeeld door gewassen te kiezen die beter bestand zijn tegen storm en regen.

Diensten in de Grote Kerk

Elke zondagmorgen om 10.00 uur is er een eredienst van de gemeente in de Grote Kerk.

De diensten zijn hier online te beluisteren.


- In de Grote Kerk wordt voor schriftlezingen de voorkeur gegeven aan de Nieuwe Bijbel Vertaling, maar ook andere vertalingen kunnen worden gebruikt. Er wordt gezongen uit het liedboek Zingen en bidden in huis en kerk.

- In de kerk is een ringleiding aanwezig waar men gebruik van kan maken. De ringleiding bevindt zich binnen de zes pilaren in het middenschip.

- Na afloop van de dienst is er in het kerkgebouw gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie of thee elkaar te ontmoeten.