01-10-2023 Cantatedienst 16:30 uur

01-10-2023 Cantatedienst 16:30 uur

Voorganger drs Kees Bulens uit ApeldoornKoor Exspecto olv Sander van den Houten.Toegang vrij, uitgangscollecte tbv de kosten m.b.t. de cantate. lees meer:

Zondag 17 September 2023, Startzondag

Zondag 17 September 2023, Startzondag

GastpredikantStartdienst, de voorbereidingen zijn in volle gang.Diaconale collecte: Kerk in Actie, werelddiaconaatIn het Zuidoost-Aziatische land Myanmar helpt Kerk in Actie kwetsbare groepen om op eigen lees meer:

Meditatie mei 2023

Meditatie mei 2023

Vele gaven, één Geest: koester verschillen(bij 1 Korintiërs 12)Wat betekent de heilige Geest eigenlijk voor ons? Waar is de Geest te vinden in ons eigen leven? Of in dat van anderen? Kunnen we daar lees meer:

 • 01-10-2023 Cantatedienst 16:30 uur

  01-10-2023 Cantatedienst 16:30 uur

  Voorganger drs Kees Bulens uit ApeldoornKoor Exspecto olv Sander van den Houten.Toegang vrij,...

 • Zondag 17 September 2023, Startzondag

  Zondag 17 September 2023, Startzondag

  GastpredikantStartdienst, de voorbereidingen zijn in volle gang.Diaconale collecte: Kerk in Actie,...

 • Meditatie mei 2023

  Meditatie mei 2023

  Vele gaven, één Geest: koester verschillen(bij 1 Korintiërs 12)Wat betekent de heilige Geest...

Wat doet het pastoraal beraad?

We vertellen u graag iets over het pastorale werk in de wijken.
Onze kerkelijke gemeente is sinds 2020 ingedeeld in 4 wijken met in iedere wijk een wijkhoofd:

Wijk NOORD west, wijkhoofd George Ravenek (pastoraal ouderling)
Wijk NOORD oost, wijkhoofd Ben Jonker
Wijk ZUID west, wijkhoofd Jo Grootenhuis
Wijk ZUID oost, wijkhoofd Neeltje Sterken
Onder dit artikel staan in een overzicht de grenzen van de wijken aangegeven, met nogmaals het betreffende wijkhoofd. Belangrijk om te weten; want dan weet je waar en bij wie je terecht kunt voor een pastorale opmerking of vraag. Dat is omzien naar elkaar!

De 4 wijkhoofden vormen samen met ds. Jelbert Versteeg en pastoraal werker Margriet Jacobs het pastoraal beraad.
Het pastoraal beraad komt regelmatig bij elkaar en houdt elkaar op hoogte van wat er in de wijken speelt en wat er gedaan of opgelost moet worden. Hulpvragen worden doorgegeven aan de diaconie.
De predikant, de ouderling en de pastoraal werkers brengen bezoek waar dit nodig of gevraagd is. Deze bezoeken zijn niet wijkgebonden.

Elke wijk heeft naast de wijkhoofden een aantal wijkcontactpersonen. Zij bezoeken/feliciteren alle leden van 75 jaar en ouder. Ook gaan ze naar huwelijksjubilea vanaf 12,5 jaar. Het kerkelijk bureau voorziet hen via het wijkhoofd maandelijks van deze data.
Het pastorale werk kent naast de wijkcontactpersonen ook ledenbezoekers die al dan niet met vaste regelmaat mensen bezoeken die daaraan behoefte hebben. De ouderling pastoraal werk neemt actief contact op met ‘nieuwe 80-ers’ om aan de weet te komen wie behoefte heeft aan regulier bezoek. De wijkcontactpersoon kan hier ook kennis van nemen tijdens een verjaardag/jubileumbezoek. Het wijkhoofd - of na overleg de wijkcontactpersoon –, maakt kennis met nieuw ingeschreven gemeenteleden.
Het wijkhoofd onderhoudt contact met al zijn of haar wijkcontactpersonen en bezoekers(sters), als groep of individueel.

Het gehele pastorale team heeft nog een grote wens: n.l. alle zieken, pechvogels of eenzamen een bezoek brengen. Helaas hebben we hiervoor op dit moment niet voldoende menskracht. Wilt u ons helpen? Informeer eens bij uw wijkhoofd.
Hierbij is het belangrijk aan de wijkhoofden door te geven wanneer een lid om welke reden dan ook aandacht nodig heeft.
Met al deze vrijwilligers, en zeker ook de toekomstige, hopen we een goed ‘wijkgevoel’ op te bouwen om het contact met de kerk te verbeteren. En bedenk: dit omzien naar elkaar kan ook energie en voldoening geven.

BEGRENZINGEN VAN DE 4 WIJKEN VAN DE GROTE KERK.

Begrenzing wijk NOORD west:
Ten westen van: Hoofdstraat, Bloemstraat, Hoge Weerd, Dellenweg.
Ten noorden van : Emmastraat, Beekstraat, Molenpad, Klimtuin, Knibbelakker, Burgweg
Wijkhoofd: George Ravenek Tel. 0578-611002

Begrenzing wijk NOORD oost:
Ten oosten van: Hoofdstraat, Bloemstraat, Hoge Weerd, Dellenweg.
Ten noorden van: Haverkampsweg, Ankerstraat, Zuukerweg, Kweekweg, Oenerweg.
En de adressen in Heerde.
Wijkhoofd: Ben Jonker Tel. 0578-613756

Begrenzing wijk ZUID west:
Ten westen van: Hoofdstraat, Eperweg.
Ten zuiden van Emmastraat, Beekstraat, Molenpad, Klimtuin, Knibbelakker, Burgweg.
Wijkhoofd: Jo Grootenhuis Tel. 0578-620691

Begrenzing wijk ZUID oost:
Ten oosten van: Hoofdstraat, Eperweg.
Ten zuiden van: Haverkampsweg, Ankerstraat, Zuukerweg, Kweekweg, Oenerweg
En de adressen in Oene, Emst en Vaassen .
Wijkhoofd: Neeltje Sterken Tel. 0578-620593

De digitale kaart laat de indeling van de 4 wijken zien. Dit zijn globale grenzen. Je kunt geen rechte lijnen trekken. In de grensstraten gaan we geen bestaande contacten afbreken. “Omzien naar elkaar” staat boven het hanteren van een ‘starre grens’.
Heeft u vragen? Deze willen we zeker beantwoorden.
Zie de telefoonnummers hierboven.

Voor een kaartje van de indeling van de wijken klik hier.